Hibe Destekleri

ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ HİBE DESTEKLERİ

Yeterli hibe olması durumunda Program, seçilen öğrencileri  karşılıksız hibe ile desteklemektedir. Dileyen öğrencilerimiz maddi destekten feragat edebilmektedirler.

Hibe miktarları öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değildir, yalnızca katkı niteliğindedir.

Ülkelere göre değişen aylık hibe miktarlarını görmek için tıklayınız (2017 yılı için).

Ülkelere göre değişen aylık hibe miktarlarını görmek için tıklayınız (2018 yılı için).

HİBELERLE İLGİLİ ÇOK ÖNEMLİ UYARI:

• Kurumumuzun ne kadar ve ne zaman hibe alacağı, öğrencilerimiz hareketliliklerine başladıktan sonra (ilgili yılın Eylül veya Ekim ayında) belli olabilmektedir.

• Enstitümüzde Erasmus Staj Hareketliliği öğrenci adayları, Kurumumuza tahsis edilecek hibe miktarları belli olmadan önce seçilmektedir.

• Öğrencilerimizin karşı kurumlara zamanında gidebilmeleri (gerekli evrakları hazırlamaları, pasaport, vize işlemlerini halledebilmeleri) için böyle bir uygulamaya gidilmektedir. Dolayısı ile Ulusal Ajans (Merkez) seçimlerden ve sonuçlarından sorumlu değildir.

• Bu sebeple seçilen öğrencilerimiz ADAY öğrenci konumundadırlar. Ulusal Ajans’ın (Merkez) hibe dağıtım sonuçlarını ilan etmesinin akabinde seçim sonuçlarının kesinlik kazanması  ve faaliyete iştirak edeceği kesin olan öğrencilerimizle Kurumumuz arasında öğrenci sözleşmesinin imzalanmasından sonra ADAY sıfatı kalkacaktır.

HİBELERİN ÖDENMESİ

Kurumumuza tahsis edilecek hibe miktarının, öğrencilerimizin staj faaliyetleri başlamadan önce Kurumumuza aktarılması durumunda, hibe almaya hak kazanan öğrencilere hibe ödemeleri iki taksitte yapılmaktadır.

Toplam hibe miktarının %80’ lik dilimi öğrenci stajına başlamadan önce, %20’ lik dilimi ise öğrencinin staj faaliyetini bitirmesi sonrasında yapmakla yükümlü olduğu işlemleri tamamladığında ödenmektedir.

Ancak hibelerin Kurumlara geç tahsis edilmesi ihtimali bulunmaktadır. Bu sebeple hibe sırası gelen öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğuna hak kazandıkları toplam hibe miktarlarının %80’i öğrencilerimiz staj faaliyetlerini bitirdikten sonra aktarılabilmiştir.

HİBE MİKTARLARI HAKKINDA ÖNEMLİ UYARI

Kurumumuza tahsis edilecek hibe miktarının öğrencilerimizin tümünü hibe ile desteklemeye YETMEMESİ söz konusu olabilmektedir.

HAK EDİLEN HİBEDEN KESİNTİ OLMASI DURUMLARI

Sorumluluklarını yerine getirmeyen ve/veya başarısız öğrencilerin hibelerinde %20 ile %100 arasında kesinti yapılması yükseköğretim kurumunun takdirindedir.

Zorunlu bir nedene dayanmaksızın, 2 aylık asgari staj süresini tamamlamadan dönen öğrencilere hiçbir şekilde hibe ödemesi yapılmaz,  hibe ödemesi yapılmışsa, öğrenciden söz konusu hibenin iadesi istenir.

(Ulusal Ajans’ın onaylaması kaydı ile zorunlu bir nedene dayanarak [zorunlu nedenin belgelenmesi gerekmektedir] iki aydan önce dönen öğrencilerin staj yaptıkları süreye denk gelen hibe miktarı kendilerine ödenir.)