Personel Eğitim Alma Hareketliliği

Personel Eğitim Alma Hareketliliği

 PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ

Personel eğitim alma hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.

Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da bir işletmeye gidebilmesi de mümkündür. Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu (ECHE sahibi olması zorunlu değildir) ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır.

Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki bilgilendirme sunumunu inceleyiniz.

Açık İlan : 2018-2019 Dönemi için I. Başvuru İlanı 

2016-2017 Dönemi için II.Başvuru İlanı (kapandı)

2017-2018 Dönemi için Başvuru İlanı (kapandı)

Yerleştirilen Personeller için detaylı bilgi (2016-2017 Dönemi II. Başvuran ve Yerleştirilen Personeller için)

 

İPTAL PROSEDÜRÜKarşı kurumdan gelen red e-maili veya karşı kuruma hakkınızı iptal ettiğinizi bildiren e-mail.Iptal ettiğinize dair ofise yazılmış resmi dilekçe.Personel Daire Başkanlığına Görevlendirme Yazısı gönderilmiş ise, Personel Daire Başkanlığına faaliyetinizin ve görevlendirmenizin iptali hakkında kısa bir dilekçe.İTİRAZ SÜRECİErasmus başvuru aşamasında, öncesinde ya da sonrasında itiraz etmek istediğiniz herhangi bir konu varsa erasmuskoordinator@iyte.edu.tr adresine yazabilirsiniz.