2018-2019 Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru Prosedürü

ÖNEMLİ TARİHLER

Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Başvuruları : 05 Şubat – 04 Mayıs 2018

1. 2018-2019 Erasmus Dönemi için eğitim alma hareketliliği faaliyetleri 1 Haziran 2018 ile 31 Mayıs  2020 tarihleri arasında tamamlanmalıdır.

2. Eğitim Alma Hareketliliği süresi en az 2 gün (günde en az 6 saat), en fazla 2 ay olabilmektedir. (Hibe miktarımızın düşük olması nedeniyle Eğitim Alma Hareketliliği süresi min./max. 1 hafta olarak belirlenmiştir.)

PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ

BAŞVURU PROSEDÜRÜ

2018-2019 Eğitim Alma Hareketliliği başvuruları aşağıdaki web sayfasında  yer alan elektronik başvuru formu on-line alınacaktır.

https://form.iyte.edu.tr/view.php?id=232412

Başvuru Formunun Ekleri :

1) Başvuru formu doldurulurken  amiriniz (Daire Başkanınız/Merkez Müdürünüz/Bölüm Başkanınız) tarafından imzalanmış İş Planını

2) Karşı kurum tarafından onay aldığınızı gösteren bir davet mektubu veya e-posta

Not: İş planınızın ciddiyeti, iş planınızdaki günlük programınızın yoğunluğu başvuruların değerlendirilmesi sırasında önemli bir kriter olarak ele alınacaktır.)

BAŞVURU KOŞULLARI

Personel Eğitim Alma Hareketliliğine katılabilmek için gerekli koşullar:

1)  İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde tam ya da yarı zamanlı akademik veya idari personel olmanız gerekmektedir.
(Not: Kurumumuzda istihdam edilmiş olan akademik veya idari personel için kadro şartı aranmamaktadır. Sözleşmeli personelimiz de Erasmus eğitim alma hareketliliği faaliyetinden faydalanabilmektedir.)

2)  Programdan faydalanabilmek için uyruk şartı aranmamaktadır.

(Eğitim almak üzere gidilecek işletme bir eğitim merkezi, araştırma merkezi ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilmektedir.)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Personel eğitim alma hareketliliği için yapılan başvuruların değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususlar:

1) Personel eğitim alma hareketliliği faaliyetinden faydalanmak isteyen personellerimizin seçiminde kullanılacak olan temel belgeler;

2) Daha önce eğitim alma hareketliliğinden faydalanmamış personele, bu faaliyetlerden daha önce yararlanmamış bölüm ya da birimlere, yine eğitim alma hareketliliği kapsamında daha önce gidilmemiş ülkelere, yükseköğretim kurumlarına veya işletmelere öncelik verilecektir.*

*Daha önce Eğitim Alma Hareketliliğine katılan personellerin gittikleri ülke ve kurumlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Personel Eğitim Alma Hareketliliğinde 2005-2017 Katılım Bilgisi

3) Başvurular arasında eğitimini  “Müfredat Geliştime” üzerine yapacak olan personele Hibe Dağıtımı sırasında ekstra puan verilecektir.

Sorularınız için:

Öyküm KIRSOY BEKTAŞ
Kütüphane Binasi, Z-23/24
Tel: 750 78 94
E-posta: oykumkirsoy@iyte.edu.tr