Farabi Giden Öğrenci

Farabi Giden Öğrenci

Programla İlgili Bilgiler
 • Öğrenci Değişim süresi, en az 1 – en çok 2 yarıyıl olabilmektedir.
 • Yükseköğretim kurumları, gidilen kurumda geçirilen eğitim-öğretim dönemi faaliyetlerine tam tanınırlık sağlarlar.
 • Burslu Farabi Değişim Programı Öğrencisi olma hakkını kazananlara, lisans öğrenimi gören öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre ödenmekte olan aylık burs miktarının bir buçuk katı burs ödenir.
 • Öğrenci bursunun tamamının %70 öğrenciye öğrenimi sırasında, %30′u ise öğrenicinin katılım belgesi ve başarı durumuna göre ödenir.
 • Öğrenciler her bir eğitim kademesinde birer defa Farabi Değişim Programı ile değişim yapabilirler. Ancak bir öğrenci öğrenim hayatı boyunca sadece bir defa ve bir dönem burslu Farabi Değişim Programı öğrencisi olabilir.

Başvuru Koşulları

 1. Lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile Yüksek Lisans ve Doktora programları öğrencileri hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan yararlanamazlar.
 2. Öğrencinin örgün eğitim veren yükseköğretim programlarında  lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olması gereklidir.
 3. Başvuru için Genel Akademik Not Ortalamasının; Lisans öğrencileri için 2.00/4.00 olması gerekmektedir.
 4. Yüksek Lisans veya Doktora öğrencileri için ise 2,5/4,00  olması gerekmektedir.

Değerlendirme Kriterleri

 • Öğrenci seçimlerinde değerlendirme ölçütleri bakımından öğrencinin son dönem itibari ile kümülatif not ortalaması dikkate alınacaktır.

Başvurular

 • Başvuru Duyuruları ve Başvuru süreci için lütfen Uluslararası İlişkiler Ofisinin web sayfasını kontrol ediniz.

Farabi Öğrencisi Seçildiniz, Ne Yapmalısınız?

 1. Gideceğiniz üniversitenin web sitesini dikkatle inceleyerek , bilgi paketini okuyunuz. Farabi  öğrencilerinin başvuru son tarihlerini, ders programlarını,akdemik takvimlerini eğer varsa doldurup göndermeniz gereken belgeleri dikkatlice inceleyiniz.
 2. Misafir olacağınız üniversiteden KABUL BELGENİZİ isteyiniz.
 3. Bütün işlemleriniz boyunca Farabi Programı Koordinatörlüğü ile iletişim halinde olunuz.
 4. Gideceğiniz üniversitenin varsa başvuru formunu ve konaklama formunu doldurup, belirtilen yere sizden ne şekilde istendiyse (posta, fax,scan) gönderiniz.
 5. Kabul Belgeniz  geldikten sonra (belgede karşı üniversitede bulunacağınız tarihler belirtilmelidir) belgenin bir kopyasını ofise bırakınız.
 6. Öğrenim Protokolü‘nü Bölüm Başkanınız ile beraber doldurunuz. Belgeyi  önce siz daha sonra Bölüm Başkanınız imzalamalı, daha sonra Farabi  Kurum Koordinatörü imzası için ofisimize teslim edilmelidir. Öğrenim Protokolü  karşı üniversiteye imzalanıp onaylanması için fakslanmalıdır. Öğrenim Anlaşmanız karşı üniversiteden onaylanmadan bursunuz  yatırılmaz!
 7. Ziraat Bankasının herhangi bir şubesinden  vadesiz TL hesabı açtırınız. Hesap Cüzdanınızın fotokopisini ofisimize teslim ediniz.
 8. YÖK’ün  istediği belgeler olan Öğrenci Bilgi Formu ve Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesini doldurup, ofisimize teslim ediniz.
 9. Öğrenci Beyannamenizi belgeler kısmından indirerek okuyunuz.
 10. Gittiğiniz üniversitede alacağınız derslerle ilgili değişiklikleri varışınızdan sonra en geç 1 ay içinde yapmanız gerekmektedir.

Dönüşünüzde Yapmanız Gerekenler

Farabi değişim sürecinizi tamamladığınızda kalan bursunuzu alabilmek için ofise teslim etmeniz gereken evraklar bulunmaktadır. Bu evrakları  dönüşünüzden itibaren en geç 15 gün içinde teslim etmelisiniz. Süresi içinde belgelerinizi tam olarak teslim etmediğiniz takdirde, işlemleriniz geçersiz sayılır ve tarafınıza yapılan burs ödemelerinin geri iadesi istenir. Aşağıda belirtilen evrakları tamamladıktan sonra ofisimize teslim ediniz.

 • Gidilen üniversitede kalınan süreyi gösteren, Katılım Belgesi. Bu belge karşı üniversiteye vardığınız gün ve ayrıldığınız gün ayrı ayrı imzalatılıp, mühürlenmeli ve geri dönüşünüzde ofise orijinal belge teslim edilmelidir.
 • YÖK tarafından istenen Nihai Rapor .
 • Misafir olduğunuz üniversitede aldığınız notları gösteren transkript.
 • Kişisel izlenim raporu. Farabi sürecinizi ve izlenimleriniz aktaracağınız bir rapor olmalı.

Sorularınız için;
Ar. Gör. Öyküm KIRSOY BEKTAŞ

Uluslar arası İlişkiler Ofisi-Kütüphane Binası
Tel: 750 78 94-96

E-posta: farabi@iyte.edu.tr