2019 Erasmus (+) Öğrenim Hareketliliği Başvuruları

Sevgili İYTE’li Öğrenciler,

Programın ülkemizdeki yürütücüsü, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans)’tır.  Duyurumuzda yer alan bilgiler, “2018 Dönemi Yükseköğretim Kurumları İçin El Kitabı’ndan” ve sonrasında Ulusal Ajans’tan gelen açıklamalar ve bilgilendirmeler doğrultusunda derlenmiştir.

Ulusal Ajans’tan gelen yeni açıklamalar ve bilgilendirmeler doğrultusunda duyurumuzda yer alan bilgiler değiştirilebilecek ve güncellenecektir.

ERASMUS (+) ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ

Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin, öğreniminin bir bölümünü kurumlararası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesinden ibarettir. Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ilâ 12 ay arasında bir süre (1 veya 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir. Öğrenim kademesi önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerini ifade eder. Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler ve mezun olmuş öğrenciler öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz. Faaliyete katılacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler olması gerekir.

PROGRAMA KATILAN ÜLKELER

Program

-27 Avrupa Birliği üyesi ülkeye,

-Birleşik Krallık’a,
-Avrupa Birliğine üye olmaya aday Türkiye ve Makedonya ve Sırbistan’a
-Avrupa Ekonomik Alanı (EFTA) üyesi olan İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç’e açıktır.

Türkiye yukarıda adı geçen tüm ülkelerle Erasmus Ortaklığı yapabilir.

2019 BAŞVURU TARİHLERİ

2019-2020 Erasmus (+) Döneminde Öğrenim Hareketliliği kapsamında anlaşmalı olunan üniversitelerde öğrenim görmek isteyen öğrencilerimiz başvurularını  04 Şubat 2019 – 22 Şubat 2019 tarihleri arasında ONLINE olarak yapacaklardır.

Online başvuru formunun doldurulması başvuru için yeterli olup, basılı kopya istenmemektedir. (Online başvuru formu doldururken pdf formatındaki transkriptin mutlaka başvuruya eklenmesi gerekmektedir)

Online başvuru ekranına 04 Şubat 2019 – 22 Şubat 2019 (saat 17:00’ye kadar) tarihleri arasında bu adresten erişilebilecek olup, 22 Şubat 2019 saat 17:00 dan sonra başvuru yapılamayacaktır.

TRANSKRİPT

Yerleştirme yapılırken son dönem itibariyle (2018-2019 güz dönemi sonu itibariyle) kümülatif not ortalamanız (cGPA) dikkate alınacaktır. Başvuru tarih aralığında yüklediğiniz transkriptinizin güncel transkriptiniz olduğundan yani 2018-2019 güz dönemine ilişkin tüm notlarınızı içerdiğinden emin olunuz. Başvuru son tarihi olan 22 Şubat 2019 den sonra güncel transkript yüklemek mümkün olmayacaktır.

2019 BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR

 1. İYTE Bilimsel Hazırlık öğrencisi iseniz Bilimsel Hazırlık Programına ilişkin onaysız kopya İYTE transkriptinizi online başvurunuza ekleyiniz.
 2. İYTE İngilizce Hazırlık öğrencisi iseniz bir önceki mezuniyetize ilişkin transkriptinizi ekleyiniz. (Bu durum sadece yüksek lisans ve doktora öğrencileri için geçerlidir. İngilizce Hazırlık Programı’nda olan lisans öğrenciler için geçerli değildir. İngilizce Hazırlık Programı’nda olan lisans öğrencilerinin programa başvurmaları uygun değildir.) Bir önceki mezuniyetinizi İYTE’den aldı iseniz başvuru formuna bir önceki mezuniyetinize ilişkin onaysız kopya İYTE transkriptinizi ekleyiniz. Bir önceki mezuniyetinizi farklı bir yüksek öğretim kurumundan  aldı iseniz başvuru formuna bir önceki mezuniyetinize ilişkin ONAYLI transkriptinizi tarayıp ekleyiniz. Ayrıca bahsi geçen ONAYLI transkritin orjinalinin online başvurunuzu tamamlandıktan sonra  en geç 22 Şubat 2019 saat 17:00 a kadar Uluslararası İlişkiler Ofisine elden teslim etmeniz şarttır.
 3. İYTE’de bir Lisansüstü (Yüksek Lisans veya Doktora) programa henüz kayıtlandı iseniz ve ilgili lisansüstü programa ilişkin bir transkriptiniz yok ise bir önceki mezuniyetinize ilişkin transkripti ekleyiniz. Bir önceki mezuniyetinizi İYTE’den aldı iseniz başvuru formuna bir önceki mezuniyetinize ilişkin onaysız kopya İYTE transkriptinizi eklemeniz yeterlidir. Bir önceki mezuniyetinizi farklı bir yüksek öğretim kurumundan  aldı iseniz başvuru formuna bir önceki mezuniyetinize ilişkin ONAYLI transkriptinizi tarayıp ekleyiniz. Ayrıca bahsi geçen ONAYLI transkritin orjinalinin online başvurunuzu tamamlandıktan sonra  en geç 22 Şubat 2019 saat 17:00 a kadar Uluslararası İlişkiler Ofisine elden teslim etmeniz şarttır.
 4. Şehit veya Gazi eş ya da çocuğu olma durumu mevcut ise bu durumlara ilişkin ONAYLI belgenin taranmış kopyasının sisteme eklenmesi zorunludur.Ayrıca, Şehit veya Gazi eş ya da çocuğu olma durumu mevcut ise bu duruma ilişkin ONAYLI belgenizin orjinalini online başvurunuzu tamamlandıktan sonra  en geç 22 Şubat 2019 saat 17:00 a kadar Uluslararası İlişkiler Ofisine elden teslim etmeniz şarttır.
 5. Engelli öğrencilerimizin, engellilik durumuna ilişkin ONAYLI belgenin taranmış kopyasını online başvuru formuna eklemeleri zorunludur. Ayrıca, engelli olma durumu mevcut ise bu duruma ilişkin ONAYLI belgenin orjinalinin online başvuru tamamlandıktan sonra  en geç 22 Şubat 2019 saat 17:00 a kadar Uluslararası İlişkiler Ofisine elden teslim edilmesi şarttır.
 6. 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilerimizin, duruma ilişkin ONAYLI belgenin taranmış kopyasını sisteme eklemeleri zorunludur. Ayrıca, duruma ilişkin ONAYLI belgenin orjinalinin online başvuru tamamlandıktan sonra  en geç 22 Şubat 2019 saat 17:00 a kadar Uluslararası İlişkiler Ofisine elden teslim edilmesi şarttır.

BAŞVURU İÇİN ASGARİ ŞARTLAR

 1. Programa  başvuracak lisans öğrencilerinin asgari 2.20/4.00 kümülatif not ortalamasına; yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ise asgari kümülatif 2.50/4.00 not  ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.
 2. Programa başvuracak öğrencilerin yeterli sayıda ECTS (AKTS)  Kredi Yükünün olması gerekmektedir. (Yeterli sayıda ECTS (AKTS)  Kredi Yükünün olması: Öğrencinin 1 dönem hareketlilik yapacaksa mezun olması için en az 30 ECTS (AKTS)  kredisine ihtiyacının olması, 2 dönem hareketlilik yapacaksa mezun olması için en az 60 ECTS (AKTS)  kredisine ihtiyacı olması gerekliliği)
 3. Lisans birinci sınıf öğrencileri programdan yararlanamazlar.
 4. Erasmus Öğrenim Hareketliği veya Erasmus Staj Hareketliliği Programı’ndan yararlanmış  öğrencilerimiz Erasmus Öğrenim Hareketliliği Programı’na tekrar başvurabilirler. Tekrar başvuru yapacak aynı derece programında öğrenim gören öğrencilerimizin  bir önceki hareketlilik süresi ve yeni başvurulan hareketlilik süresi toplamı (hibeli yada hibesiz ayrımı olmadan) 12 ayı geçmemelidir.

Bahsi  geçen başvuru koşullarını sağlayan Türk veya yabancı uyruklu tüm lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz programa başvuru yapabilirler.

TÜRKİYE BURSLUSU ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ UYARI:

Kurumumuzda Türkiye Burslusu Uluslararası Öğrenci olarak öğrenim gören öğrencilerin Erasmus (+) Öğrenim başvuruları alınır. Erasmus hareketliliğine katılımlarına müsaade edilir. Ancak bu öğrenciler Erasmus’a katıldıkları takdirde Türkiye Bursları kesilir. Bu durumda olan Türkiye Burslusu Uluslararası Öğrencilerimizden bu müeyyideyi bilerek Erasmus’a katılmayı kabul ettiklerine dair bir beyan alınır. İlgili beyan 22 Şubat 2019’dan sonra ilgili öğrencilerimizle iletişime geçilip alınacaktır.

ÖĞRENCİ SEÇİMLERİNDE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ:

 1. Son dönem itibari ile kümülatif not ortalaması,
 2. İngilizce dil bilgisi

(Öğrencinin  Erasmus Öğrenim Puanı= Son dönem itibari ile kümülatif not ortalaması × %50 +  İngilizce sınav sonucu× %50 )

Yukarıdaki şekilde hesaplanan Erasmus Öğrenim Puanını etkileyen durumlar:

 1. Daha önce Erasmus Programından yararlanma : -10 puan (Toplam 100 puan üzerindenDaha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın, hibeli veya hibesiz yararlanmış olma ayrımı yapılmaksızın) öğrencilerin Erasmus Öğrenim Puanlarından 10’ar puan azaltma uygulanır. Daha önce yararlanma durumunda -10 puan uygulanması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen hareketlilikler için uygulanmaz. Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır.
 2.   Engelli öğrencilerin (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) Erasmus Öğrenim Puanlarına 10 puan ekleme yapılır.
 3. Şehit veya Gazi çocuğu veya eşi olma durumunda (durumun belgelenmesi kaydıyla) öğrencilerimizin Erasmus Öğrenim Puanlarına 15 puan ekleme yapılır.
 4. Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılacak öğrencilerin Erasmus Öğrenim Puanlarından 10 puan azaltma uygulanır.
 5. 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilerin (durumun belgelenmesi kaydıyla) Erasmus Öğrenim Puanlarına 10 puan ekleme yapılır.
 6. Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmayan (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) öğrencilerin Erasmus Öğrenim Puanlarından 5 puan azaltma uygulanır.
 7. Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde Öğrenim veya Staj Hareketliliğine seçilmiş, fakat zorunlu bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen gerçekleştirilmeyen her faaliyet için Erasmus Öğrenim Puanlarından 10 puan azaltma uygulanır.

Daha önceki seçim döneminde yerleştirilme ve vazgeçmelere ilişkin puan kesinti prosedürü (Öğrenim Hareketliliği):

Asil Listeye Yerleştirilmiş Öğrencilerin

• Yurtdışı Başvuru son tarihinden 10 gün önceye kadar gitmekten vazgeçtiklerini Uluslararası İlişkiler Ofisine bildirmeleri durumunda Erasmus Öğrenim Puanlarına azaltma uygulanmaz (0 Puan)

• Yurtdışı Başvuru son tarihine 10 günden daha yakın bir zamanda gitmekten vazgeçtiklerini Uluslararası İlişkiler Ofisine bildirmeleri ve vazgeçişlerinin sebebinin zorunlu bir sebep olmaması durumunda Erasmus Öğrenim Puanlarına 10 puan azaltma uygulanır (-10 Puan)

• Yurtdışı Başvuru son tarihine 10 günden daha yakın bir zamanda gitmekten vazgeçtiklerini Uluslararası İlişkiler Ofisine bildirmeleri ve vazgeçişlerinin sebebinin zorunlu bir sebep olması durumunda Erasmus Öğrenim Puanlarından azaltma uygulanmaz (0 Puan)

Yedek Listedeki Öğrencilere Kontenjan Hakkı Doğması Durumunda Öğrencilerin

• Yurtdışı Başvuru son tarihinden 3 gün önceye kadar gitmekten vazgeçtiklerini Uluslararası İlişkiler Ofisine bildirmeleri durumunda Erasmus Öğrenim Puanlarına azaltma uygulanmaz (0 Puan)

• Yurtdışı Başvuru son tarihine 3 günden daha yakın bir zamanda gitmekten vazgeçtiklerini Uluslararası İlişkiler Ofisine bildirmeleri ve vazgeçişlerinin sebebinin zorunlu bir sebep olmaması durumunda Erasmus Öğrenim Puanlarına 10 puan azaltma uygulanır (-10 Puan)

• Yurtdışı Başvuru son tarihine 3 günden daha yakın bir zamanda gitmekten vazgeçtiklerini Uluslararası İlişkiler Ofisine bildirmeleri ve vazgeçişlerinin sebebinin zorunlu bir sebep (hastalık vs.) olması durumunda Erasmus Öğrenim Puanlarına azaltma uygulanmaz (0 Puan)

Daha önceki seçim döneminde seçilme ve vazgeçmelere ilişkin puan kesinti prosedürü (Staj Hareketliliği)

Seçilen Staj Hareketliliği Öğrencilerinin vazgeçmeleri durumunda, vazgeçtiklerini en geç ilgili yılın 01 Ağustos tarihine kadar Uluslararası İlişkiler Ofisine bildirmiş olmaları

 1. Enstitümüzün öğrenim ve staj hareketliliği seçimleri aynı başvuru ve değerlendirme süreci içerisinde gerçekleşecektir. İlgili dönemde hem öğrenim, hem staj faaliyetine başvuran öğrencilerden, öğrencinin tercihine göre öğrenim veya staj başarı puanından 10 puan kırılacaktır. 04 Şubat 2019 – 22 Şubat 2019 tarih aralığında erişilebilir olacak olan hem öğrenim hareketliliği başvuru formunda hem de staj hareketliliği başvuru formunda, öğrencilere, her iki hareketliliği de başvuruyor olmaları durumunda hangi faaliyetten 10 puan kırılmasını tercih ettikleri sorulacaktır. Öğrencinin tercihine göre ilgili faaliyetten 10 puan kırılacaktır. 04 Şubat 2019-22 Şubat 2019 tarih aralığında hem Öğrenim hem de Staj Hareketliliği Programına başvurup bu durumu Öğrenim ve/ve ya Staj Başvuru Formlarında belirtmeyen ya da Öğrenim ve Staj formlarında her iki programa başvurduğunu beyan edip, formlarda puan kesinti tercihi ile ilgili çelişkili cevap veren öğrencilerimizin 10 Puan kesintisi Öğrenim Hareketliliği Faaliyetinden yapılacaktır.

04 Şubat 2019 – 22 Şubat 2019  tarih aralığında Hem Öğrenim hem de Staj Hareketliliğine başvurup, herhangi bir hareketlilikten başvurusunu geri çekmek isteyen adaylar, durumlarını en geç 22 Şubat 2019  saat 17:00’a kadar  erasmuskoordinator@iyte.edu.tr adresine bildirmelidirler. Hareketliliklerden bir tanesinden başvurusunu çekmek istediğini 22 Şubat 2019 saat 17:00’a kadar erasmuskoordinator@iyte.edu.tr adresine bildirmeyen adaylardan yukarıda bahsi geçen kural çerçevesinde ilgili başvurudan 10 puan kesinti yapılacaktır.

 1. Çift anadalda öğrenim gören öğrencilerin her iki dalda faaliyete başvurması durumunda, bu öğrencilerden de puan indiriminin hangi dalda yapılacağına ilişkin tercih dilekçesi alınır.

HİBE DESTEKLERİ

Öğrenim hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat pahalılığı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmıştır.

2019-2020 Akademik Yılında Erasmus Öğrenim Hareketliliği kapsamında yurtdışında öğrenim görmek üzere bir üniversiteye yerşleşecek olan ve hibe almaya hak kazanacak öğrencilerimizin gittikleri ülkelere göre alacakları yenilenen aylık hibe tutarları aşağıdaki gibidir:

1. ve 2. Grup Ülkeler: (yaşam standartlarının ve pahalılık endeksinin yüksek olduğu ülkeler): Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, İzlanda, Lüksemburg, Belçika, Güney Kıbrıs, Almanya, Yunanistan, Hollanda, Portekiz, İspanya, Avusturya, İtalya, Fransa, Malta

Birinci ve ikinci grup ülkelere verilecek aylık hibe miktarı: 500 Avro

3. Grup Ülkeler (yaşam standartlarının ve pahalılık endeksinin düşük düzeyde olduğu ülkeler): Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya, Çek Cumhuriyet, Hırvatistan, Slovenya, Sırbistan

Üçüncü grup ülkelere verilecek aylık hibe miktarı: 300 Avro

Hibe miktarları öğrencilerin faliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değildir, yalnızca katkı niteliğindedir. Öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.

ERASMUS (+) İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI

Başvuran  öğrencilerden başvurusu geçerli olanların Enstitümüz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan Merkezi İngilizce Sınavı’na katılmaları gerekmektedir. Merkezi İngilizce Sınavı Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından 01 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecektir.

İngilizce sınavı 100 puan üzerinden olup aşağıdaki oturumları içerir:

-Dinleme-Anlama 20 Puan (çoktan seçmeli) 14:00-14:15

-Yazma 30 puan (açık uçlu) 14:15-15:15

-Okuma-Anlama 50 Puan (çoktan seçmeli) 15:25-16:40

Sınava katılacak kişi sayısına bağlı olarak sınav, Yabancı Diller Yüksekokulunun sınıflarının yanı sıra farklı fakültelere ait sınıflarda da yapılabilecektir. Bu sebeple 28 Şubat 2019 tarihinde sınav salonu ve sınav yönergeleri ile ilgili bilgilendirmeleri, YABANCI DİLLER YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ’nün web sayfasından takip ediniz.

ERASMUS (+) İNGİLİZCE SINAVINA İLİŞKİN ÖZEL DURUM

02 Mart 2018’de İYTE Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan Erasmus İngilizce sınavına giren öğrenciler, 02 Mart 2018’de İYTE Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan Erasmus İngilizce sınav sonuclarını işleme aldırabilirler. 

İlgili öğrencilerimiz online Öğrenim Hareketliliği Başvuru Formunda, 02 Mart 2018’de İYTE Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan Erasmus İngilizce sınav sonuclarının işleme alınmasını istediklerini işaretlemelidirler.

02 Mart 2018’de İYTE Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan Erasmus İngilizce sınavına giren öğrenciler,  02 Mart 2018’de İYTE Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan Erasmus İngilizce sınavının sonucunun kulanılmasını istemezlerse01 Mart 2019’de İYTE Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılacak Erasmus İngilizce sınavına katılmalıdırlar. İlgili öğrencilerimizonline Öğrenim Hareketliliği Başvuru Formunda, 02 Mart 2018’de İYTE Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan Erasmus İngilizce sınav sonuclarının işleme alınmamasını istediklerini işaretlemelidirler.

 02 Mart 2018’de İYTE Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan Erasmus İngilizce sınavına girmemiş olan öğrencilerin 01 Mart 2019’de İYTE Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılacak Erasmus İngilizce sınavına girmeleri zorunludur.

Erasmus İngilizce Seviye Belirleme sınav sonuçlarının geçerlilik süresi bir yıldır.

ERASMUS (+) ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ YERLEŞTİRME SÜRECİ

Merkezi İngilizce Sınavı yapıldıktan sonra başvuran  öğrencilerin Erasmus Öğrenim Puanları hesaplanıp, öğrenciler toplam puanı yüksek  olan öğrenciden düşük olan öğrenciye doğru mevcut kontenjanlara  yerleştirilecek, program bazında yerleştirme listeleri oluşturulur. Asil kontenjan sayısının iki katına kadar yedek  kontenjan da bulunmaktadır ve öğrencilerin Erasmus Öğrenim Puanlarına göre  sıralandıkları bir asil bir de yedek liste oluşturulur. Yerleştirme Listeleri  İYTE anasayfadan ve UİO nun web sitesinden ilan edilir. Yerleştirme sonuçları aynı anda öğrencilerin İYTE e-posta adreslerine gönderilir. Öğrencilerimizin yerleştrime sonuçlarına itiraz etme hakları vardır.

Öğrencilerimizin itirazlarını yerleştirme ilanımız yayımlandıktan sonra en geç 5 takvim günü sonrasına kadar Ofisimize bildirmeleri gerekir. İtirazların erasmuskoordinator@iyte.edu.tr adresine e-posta ile gönderilmesi yeterlidir.

ÖNEMLI UYARI: Öğrenci yerleştirmeleri, Enstitümüze 2019 Erasmus (+)  Hareketlilik Dönemi için Ulusal Ajans tarafından tahsis edilecek hibe miktarı belli olmadan gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla seçilen öğrenciler seçildikleri tarih itibari ile 2019 Erasmus (+) Dönemi’nde anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde Erasmus öğrencisi olmaya ADAYDIRLAR. Ulusal Ajans’ın Enstitümüze 2019 Erasmus (+) Dönemi için tahsis edeceği hibe miktarı açıklandığında seçilen öğrencilerin hibe alıp alamayacakları belli olacaktır. Hibe alamayacak öğrencilerin olması durumunda bu öğrenciler, 0 hibeli Erasmus Ögrencisi olarak da yurtdışında öğrenim görebilirler. 0 hibeli Erasmus Öğrencilerinin diğer tüm hakları saklıdır. Ayrıca hibe alacağı kesinleşmiş olan öğrenciler kendi istekleri ile maddi destekten feragat edebilir ve 0 hibeli Erasmus Ögrencisi olarak yurtdışında öğrenim görebilirler.

ERASMUS (+) ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ YERLEŞTİRME SONRASI SÜRECİ

Kurumumuz AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı-Ulusal Ajans’tan 2019 Erasmus (+) Dönemi Öğrenim Hareketliliği için hibe talebinde bulunmaktadır.Talep karşısında Kurumumuza tahsis edilen toplam hibenin yeterli olması durumunda, tüm yerleştirilen öğrencilerimiz karşılıksız hibe ile desteklenecektir. Toplam hibenin yetersiz olması durumunda, yerleştirilen öğrencilerimizin hangilerinin ve ne kadar süreliğine  hibelendirileceğine Enstitümüz Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinasyon Kurulu karar verecektir. Hibe alacak öğrencilerin belirlenmesinde en önemli parametre öğrencinin Erasmus Öğrenim Puanıdır.

Mimarlık Lisans Politecnico di Bari kontenjanı ilgili üniversitenin Mimarlık bölüm müfredatının bir yıllık olması nedeniyle dönemlik değil, bir yıllığına seçime açılmıştır. Kurumumuza tahsis edilen toplam hibenin yetersiz olması durumunda ilgili üniversiteye yerleştirilen öğrenciler de bir akademik yıldan daha kısa süreliğine hibelendirilebilirler ya da hiç hibe alamayabilirler. Öğrencilerimiz bu durumu dikkate alarak tercih yapmalıdırlar.

Erasmus (+) Öğrenim Hareketliliği Hibelendirme Sonuçları İYTE anasayfadan ve UİO nun web sitesinden ilan edilir. Hibelendirme sonuçları aynı anda öğrencilerin İYTE e-posta adreslerine gönderilir. Öğrencilerimizin hibelendirme sonuçlara itiraz etme hakları vardır.

Öğrencilerimizin itirazlarını ilanımız yayımlandıktan sonra en geç 5 takvim günü sonrasına kadar Ofisimize bildirmeleri gerekir. İtirazların erasmuskoordinator@iyte.edu.tr adresine e-posta ile gönderilmesi yeterlidir.

ENGELLİ ÖĞRENCİLER’E İLAVE HİBELER

Erasmus (+) Programına katılan engelli öğrencilere aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir. Engelli öğrencilere fazla hibe verilebilmesi için Enstitümüz Merkezden ilave hibe talebinde bulunur. Talep edilen hibe, engelli katılımcının faaliyete katılımını mümkün kılma amacıyla doğrudan ilişkili olmalıdır.

BAŞVURULARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

Öğrencilerin başvuruda bulunmadan önce öğrenim görmek istedikleri üniversiteler hakkında (eğitim dili, notlandırma sistemi, üniversitedeki  ilgili programın eğitim planı, karşı kurumda ilgili dönemde açılacak dersler vb.) araştırma yapmaları gerekmektedir. Bahsi geçen araştırma ilgili kurumların web sitesinden yapılabilir.

Öğrenim Hareketliliği Programı kapsamında karşı kurumda öğrenim görmeyi planladığı dönem aşağıda bahsi geçen durumların herhangi birinde olacak olan lisansüstü öğrencisinin, başvurusunu yapmadan önce başvuru yapacağı üniversitede çalışabileceği uygun bir projenin ve beraber çalışabileceği   bir öğretim elemanının olup olmadığını araştırması gerekmektedir.

1.İYTE’deki ders alma süresi bitmemiş  ancak tez konusu ve danışmanı belirlenmiş lisansüstü öğrencilerin Erasmus (+) Öğrenim Hareketliliği  Programı kapsamında anlaşmalı üniversitelere gitmeleri durumunda, karşı  kurumda, İYTE’de ilgili dönemde kayıtlı olmaları gereken tez dersine karşılık  gelen bir proje çalışmasına kayıtlanmaları zorunludur.

2.İYTE’deki ders alma süresi bitmiş  olup, tez çalışmalarını yürüten lisansüstü öğrencilerin Erasmus (+) Öğrenim Hareketliliği  Programı kapsamında anlaşmalı olunan üniversitelere gitmeleri durumunda, karşı  kurumda, İYTE’de ilgili dönemlerde kayıtlı olmaları gereken tez dersine  karşılık gelen bir proje çalışmasına kayıtlanmaları zorunludur.

 Online başvuru formunun üniversite tercihi bölümünü doldurulurken

 1. Bir üniversiteyi sadece bir defa seçiniz. Bir üniversite sadece bir defa yazılmalıdır.

2. Başvuru son tarihi olan 22 Şubat 2019’den sonra üniversite tercihi değişimi yada dönem tercihi değişimi mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla program bazlı kontenjanlar listesindeki üniversite isimlerine ve tercih edilebilecek dönemlere dikkat edilmelidir.

 Kontenjan listesinde de görülebileceği gibi dönem tercihi göz önünde bulundurulduğunda, listede aşağıdaki durumlar söz konusudur:

1. SADECE GÜZ DÖNEMİ TERCİHİNE AÇIK OLAN KURUMLAR

2. SADECE BAHAR DÖNEMİ TERCİHİNE AÇIK OLAN KURUMLAR

3. SADECE BİR AKADEMİK YIL TERCİHİNE AÇIK OLAN KURUMLAR

4. GÜZ VEYA BAHAR VEYA TÜM AKADEMİK YIL TERCİHİNE AÇIK OLAN

    KURUMLAR

5. GÜZ VEYA BAHAR TERCİHİNE AÇIK OLAN KURUMLAR

 Dönem tercihi değişimi sadece aşağıdaki istisnai durum için geçerlidir:

Yerleştirme listeleri yayımlandıktan sonra bir kontenjana yerleşememiş yani yedek listede halihazırda birinci sırada olan veya iptal(ler) sonucu birinci sıraya yükselecek olan bir öğrencinin başvuru formunda güz dönemi için tercih yaptığı bir kurumun kontenjanının, ilgili kuruma bahar dönemi yerleşen bir öğrencinin iptalinden dolayı boşalması durumunda, güz tercihi yapmış yedek öğrenciye ilgili kontenjanı bahar dönemi için kullanıp kullanmak istemediği sorulur.

3. Beş tercih yapmak zorunlu değildir.İsteyen öğrencilerimiz daha az sayıda tercih yapabilirler.

KONTENJANLAR, ERASMUS BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ LİSTESİ VE ONLINE BAŞVURU FORMU

2019-2020 akademik yılı Erasmus + Öğrenim  Hareketliliği lisans, yüksek lisans ve doktora kontenjan listeleri için lütfen tıklayınız.

Gerekli olması durumunda danışabilmeniz için Erasmus Bölüm Koordinatörleri listesi için tıklayınız.

Başvuru için online Başvuru Formunun doldurulması gerekmektedir. Online başvuru formu için tıklayınız.

Hepinize başarılar dileriz.

Başvurularınıza İlişkin Sorularınız için İletişim Bilgisi:

Öğrencilerimizin kayıtlı oldukları Bölümlere göre Uluslararası İlişkiler Ofis Danışmanlarının İletişim Bilgisi aşağıda verilmektedir.

Lütfen kayıtlı olduğunuz bölüme göre sorularınızı ilgili Ofis Danışmanınıza yazınız.

Asena Altan, 

E-posta: asenaaltan@iyte.edu.tr

Sorumlu Olduğu Bölümler:

 1. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
 2. Mimarlık Bölümü
 3. Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
 4. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
 5. Mimari Restorasyon Bölümü

 

Gizem Köfünyeli,

E-posta: gizemkofunyeli@iyte.edu.tr

Sorumlu Olduğu Bölümler:

 1. Gıda Mühendisliği Bölümü
 2.  Kimya Mühendisliği Bölümü
 3.  İnşaat Mühendisliği Bölümü
 4. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
 5. Fotonik Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
 6. Matematik Bölümü
 7. Mühendislik İşletmeciliği Bölümü

 

Öyküm Kırsoy Bektaş

E-posta: oykumkirsoy@iyte.edu.tr

Sorumlu Olduğu Bölümler:

 1. Makina Mühendisliği Bölümü
 2. Kimya Bölümü
 3. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
 4. Biyoteknoloji Bölümü
 5. Enerji Mühendisliği Bölümü
 6. Fizik Bölümü