Mevzuatlarımız

2006-2007 Erasmus Uygulama El Kitabı

2007-2008 Erasmus Uygulama El Kitabı

2008-2009 Erasmus Uygulama El Kitabı

2009-2010 Erasmus Uygulama El Kitabı

2010-2011 Erasmus Uygulama El Kitabı

2011-2012 Erasmus Uygulama El Kitabı

2012-2013 Erasmus Uygulama El Kitabı

2013-2014 Erasmus Uygulama El Kitabı

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

5303 Sayılı T.C. ile A.B. arasındaki mali işbirliği çerçevesinde temin edilecek mali yardımların uygulanmasına ilişkin çerçeve anlaşmasının uygun bulunduğuna dair kanun

26274 Sayılı Türkiye-Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No:3)

26713 Sayılı Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik

27222 Sayılı Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması

27330 Sayılı Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumları Arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim Programlarının Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Bu Kapsamda Yapılacak Ödemeler ile Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller

Yükseköğretim Kurumları Arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim Programlarınına İlişkin Yönetmelik