Giden Erasmus Öğrencileri
2015-2016 ERASMUS DÖNEMİ

2014-2015 Erasmus Öğrenim Hareketliliği Hibe Dağıtım Yöntemi ve Hibe Dağıtım Sonuçları

2014-2015 Eramus Öğrenim Hareketliliği Hibe Dağıtım Yöntemi için tıklayınız.

2014-2015 Eramus Öğrenim Hareketliliği Hibe Dağıtım Sonuçları için tıklayınız.

2015-2016 ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ DÖNEMİ BAŞVURULARI

Sevgili İYTE'li Öğrenciler

 • 2015-2016 Erasmus Döneminde Öğrenim Hareketliliği kapsamında anlaşmalı olunan üniversitelerde öğrenim görmek isteyen öğrencilerimiz başvurularını 2 Şubat 2015-23 Şubat 2015 tarihleri arasında yapacaklardır.
 • Lisans birinci sınıf öğrencileri programdan yararlanamazlar. Erasmus Öğrenim Hareketliği veya Erasmus Staj Hareketliliği Programı’ndan yararlanmış öğrencilerimiz Erasmus Öğrenim Hareketliliği Programı’na tekrar başvurabilirler. Tekrar başvuru yapacak ayny derece programynda öğrenim gören öğrencilerimizin  bir önceki hareketlilik süresi ve yeni başvurulan hareketlilik süresi toplamı 12 ayı geçmemelidir.
 • Programa başvuracak lisans öğrencilerinin asgari 2.20/4.00 kümülatif not ortalamasına; yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ise asgari kümülatif 2.50/4.00 not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir. 
 • Bahsi geçen başvuru koşullarını sağlayan Türk veya yabancı uyruklu tüm lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz programa başvuru yapabilirler.
 • 2015-2016 akademik yılı Erasmus Öğrenim Hareketliliği lisans, yüksek lisans ve doktora kontenjanları için lütfen tıklayınız.
 • 2015-2016 akademik yılı Erasmus İkili Anlaşmalarının bulunduğu sayfa güncellenmektedir.
 • Başvuru için online Başvuru Formunun doldurulması gerekmektedir. Online başvuru ekranına 2 Şubat 2015'den itibaren http://erasmusbasvuru.iyte.edu.tr/ sayfasından ulaşabilirsiniz. Online başvuru formunun doldurulması başvuru için yeterli olup, basılı kopya istenmemektedir (Başvuru formunu doldururken pdf formatındaki transkriptin mutlaka eklenmesi gerekmektedir). Online başvuru ekranına 2 Şubat 2015-23 Şubat 2015 (saat 17:00’ye kadar) tarihleri arasında erişilebilecek olup, 23 Şubat 2015 saat 17:00 dan sonra başvuru yapılamayacaktır.
 • Başvuruların bitiminde mevcut asil kontenjan sayısını aşmamak kaydıyla başvuran öğrenci sayısı için gerekli olan hibe AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’ndan (Ulusal Ajans) talep edilecektir.
 • Öğrenci seçimlerinde değerlendirme ölçütleri, öğrencinin son dönem itibari ile kümülatif not ortalaması, yabancı dil bilgisi ve daha önce programdan yararlanma durumudur.

( Öğrencinin Erasmus Öğrenim Puanı= Son dönem itibari ile kümülatif not ortalaması × %50 + İngilizce sınav sonucu× %50 )

Son dönem itibari ile kümülatif not ortalaması ve yabancı dil sonucu ortalamasına ilave olarak; aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayatboyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında hareketlilikten yararlanmış öğrencilerin son dönem itibari ile kümülatif not ortalaması ve yabancı dil puanı ortalamaları hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan azaltma uygulanır.

Daha önce yararlanma durumunda -10 puan uygulanması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen hareketlilikler için uygulanmaz. Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır.


Başvuran öğrencilerin yabancı dil bilgisi seviyeleri, sadece İngilizce yeterlilikleri tespit edilerek belirlenecektir.
Başvuran öğrencilerden başvurusu geçerli olanların, Enstitümüz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan Merkezi İngilizce Sınavı’na katılmaları gerekmektedir. 2014 yılında Erasmus Öğrenim veya Staj Programına başvurup, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan Merkezi İngilizce Sınavı’na katılmış olan öğrenciler, isterlerse 2014 yılı İngilizce sınav sonuçlarının kullanılmasını talep edebilirler. 2015 yılı Merkezi İngilizce Sınavı Yabancı Diller Yüksekokulu’nda yapılacak olup sınavın detayları önümüzdeki günlerde duyurulacaktır

 • Merkezi İngilizce Sınavı yapıldıktan sonra başvuran öğrencilerin Erasmus Öğrenim Puanları hesaplanıp, öğrenciler toplam puanı yüksek olan öğrenciden düşük olan öğrenciye doğru mevcut kontenjanlara yerleştirileceklerdir. Asil kontenjan sayısının iki katına kadar yedek kontenjan da bulunmaktadır ve öğrencilerin Erasmus Öğrenim Puanlarına göre sıralandıkları bir asil bir de yedek liste oluşturulacaktır. Listeler Enstitümüz ana sayfasında yayımlanacaktır.
  • ÖNEMLI UYARI: Öğrenci seçimleri, Enstitümüze 2015-2016 Erasmus Hareketlilik Dönemi için Ulusal Ajans tarafından tahsis edilecek hibe miktarı belli olmadan gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla seçilen öğrenciler seçildikleri tarih itibari ile 2015-2016 Erasmus Dönemi’nde anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde Erasmus öğrencisi olmaya ADAYDIRLAR. Ulusal Ajans’ın Enstitümüze 2015-2016 Erasmus Dönemi için tahsis edeceği hibe miktarı açıklandığında seçilen öğrencilerin hibe alıp alamayacakları belli olacaktır. Hibe alamayacak öğrencilerin olması durumunda bu öğrenciler, 0 hibeli Erasmus Ögrencisi olarak da yurtdışında öğrenim görebilirler. Ayrıca hibe alacağı kesinleşmiş olan öğrenciler kendi istekleri ile maddi destekten feragat edebilir ve 0 hibeli Erasmus Ögrencisi olarak yurtdışında öğrenim görebilirler.

  • 2015-2016 Erasmus Dönemi’nde, Program ülkeleri yaşam standartları ve pahalılık endeksine göre 3 gruba ayrılmış olup; Grup 1, Grup 2 veya Grup 3 ülkelerinde öğrenim görecek öğrencilerimiz için aylık hibe miktarları önümüzdeki günlerde bu adreste yayımlanacaktır. Program ülke grupları için tıklayınız.  ÖNEMLİ NOT:
  • Öğrencilerin başvuruda bulunmadan önce öğrenim görmek istedikleri üniversiteler hakkında (üniversitenin öğretim dili, notlandırma sistemi, üniversitedeki ilgili programın eğitim planı vb.) araştırma yapmaları gerekmektedir. Bahsi geçen araştırma bölümünüzün Erasmus koordinatörü ile görüşülerek ya da ilgili kurumun web sitesinden yapılabilir. Bölüm Erasmus koordinatörü listesi için tıklayınız.
  • Öğrenim Hareketliliği Programı kapsamında karşı kurumda öğrenim görmeyi planladığı dönem aşağıda bahsi geçen durumların herhangi birinde olacak olan lisansüstü öğrencisinin, başvurusunu yapmadan önce başvuru yapacağı üniversitede çalışabileceği uygun bir projenin ve beraber çalışabileceği bir öğretim elemanının olup olmadığını araştırması gerekmektedir.
  • İYTE’deki ders alma süresi bitmemiş ancak tez konusu ve danışmanı belirlenmiş lisansüstü öğrencilerin Erasmus Öğrenim Hareketliliği Programı kapsamında anlaşmalı üniversitelere gitmeleri durumunda, karşı kurumda, İYTE’de ilgili dönemde kayıtlı olmaları gereken tez dersine karşılık gelen bir proje çalışmasına kayıtlanmaları zorunludur.
  • İYTE’deki ders alma süresi bitmiş olup, tez çalışmalarını yürüten lisansüstü öğrencilerin Erasmus Öğrenim Hareketliliği Programı kapsamında anlaşmalı olunan üniversitelere gitmeleri durumunda, karşı kurumda, İYTE’de ilgili dönemlerde kayıtlı olmaları gereken tez dersine karşılık gelen bir proje çalışmasına kayıtlanmaları zorunludur.

  Not: Kriterlerde Ulusal Ajans tarafından bir değişiklik yapılması halinde söz konusu değişiklik geçerli olacaktır.

  İletişim:

  Uluslararası İlişkiler Ofisi
  Öğrenim Hareketliliği Birimi
  Kütüphane Binası Zemin Kat
  Z-25 numaralı oda
  E-posta: erasmuskoordinator@iyte.edu.tr

    İLETİŞİM
  İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
  Uluslararası İlişkiler Ofisi
  Urla, İzmir 35430
  Telefon: 0 232 750 78 92
  Faks: 0 232 750 78 95

  Tüm hakları saklıdır © İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü. | 19.03.2004
  Son Güncelleme Tarihi: 28.08.2013
  Webmaster: UİO | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
  Urla, İzmir 35430