2017-2018 Erasmus(+) Öğrenim Hareketliliği Başvuruları

2017-2018 Erasmus(+) Öğrenim Hareketliliği Başvuruları

Sevgili İYTE’li Öğrenciler,

Programın ülkemizdeki yürütücüsü, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) dır.  Duyurumuzda yer alan bilgiler, “2016 Dönemi Yükseköğretim Kurumları İçin El Kitabı’ndan” derlenmiştir. Ulusal Ajans’tan gelen açıklamalar ve bilgilendirmeler doğrultusunda duyurumuzda yer alan bilgiler değiştirilebilecek ve güncellenecektir.

2017-2018 Erasmus (+) Döneminde Öğrenim Hareketliliği kapsamında anlaşmalı olunan üniversitelerde öğrenim görmek isteyen öğrencilerimiz başvurularını 30 Ocak 2017-17 Şubat 2017 tarihleri arasında yapacaklardır.

Lisans birinci sınıf öğrencileri programdan yararlanamazlar. Erasmus Öğrenim Hareketliği veya Erasmus Staj Hareketliliği Programı’ndan yararlanmış  öğrencilerimiz Erasmus Öğrenim Hareketliliği Programı’na tekrar başvurabilirler. Tekrar başvuru yapacak aynı derece programında öğrenim gören öğrencilerimizin  bir önceki hareketlilik süresi ve yeni başvurulan hareketlilik süresi toplamı 12 ayı geçmemelidir.

Programa  başvuracak lisans öğrencilerinin asgari 2.20/4.00 kümülatif not ortalamasına; yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ise asgari kümülatif 2.50/4.00 not  ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.

Programa başvuracak öğrencilerin yeterli sayıda ECTS (AKTS)  Kredi Yükünün olması gerekmektedir. (Yeterli sayıda ECTS (AKTS)  Kredi Yükünün olması: Öğrencinin 1 dönem hareketlilik yapacaksa mezun olması için en az 30 ECTS (AKTS)  kredisine ihtiyacının olması, 2 dönem hareketlilik yapacaksa mezun olması için en az 60 ECTS (AKTS)  kredisine ihtiyacı olması gerekliliği)

Bahsi  geçen başvuru koşullarını sağlayan Türk veya yabancı uyruklu tüm lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz programa başvuru yapabilirler.

2017-2018 akademik yılı Erasmus Öğrenim  Hareketliliği lisans, yüksek lisans ve doktora kontenjanları için lütfen tıklayınız.

Erasmus Bölüm Koordinatörleri listesi için tıklayınız.

Başvuru için online Başvuru Formunun doldurulması gerekmektedir. Online başvuru formu için tıklayınız.

Online başvuru formunun doldurulması başvuru için yeterli olup, basılı kopya istenmemektedir (Başvuru formunu doldururken pdf formatındaki transkriptin mutlaka eklenmesi gerekmektedir)

Online başvuru ekranına 30 Ocak 2017-17 Şubat 2017 (saat 17:00’ye kadar) tarihleri arasında erişilebilecek olup, 17 Şubat 2017 saat 17:00 dan sonra başvuru yapılamayacaktır.

 

ÖĞRENCİ SEÇİMLERİNDE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ:

  1. Son dönem itibari ile kümülatif not ortalaması,
  2. İngilizce dil bilgisi

(Öğrencinin  Erasmus Öğrenim Puanı= Son dönem itibari ile kümülatif not ortalaması × %50 +  İngilizce sınav sonucu× %50 )

Yukarıdaki şekilde hesaplanan Erasmus Öğrenim Puanını etkileyen durumlar:

1. Daha önce Erasmus Programından yararlanma :

-10 puan (Toplam 100 puan üzerinden) Daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) öğrencilerin Erasmus Öğrenim Puanlarından 10’ar puan azaltma uygulanır. Daha önce yararlanma durumunda -10 puan uygulanması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen hareketlilikler için uygulanmaz. Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır.

2.Engelli öğrencilerin (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) Erasmus Öğrenim Puanlarına 10 puan ekleme yapılır.

3.Şehit ve Gazi çocuklarının Erasmus Öğrenim Puanlarına 10 puan ekeleme yapılır.

4.Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılacak öğrencilerin Erasmus Öğrenim Puanlarından 10 puan azaltma uygulanır.

5. Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için Erasmus Öğrenim Puanlarına 10 puan azaltma uygulanır.

Asil Listeye Yerleştirilmiş Öğrencilerin

• Yurtdışı Başvuru son tarihinden 10 gün önceye kadar gitmekten vazgeçtiklerini Uluslararası İlişkiler Ofisine bildirmeleri durumunda Erasmus Öğrenim Puanlarına azaltma uygulanmaz (0 Puan)

• Yurtdışı Başvuru son tarihine 10 günden daha yakın bir zamanda gitmekten vazgeçtiklerini Uluslararası İlişkiler Ofisine bildirmeleri ve vazgeçişlerinin sebebinin zorunlu bir sebep olmaması durumunda Erasmus Öğrenim Puanlarına 10 puan azaltma uygulanır (-10 Puan)

• Yurtdışı Başvuru son tarihine 10 günden daha yakın bir zamanda gitmekten vazgeçtiklerini Uluslararası İlişkiler Ofisine bildirmeleri ve vazgeçişlerinin sebebinin zorunlu bir sebep (hastalık vs.) olması durumunda Erasmus Öğrenim Puanlarından azaltma uygulanmaz (0 Puan)

Yedek Listedeki Öğrencilere Kontenjan Hakkı Doğması Durumunda Öğrencilerin

• Yurtdışı Başvuru son tarihinden 3 gün önceye kadar gitmekten vazgeçtiklerini Uluslararası İlişkiler Ofisine bildirmeleri durumunda Erasmus Öğrenim Puanlarına azaltma uygulanmaz (0 Puan)

• Yurtdışı Başvuru son tarihine 3 günden daha yakın bir zamanda gitmekten vazgeçtiklerini Uluslararası İlişkiler Ofisine bildirmeleri ve vazgeçişlerinin sebebinin zorunlu bir sebep olmaması durumunda Erasmus Öğrenim Puanlarına 10 puan azaltma uygulanır (-10 Puan)

• Yurtdışı Başvuru son tarihine 3 günden daha yakın bir zamanda gitmekten vazgeçtiklerini Uluslararası İlişkiler Ofisine bildirmeleri ve vazgeçişlerinin sebebinin zorunlu bir sebep (hastalık vs.) olması durumunda Erasmus Öğrenim Puanlarına azaltma uygulanmaz (0 Puan)

6.Enstitümüzün öğrenim ve staj hareketliliği seçimleri aynı başvuru ve değerlendirme süreci içerisinde gerçekleşecektir. İlgili dönemde hem öğrenim, hem staj faaliyetine başvuran bir öğrencinin her iki faaliyete de seçilmiş olması durumunda, -10 puanın hangi faaliyet için uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır. Bu durumda öğrenciden hangi faaliyette azaltma uygulanmasını tercih ettiğine yönelik bir dilekçe alınır.

Başvuran  öğrencilerden başvurusu geçerli olanların, Enstitümüz Yabancı Diller  Yüksekokulu tarafından yapılacak olan Merkezi İngilizce Seviye Belirleme Sınavı’na katılmaları  gerekmektedir. 2016 yılında Erasmus Öğrenim veya Staj Programına başvurup,  Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından 10 Mart 2016 ‘da yapılan Merkezi İngilizce Seviye Belirleme Sınavı’na  katılmış olan öğrenciler, isterlerse 2016 yılı İngilizce sınav sonuçlarının  kullanılmasını talep edebilirler. (Öğrenciler, 2016 yılı İngilizce sınav sonuçlarının  kullanılması taleplerini başvurularını yaparken, online başvuru formunda belirtebilirler.)

Erasmus Merkezi İngilizce Seviye Belirleme Sınav sonuçlarının geçerlilik süresi bir yıldır.

Erasmus Merkezi İngilizce Seviye Belirleme Sınavında baraj uygulaması yoktur.

Merkezi İngilizce Seviye Belirleme Sınavı Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından 3 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilecek olup sınav bilgileri aşağıdaki gibidir:

(Sınav 100 puan üzerinden)

  1. Dinleme-Anlama 10 Puan (çoktan seçmeli)
  2. Yazma 20 puan (açık uçlu)
  3. Dil Kullanımı 30 puan (çoktan seçmeli)
  4. Okuma-Anlama 40 Puan (çoktan seçmeli)

Merkezi İngilizce Sınav Yeri ayrıca duyurulacaktır.

Merkezi İngilizce Sınavı yapıldıktan sonra başvuran  öğrencilerin Erasmus Öğrenim Puanları hesaplanıp, öğrenciler toplam puanı yüksek  olan öğrenciden düşük olan öğrenciye doğru mevcut kontenjanlara  yerleştirilecek, program bazında yerleştirme listeleri oluşturulacaktır. Asil kontenjan sayısının iki katına kadar yedek  kontenjan da bulunmaktadır ve öğrencilerin Erasmus Öğrenim Puanlarına göre  sıralandıkları bir asil bir de yedek liste oluşturulacaktır. Yerleştirme Listeleri  İYTE anasayfadan ve UİO nun web sitesinden ilan edilir. Yerleştirme sonuçları aynı anda öğrencilerin İYTE e posta adreslerine gönderilir. Öğrencilerimizin yerleştrime sonuçlarına itiraz etme hakları vardır.

¨ Öğrencilerimizin itirazlarını yerleştirme ilanımız yayınlandıktan sonra en geç 7 takvim günü sonrasına kadar Ofisimize bildirmeleri gerekir.

¨ İtirazların erasmuskoordinator@iyte.edu.tr adresine e posta ile gönderilmesi yeterlidir.

 

ÖNEMLI UYARI: Öğrenci yerleştirmeleri, Enstitümüze 2017-2018 Erasmus (+)  Hareketlilik Dönemi için Ulusal Ajans tarafından tahsis edilecek hibe miktarı belli olmadan gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla seçilen öğrenciler seçildikleri tarih itibari ile 2017-2018 Erasmus (+) Dönemi’nde anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde Erasmus öğrencisi olmaya ADAYDIRLAR. Ulusal Ajans’ın Enstitümüze 2017-2018 Erasmus (+) Dönemi için tahsis edeceği hibe miktarı açıklandığında seçilen öğrencilerin hibe alıp alamayacakları belli olacaktır. Hibe alamayacak öğrencilerin olması durumunda bu öğrenciler, 0 hibeli Erasmus Ögrencisi olarak da yurtdışında öğrenim görebilirler. 0 hibeli Erasmus Öğrencilerinin diğer tüm hakları saklıdır. Ayrıca hibe alacağı kesinleşmiş olan öğrenciler kendi istekleri ile maddi destekten feragat edebilir ve 0 hibeli Erasmus Ögrencisi olarak yurtdışında öğrenim görebilirler.

Erasmus (+) Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Yerleştirme Sonrası Süreç:

İYTE, Ulusal Ajanstan 2017-2018 Erasmus (+) Dönemi Öğrenim Hareketliliği için hibe talebinde bulunmaktadır.Talep karşısında Kurumumuza tahsis edilen toplam hibenin yeterli olması durumunda, tüm yerleştirilen öğrencilerimiz karşılıksız hibe ile desteklenecektir. Toplam hibenin yetersiz olması durumunda, yerleştirilen öğrencilerimizin hangilerinin ve ne kadar süreliğine  hibelendirileceğine Enstitümüz Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinasyon Kurulu karar verecektir. Hibe alacak öğrencilerin belirlenmesinde en önemli parametre öğrencinin Erasmus Öğrenim Puanıdır.

Mimarlık Lisans Politecnico di Bari kontenjanı ilgili üniversitenin Mimarlık bölüm müfredatının bir yıllık olması nedeniyle dönemlik değil, bir yıllığına seçime açılmıştır. Kurumumuza tahsis edilen toplam hibenin yetersiz olması durumunda ilgili üniversiteye yerleştirilen öğrenciler de bir akademik yıldan daha kısa süreliğine hibelendirilebilirler ya da hiç hibe alamayabilirler. Öğrencilerimiz bu durumu dikkate alarak tercih yapmalıdırlar.

Erasmus (+) Öğrenim Hareketliliği Hibelendirme Sonuçları İYTE anasayfadan ve UİO nun web sitesinden ilan edilir. Hibelendirme sonuçları aynı anda öğrencilerin İYTE e- posta adreslerine gönderilir. Öğrencilerimizin hibelendirme sonuçlara itiraz etme hakları vardır.

¨ Öğrencilerimizin itirazlarını ilanımız yayınlandıktan sonra en geç 7 takvim günü sonrasına kadar Ofisimize bildirmeleri gerekir.

¨ İtirazların erasmuskoordinator@iyte.edu.tr adresine e- posta ile gönderilmesi yeterlidir.

  Öğrenim hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat pahalılığı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık hibeler belirlenmiştir.Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki gibidir: (Kaynak: 2016 Dönemi Yükseköğretim Kurumları İçin El Kitabı)

Birinci Grup Ülkeler (yaşam standartlarının ve pahalılık endeksinin yüksek olduğu ülkeler): Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık. Birinci grup ülkelere gidecek öğrencilere hibe almaya hak kazanmaları durumunda verilecek aylık hibe miktarı: 500 Avro.

İkinci Grup Ülkeler (yaşam standartlarının ve pahalılık endeksinin orta düzeyde olduğu ülkeler): Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyet, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya. İkinci grup ülkelere gidecek öğrencilere hibe almaya hak kazanmaları durumunda verilecek aylık hibe miktarı: 400 Avro.

Üçüncü Grup Ülkeler (yaşam standartlarının ve pahalılık endeksinin düşük düzeyde olduğu ülkeler): Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya. Üçüncü grup ülkelere gidecek öğrencilere hibe almaya hak kazanmaları verilecek aylık hibe miktarı: 300 Avro.

Hibe miktarları öğrencilerin faliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değildir, yalnızca katkı niteliğindedir. Öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.

ÖNEMLİ UYARI:

Öğrencilerin başvuruda bulunmadan önce öğrenim görmek istedikleri üniversiteler hakkında (notlandırma sistemi, üniversitedeki  ilgili programın eğitim planı vb.) araştırma yapmaları gerekmektedir. Bahsi geçen araştırma bölümünüzün Erasmus koordinatörü ile görüşülerek ya da ilgili kurumun web sitesinden yapılabilir.

Öğrenim Hareketliliği Programı kapsamında karşı kurumda öğrenim görmeyi planladığı dönem aşağıda bahsi geçen durumların herhangi birinde olacak olan lisansüstü öğrencisinin, başvurusunu yapmadan önce başvuru yapacağı       üniversitede çalışabileceği uygun bir projenin ve beraber çalışabileceği   bir öğretim elemanının olup olmadığını araştırması gerekmektedir.

1.İYTE’deki ders alma süresi bitmemiş  ancak tez konusu ve danışmanı belirlenmiş lisansüstü öğrencilerin Erasmus (+) Öğrenim Hareketliliği  Programı kapsamında anlaşmalı üniversitelere gitmeleri durumunda, karşı  kurumda, İYTE’de ilgili dönemde kayıtlı olmaları gereken tez dersine karşılık  gelen bir proje çalışmasına kayıtlanmaları zorunludur.

2. İYTE’deki ders alma süresi bitmiş  olup, tez çalışmalarını yürüten lisansüstü öğrencilerin Erasmus (+) Öğrenim Hareketliliği  Programı kapsamında anlaşmalı olunan üniversitelere gitmeleri durumunda, karşı  kurumda, İYTE’de ilgili dönemlerde kayıtlı olmaları gereken tez dersine  karşılık gelen bir proje çalışmasına kayıtlanmaları zorunludur.

Sorularınız için İletişim:

Uluslararası İlişkiler Ofisi

Öğrenim Hareketliliği Birimi

E-posta: erasmuskoordinator@iyte.edu.tr