2015-2016 Erasmus Öğrenim Hareketliliği Ek Hibe Dağıtımı Yöntemi ve Hibe Alacak Öğrencilerin Listesi

15 Şubat 2016 tarihinde Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından yayımlanan 2015 Dönemi Yükseköğretim KA 103 Ara Rapor Sonrası Ek Hibe Dağıtım Sonuçlarına göre İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 11.458,00 Avro tutarında ek hibe almaya hak kazanmıştır. Bahsi geçen tutar, Ulusal Ajans İzleme ve Yönlendirme Komitesi kararıyla sadece Öğrenci Öğrenim Hareketliliği kapsamındaki taleplerin karşılanması için Kurumumuza tahsis edilmiştir.

2015-2016 İYTE Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği İlk Sözleşme Tutarı:

136.350,00Avro

2015-2016 İYTE Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Ek Sözleşme Tutarı:

11.458,00 Avro

2015-2016 İYTE Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Toplam Sözleşme Tutarı:

147.808,00 Avro

Toplam Sözleşme Tutarı hibe bekleyen tüm öğrencilerimizin (uzatma için hibe bekleyen 5 öğrenci hariç) hibelendirilmesi için gerekli olan 154.475,00 Avro nun altında kaldığından, eksik kalan 6.667,00 Avro’nun İYTE Erasmus Kurumsal Destek Hibesi’nden Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Hibesi’ne transfer edilmesine ve böylelikle EK’te bilgileri verilen tüm öğrencilerimizin hibelendirilmesine karar verilmiştir. Listede adı geçen Pelin KÖROĞLU ve Eren Can UYSAL isimli öğrenciler, Politecnico Di Bari’ye 1 akademik yıllığına yerleştiklerinden ve ilgili kurumun Mimarlık Programı Müfredatı’nın bir yıllık olması sebebiyle, 1 akademik yıl süresince hibelendirilmişlerdir.

2015-2016 Erasmus Öğrenim Hareketliliği Ek Hibe Dağıtımı Yöntemi ve Hibe Alacak Öğrencilerin Listesi