Lisans Öğrencileri

İYTE 2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
LİSANS PROGRAMLARINA
YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ

Başvuru Bilgileri

İYTE 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Lisans programlarına yurtdışından öğrenci kabulü için başvurular hakkındaki genel bilgiler sayfamızda aşağıda belirtilen sıra ile yer almaktadır. 

Başvuru tarihleri, başvuru koşulları; başvuru için gerekli sınav bilgisi, başvuru-kabul-kayıt takvimi, başvuru-kabul-kayıt ile ilgili önemli bilgiler, bölüm kontenjanları, başvuru belgeleri, başvurusu kabul edilecek/edilmeyecek adaylar,  başvuruların değerlendirilmesi,  Yabancı Dil Muafiyet Koşulları, Katkı Payları, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Programları Yurtdışından Öğrenci Kabulü ve Eğitim Yönergesi ile iletişim bilgileri yer almaktadır.

Başvuru Tarihleri: 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı başvuru tarihleri güncellenerek ileriki tarihlerde sayfamızda yayınlanacaktır.

* Başvurular, ilan edilecek tarihlerde başvuru sayfasından online yapılacaktır. 

* İstenilen belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

* Adaylar başvuru sırasında 3 adet bölüm tercihinde bulunabileceklerdir.

* Başvuru sayfası için lütfen tıklayınız. (Başvuru sayfası başvuru tarihlerinde aktif olacaktır.)

Başvuruları için kabul edilecek sınav:

* TRYÖS ( ÖSYM Türkiye Yurtdışından Öğrenci Kabul Sınavı)

TR-YÖS sınavından en az 300 puan almış adayların başvuruları kabul edilecektir. TRYÖS sınavının geçerlilik süresi, başvuru bitiş tarihinden itibaren geriye dönük olarak iki (2) yıldır. 

* Bu koşulu sağlayan adaylar, başvuru sırasında 3 adet bölüm tercihinde bulunabileceklerdir. 

* Başvurular sadece lise diploması ile olmamaktadır.

Başvuru, Kabul ve Kayıt Takvimi:

2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı başvuru tarihleri güncellenerek ileriki tarihlerde sayfamızda yayınlanacaktır.

Bölüm Kontenjanları:

FAKÜLTE

BÖLÜM

KONTENJAN

Fen Fakültesi

Fizik

5

Fotonik

5

Kimya

5

Matematik

5

Moleküler Biyoloji ve Genetik

5

Mimarlık Fakültesi

Endüstriyel Tasarım

5

Mimarlık

5

Şehir ve Bölge Planlama

5

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

5

Biyomühendislik

5

Çevre Mühendisliği

5

Enerji Sistemleri Mühendisliği

5

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

5

Gıda Mühendisliği

5

İnşaat Mühendisliği

5

Kimya Mühendisliği

5

Makina Mühendisliği

5

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

5

 

Başvuru için Gerekli Belgeler

Aşağıdaki belgeler sisteme elektronik olarak yüklenecektir:

1. Başvuru için Gerekli Sınav ve Geçerlilik Süresi: Yurtdışından kabul edilecek öğrencilerin TR-YÖS sınavdan en az 300 puan almış olmaları gerekmektedir.  Bu koşulu sağlayan adaylar başvuru sırasında 3 adet bölüm tercihinde bulunabileceklerdir. Sınav puanı girilerken puanınızı sınav sonuç belgesinde yazıldığı gibi yazınız. Yuvarlama yapmayınız.

TRYÖS sınavının geçerlilik süresi başvuru bitiş tarihinden itibaren geriye dönük olarak iki (2) yıldır.

2. Lise diploması veya mezuniyet aşamasında olduğunu gösterir belge. (Belge İngilizce ya da Türkçe değil ise: Aday Türkiye dışında ise; Türkiye’nin dış temsilciliklerinden onaylanmış çevirisi, Aday Türkiye’de ise; Noterler tarafından yapılan çevirisi.)

3. Fotoğraf

4. Pasaport

5. Kimlik Belgesi

6. Not Döküm Belgesi (Transkript)

7. T.C. uyruklu öğrencilerden ortaöğretiminin (lise) tamamını yabancı bir ülkede tamamladıklarını gösterir belge.

8. KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de otaöğretimini (lise) tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların GCE AL belgesi.

9. Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığından Türk vatandaşlığından çıkma izni alanların belgeleri (Mavi Kart ya da Nüfus Müdürlüğünden alınabilecek Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği).

10. Yurtdışında bulundukları için zorunlu olarak ortaöğrenimlerini yurt dışındaki liselerde tamamlayan (KKTC liseleri hariç), T.C. uyruklu veya uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklu adayların, ortaöğrenim sürelerinin tamamını kapsayan “Yurda Giriş/Çıkış Belgesi”.

Adaylar

A. Başvuruları Kabul Edilecek Adaylar

a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

1) Yabancı uyruklu olanların,

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 7. maddesi : “Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.”)

3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların,

4) a) 01.02.2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu öğrencilerden ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların, (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil)

b) 01.02.2013 tarihinden sonra yurtdışında ortaöğretime başlayan T.C. uyruklu öğrencilerden ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların, (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil)

5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğretimini (lise) tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların, başvuruları kabul edilecektir.

B. Başvuruları Kabul Edilmeyecek Adaylar

b) Adaylardan;

1) T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,

2) KKTC uyruklu olanların (ortaöğretiminin tamamını (lise) KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç)

4) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğretiminin tamamını (lise) KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenim gören T.C. uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, başvuruları kabul edilmeyecektir.

Başvuruların Değerlendirilmesi

Komisyon tarafından yerleştirme işlemi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir.

1. TR-YÖS puanları en yüksekten en düşüğe doğru sıralanarak değerlendirme listesi oluşturulur.

2. Yerleştirmeye en yüksek puanlı adaydan başlanır. Aday ilk önce 1. tercihine yerleştirilmeye çalışılır, tercih edilen bölümün kontenjanı dolmuş ise sonraki tercihleri sıra ile denenir. 

3. Adayın 3 tercihindeki kontenjanlar da dolu ise aday yerleştirilemez. 

4. Adayların puanlarının eşit olması durumunda;

a. İlk olarak tercih sırasına bakılır.

b. Eşitliğin devam etmesi durumunda genel not ortalaması (100’lük sisteme göre) yüksek olan adaya öncelik tanınır,

c. Eşitliğin devamı durumunda yaşı küçük olan adaya öncelik tanınarak yerleştirme yapılır. 

5. Bir programa aynı uyruktan kabul edilen yabancı uyruklu öğrenci sayısı, bu programın ilan edilen yabancı uyruklu öğrenci kontenjan sayısının yüzde 40’ını geçemez. İlgili programın kontenjanının dolmaması halinde, bu kural dikkate alınmaksızın adaylar yerleştirilir.

Yabancı Dil Muafiyet Koşulları

İYTE’nin tüm programlarında eğitim dili yüzde yüz İngilizce’dir.

İngilizce muafiyet koşullarını sağlayan ya da İngilizce muafiyet sınavını geçen öğrenciler Hazırlık sınıfını okumadan birinci sınıftan başlayabilirler.

Uluslararası lisans öğrencileri için Hazırlık sınıfı muafiyet koşulları için lütfen tıklayınız Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Muafiyet Şartları 

– İYTE Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından SBS, (İngilizce Yeterlik sınavı ) tek veya çok aşamalı olarak yapılabilir. Bu sınavın uygulanış şekli, Yüksekokul Müdürlüğünce kararlaştırılır. SBS’de, başarı notu  59,50 ve üstüdür.

Katkı Payları

2023-2024 Akademik Yılı dönemlik katkı payı miktarları aşağıda yer almaktadır.

 2023-2024 Akademik Yılı
Yarıyıl için katkı payı (TL)
Mühendislik Fakültesi8500 TL
Fen Fakültesi7000 TL
Mimarlık Fakültesi8500 TL

İletişim

Başvuru ile ilgili sorularınız için e-posta adresi: io-student@iyte.edu.tr 

Başvuru ile ilgili sorularınız, 10:00-11:00 (GMT+3) ve 15:00-16:00 (GMT+3) saatleri arasında +90-232-750 7897 +90-232-750 7889  numaralı telefonlardan yanıtlanacaktır. 

Websitesi: https://uio.iyte.edu.tr/

https://uio.iyte.edu.tr/lisans-ogrencileri/

 Adres: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ofisi  Gülbahçe / Urla-İZMİR