Hibe Destekleri

ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ HİBE DESTEKLERİ

Yeterli hibe olması durumunda Program, seçilen öğrencileri  karşılıksız hibe ile desteklemektedir. Dileyen öğrencilerimiz maddi destekten feragat edebilmektedirler.

Hibe miktarları öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değildir, yalnızca katkı niteliğindedir.

Ülkelere göre değişen hibe miktarlarını görmek için tıklayınız.

HİBELERLE İLGİLİ ÇOK ÖNEMLİ UYARILAR İÇİN AŞAĞIDAKİ ADRESİ TIKLAYINIZ:

HİBELERİN ÖDENMESİ

Kurumumuza tahsis edilecek hibe miktarının, öğrencilerimizin staj faaliyetleri başlamadan önce Kurumumuza aktarılması durumunda, hibe almaya hak kazanan öğrencilere hibe ödemeleri iki taksitte yapılmaktadır.

Toplam hibe miktarının %80’ lik dilimi öğrenci stajına başlamadan önce, %20’ lik dilimi ise staj faaliyeti bittikten ve öğrencilerin dönüşte yapmaları gereken işlemlerin tamamlamalarından sonra ödenmektedir.

Ancak hibelerin Kurumlara geç tahsis edilmesi nedeni ile hibe sırası gelen öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğuna hak kazandıkları toplam hibe miktarlarının %80’i öğrencilerimiz staj faaliyetlerini bitirdikten sonra aktarılabilmiştir.

HİBE MİKTARLARI HAKKINDA ÖNEMLİ UYARI

Ofisimiz, Programa başvuran ve başvurusu uygunluk kontrolünden geçen tüm öğrencilerimiz için hibe talep etmektedir ancak Kurumumuza tahsis edilecek hibe miktarının öğrencilerimizin tümünü hibe ile desteklemeye YETMEMESİ söz konusu olabilmektedir.

HAK EDİLEN HİBEDEN KESİNTİ OLMASI DURUMLARI

Sorumluluklarını yerine getirmeyen ve/veya başarısız öğrencilerin hibelerinde %20 ile %100 arasında kesinti yapılması yükseköğretim kurumunun takdirindedir.

Zorunlu bir nedene dayanmaksızın, 2 aylık asgari staj süresini tamamlamadan dönen öğrencilere hiçbir şekilde hibe ödemesi yapılmaz,  hibe ödemesi yapılmışsa, öğrenciden söz konusu hibenin iadesi istenir.

(Ulusal Ajans’ın onaylaması kaydı ile zorunlu bir nedene dayanarak [zorunlu nedenin belgelenmesi gerekmektedir] dönen öğrencilerin staj yaptıkları süreye denk gelen hibe miktarı kendilerine ödenir.)