2018-2019 Eğitim Alma Hareketliliği/Hibe Miktarları

HİBELERLE VE SEYAHAT GİDERLERİ İLE İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER VE HİBE MİKTARLARI

Personel eğitim alma hareketliliğine başvurarak hibe almaya hak kazanan yararlanıcılarımıza yapılacak hibe desteği 2 kalemde toplanmaktadır;

Günlük/Haftalık Hibe (Harcırah Hibesi)

HİBE MİKTARLARI

Hayat pahalılığına göre ülke grupları

 

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler 

 

Günlük hibe miktarları (Avro)

1. Grup Program Ülkeleri Birleşik Krallık, Danimarka, İrlanda, İsveç, Lüksemburg, Finlandiya, Norveç, Lihtenştayn, İzlanda

153

2. Grup Program Ülkeleri Avusturya, Belçika, Fransa, İtalya,  Kıbrıs Rum Kesimi,  Yunanistan, Hollanda, Almanya, İspanya, Malta, Portekiz

136

3. Grup Program Ülkeleri Slovenya,Estonya, Litvanya,Hırvatistan, Letonya, Makedonya’nın Yugoslav Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti,  Macaristan, Polonya, Romanya

119

* Ulusal Ajans tarafından 09.02.2018 tarihinde yayınlanan 2018 KA103 Uygulama El Kitabı dikkate alınarak güncelleme yapılmıştır.

Seyahat Giderlerine Destek Hibesi

Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında kullandırılacak olan hibelerle ilgili genel hükümler: 

1) Personelin faaliyet süreleri kısmen veya tamamen hibelendirilir veya faaliyet tamamen hibesiz yani “sıfır hibeli” olarak gerçekleştirilebilir. Faaliyet süresinin kısmen hibelendirilmesi halinde, hibe verilecek süre personel hareketliliği için 2 gün’den kısa olamaz.

2) Hibe ödemeleri vergi kesintilerine tabii tutulmaksızın ve Avro olarak yapılır.
(Bu nedenle yararlanıcılarımızın gidiş tarihlerinden en geç 1 ay öncesine kadar Ziraat Bankasından bir Euro hesabı açtırmaları ve hesap numaralarının Uluslararası İlişkiler Ofisine bildirmeleri gerekmektedir.)

3) Harcırah Hibesi Ödemeleri yararlanıcıya 2 taksit halinde ödenmektedir. İlk ödeme yararlanıcımızın harcırah miktarının maksimum %80 ni (hibe şartlarının değişmesi durumunda %80 nin altında da olabilir) kadar olup, yararlanıcımız gitmeden hesabına yatırılır. İkinci ödeme yararlanıcımız faaliyetini tamamlayıp döndükten sonra ve evraklarını ofise teslim ettikten sonra %20 si şeklinde yararlanıcımızın hesabına aktarılır.

4) Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmelidir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Personelin aktarmalı olarak seyehat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

Elde edilen “km” değeri                                      Hibe miktarı
10-99 km arası 20 €
100-499 km arası 180 €
500-1999 km arası 275 €
2000-2999 km arası 360 €
3000-3999 km arası 530 €
4000-7999 km arası 820 €
8000 km ve üzeri 1.500 €

Personel,  Seyahat Belegesi olarak uçuş kartlarını ve pasaport giriş çıkışlarını ofise iletmekle sorumludur.

Sorularınız için:

Öyküm KIRSOY BEKTAŞ
Kütüphane Binasi, Z-23/24
Tel: 750 78 94
E-posta: oykumkirsoy@iyte.edu.tr