2016-2017 Mevlana Öğrenci Değişim Programı Başvuruları

Başvuru Belgeleri:

Aday Öğrenci Başvuru Formu  (YÖK’ün Mevlana /Belgeler sayfasından ulaşabilirsiniz: http://www.yok.gov.tr/web/mevlana/belgeler)

Onaysız Transkript Kopyası

Bir Adet Fotoğraf

Başvuru Koşulları:

Kontenjanlar lisans ve yüksek lisans öğrencilerine açıktır.

Lisans öğrencileri için asgari 2,5/4 not ortalaması; Yüksek lisans öğrencileri için asgari 3,0/4 not ortalaması gerekmektedir.

Not: * Lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans öğrenciler, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için programdan yararlanamazlar.

** Başvuru Değerlendirmeleri son dönem itibariyle kümülatif not ortalaması  (%50) ve merkezi İngilizce sınavı sonucu (%50) dikkate alınarak yapılacaktır.

Başvuru Posteri 

Kontenjanlar ve Hibeler