Lisans Öğrencileri

İYTE 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
LİSANS PROGRAMLARINA
YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ İÇİN
BAŞVURU DUYURUSU

Başvuru Bilgileri

İYTE 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Lisans programlarına yurtdışından öğrenci kabulü için başvurular hakkındaki bilgiler sayfamızda aşağıda belirtilen sıra ile yer almaktadır.

Başvuru tarihleri, başvuru koşulları; başvuru için gerekli sınav bilgisi, başvuru-kabul-kayıt takvimi, başvuru-kabul-kayıt ile ilgili önemli bilgilerbölüm kontenjanlarıbaşvuru belgeleri, başvurusu kabul edilecek/edilmeyecek adaylar,  başvuruların değerlendirilmesi,  Yabancı Dil Muafiyet Koşulları, Katkı Payları, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Programları Yurtdışından Öğrenci Kabulü ve Eğitim Yönergesi ile iletişim bilgileri yer almaktadır.

Başvuru Tarihleri: 03 Nisan 2023-19 Mayıs 2023

Başvurular 03 Nisan 2023 -19 Mayıs 2023 (Türkiye saati GMT+3) tarihleri arasında başvuru sayfasından online yapılacaktır. 

İstenilen belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Adaylar başvuru sırasında 3 adet bölüm tercihinde bulunabileceklerdir.

Başvuru sayfası için lütfen tıklayınız. (Başvuru sayfası başvuru tarihlerinde aktif olacaktır.)

Başvuruda Kabul Edilecek Sınavlar:

03 Nisan 2023-19 Mayıs 2023 tarihli başvuru için geçerli olan sınavlar:

TRYÖS (ÖSYM Türkiye Yurtdışından Öğrenci Kabul Sınavı) ve SAT 1 (Reasoning Test)’dir.

Başvuru için TRYÖS sınavından minumum 300 puan ya da SAT 1 (Reasoning Test) Matematik bölümünden minimum 600 puan alınmış olması gerekmektedir. Bu koşulu sağlayan adaylar başvuru sırasında 3 adet bölüm tercihinde bulunabileceklerdir. TRYÖS ve SAT1 sınavının geçerlilik süresi başvuru bitiş tarihinden itibaren geriye dönük olarak iki (2) yıldır. Başvurular sadece lise diploması ile olmamaktadır.

14-18 Ağustos 2023 tarihli Ek Dönem Başvuruları için geçerli olan sınavlar:

Ek Dönem Başvuruları 03 Nisan-19 Mayıs 2023 tarihli başvuru sonrası boş kalan kontenjanlar içindir.

TR-YÖS, İÜYÖS, AYÖS ve ATAYÖS’dür.

TRYÖS ( ÖSYM Türkiye Yurtdışından Öğrenci Kabul Sınavı), İÜYÖS (İstanbul Üniversitesi Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı), AYÖS (Ankara Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı)  ve ATAYÖS (Atatürk Üniversitesi Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı)’dır.

Ek başvuru tarihlerinde; TR-YÖS sınavından en az 300 puan veya İÜYÖS, AYÖS veya ATAYÖS sınavlarının birisinden en az 70 puan almış adayların başvuruları kabul edilecektir. İÜYÖS, AYÖS, ATAYÖS sınavlarının geçerlilik süreleri, ek başvuru döneminin başvuru bitiş tarihinden itibaren geriye dönük olarak 1 yıldır.

Başvuru, Kabul ve Kayıt Takvimi:

Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Başvuruları03 Nisan-19 Mayıs 2023
Kayıt hakkı kazanan Asil aday listesinin ve yedek aday listesinin Uluslararası İlişkiler Ofisi web sayfasında ilan edilmesi ( http://uio.iyte.edu.tr )14 Haziran 2023
Asil Adayların Öğrenim Ücretini Yatırması ve Belge Teslim Etme Tarihleri10-14 Temmuz 2023
Kayıt Hakkı Kazanan Yedek Adayların İlanı21 Temmuz 2023
Yedek Adayların Öğrenim Ücretini Yatırması ve Belge Teslim Etme Tarihleri24-28 Temmuz 2023

Ek Dönem Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Başvuruları

(03 Nisan-19 Mayıs 2023 tarihli başvuru sonrası boş kalan kontenjanlar içindir.)

14-18 Ağustos 2023
Ek Başvuru Döneminde Kayıt Hakkı Kazanan Aday Listesinin Uluslararası İlişkiler Ofisi Web Sayfasında İlan Edilmesi08 Eylül 2023
Kayıt Hakkı Kazanan Asil ve Yedek Adaylar ile Ek Başvuru Döneminde Kayıt Hakkı Kazanan Adayların Kayıt Belgelerinin Asılları ile Birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına Şahsen Gelerek Kayıtlarının Yapılması08-22 Eylül 2023

Başvuru-Kabul-Kayıt ile ilgili Önemli Bilgiler

1. Başvuru belgelerinin tam olup olmadığı adayın kendi sorumluluğundadır. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

2. “Seçilen Programlar” sekmesinde yer alan kutucuğu işaretleyip “OK” tuşuna bastığınız anda başvurunuzu tamamlamış olursunuz. Başvurunuzu sonlandırmadığınız sürece başvurunuz tamamlanmış sayılmaz. Kaydedilen başvurunuz tarafımıza ulaşır ve başvurudaki e-posta adresinize otomatik olarak bir mail gönderilir.

3. 14 Haziran 2023 tarihinde Uluslararası İlişkiler Ofisi web sayfasında ilan edilen listede yerleştirilmesi uygun görülen asil adayların, 10-14 Temmuz 2023 tarihleri arasında öğrenim ücretini yatırması ve kayıt belgelerini teslim etmesi gerekmektedir. Öğrenim ücretini yatırıp kayıt belgelerini de ilanda belirtilen 10-14 Temmuz 2023 tarihleri arasında tamamlayan asil adayların kaydı gerçekleştirilir.

4. Asil adayların kayıt yaptırmaması durumunda program bazında boş kalan kontenjan sayısı kadar, belirlenen yedek adaylar arasından kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar 21 Temmuz 2023 tarihinde ilan edilir. Bu adayların, öğrenim ücretini yatırma ve kayıt belgelerini teslim tarihleri ise 24-28 Temmuz 2023 arasındadır.

5. 14 Haziran 2023 tarihinde ilan edilen listedeki asil adaylara ve 21 Temmuz 2023 tarihinde kayıt hakkı kazanan yedek adaylara UİO tarafından, adayın başvuru e-posta adresine elektronik kabul mektubu gönderilir.

6. Yukarıda belirtilen tarihlerde; kayıt belge teslimi ve öğrenim ücreti ödemesi işlemlerinin her ikisini de gerçekleştirmiş olup kayıt hakkı kazanan adaylar, 08-22 Eylül 2023 tarihleri arasında İYTE Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen gelip, ilgili belgelerin asıllarını teslim etmekle yükümlüdürler. 08-22 Eylül 2023 tarihleri arasında belgelerin asıllarını teslim etmeyenlerin kayıt işlemleri tamamlanmaz.

7. Kayıt olmaktan vazgeçen adaylara da ödedikleri öğrenim ücreti iade edilmez.

8. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya herhangi bir eylem veya işlemi ile idareyi yanılttığı tespit edilen adayların kaydı gerçekleştirilmez. Bu adayların ödedikleri öğrenim ücreti iade edilmez.

Bölüm Kontenjanları

FAKÜLTE

BÖLÜM

KONTENJAN

Fen Fakültesi

Fizik

10

Fotonik

10

Kimya

10

Matematik

10

Moleküler Biyoloji ve Genetik

10

Mimarlık Fakültesi

Endüstriyel Tasarım

10

Mimarlık

10

Şehir ve Bölge Planlama

10

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

10

Biyomühendislik

10

Çevre Mühendisliği

10

Enerji Sistemleri Mühendisliği

10

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

10

Gıda Mühendisliği

10

İnşaat Mühendisliği

10

Kimya Mühendisliği

10

Makina Mühendisliği

10

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

10

Tüm lisans programlarımıza ilişkin bilgilere https://iyte.edu.tr/akademik/lisans-programlari sayfasından ulaşabilirsiniz.

Ders içerikleri hakkında daha fazla bilgiye https://obs.iyte.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr sayfasından ulaşabilirsiniz.

Başvuru için Gerekli Belgeler

Aşağıdaki belgeler sisteme elektronik olarak yüklenecektir:

1. Başvuru için Gerekli Sınav ve Geçerlilik Süresi: Yurtdışından kabul edilecek öğrencilerin TR-YÖS sınavdan en az 300 puan ya da SAT 1 (Reasoning Test) sınavının Matematik bölümünden en az 600 puan almış olmaları gerekmektedir. Bu koşulu sağlayan adaylar başvuru sırasında 3 adet bölüm tercihinde bulunabileceklerdir. Sınavın geçerlilik süresi, başvuru bitiş tarihinden itibaren geriye dönük olarak SAT için 2 yıldır.

Ek Başvuru döneminde ise TR-YÖS sınavdan en az 300 puan ya da İÜYÖS, AYÖS, ATAYÖS sınavlarının birinden en az 70 puan almış olmaları gerekmektedir. İÜYÖS, AYÖS, ATAYÖS sınavlarının geçerlilik süresi, başvuru bitiş tarihinden itibaren geriye dönük olarak 1 yıldır.

2. Lise diploması veya mezuniyet aşamasında olduğunu gösterir belge. (Belge İngilizce ya da Türkçe değil ise: Aday Türkiye dışında ise; Türkiye’nin dış temsilciliklerinden onaylanmış çevirisi, Aday Türkiye’de ise; Noterler tarafından yapılan çevirisi.)

3. Fotoğraf

4. Pasaport

5. Kimlik Belgesi

6. Not Döküm Belgesi (Transkript)

7. T.C. uyruklu öğrencilerden ortaöğretiminin (lise) tamamını yabancı bir ülkede tamamladıklarını gösterir belge.

8. KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de otaöğretimini (lise) tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların GCE AL belgesi.

9. Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığından Türk vatandaşlığından çıkma izni alanların belgeleri (Mavi Kart ya da Nüfus Müdürlüğünden alınabilecek Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği).

10. Yurtdışında bulundukları için zorunlu olarak ortaöğrenimlerini yurt dışındaki liselerde tamamlayan (KKTC liseleri hariç), T.C. uyruklu veya uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklu adayların, ortaöğrenim sürelerinin tamamını kapsayan “Yurda Giriş/Çıkış Belgesi”.

Adaylar

A. Başvuruları Kabul Edilecek Adaylar

a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

1) Yabancı uyruklu olanların,

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 7. maddesi : “Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.”)

3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların,

4) a) 01.02.2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu öğrencilerden ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların, (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil)

b) 01.02.2013 tarihinden sonra yurtdışında ortaöğretime başlayan T.C. uyruklu öğrencilerden ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların, (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil)

5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğretimini (lise) tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların, başvuruları kabul edilecektir.

B. Başvuruları Kabul Edilmeyecek Adaylar

b) Adaylardan;

1) T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,

2) KKTC uyruklu olanların (ortaöğretiminin tamamını (lise) KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç)

4) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğretiminin tamamını (lise) KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenim gören T.C. uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, başvuruları kabul edilmeyecektir.

Başvuruların Değerlendirilmesi

Komisyon tarafından yerleştirme işlemi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir.

1. TR-YÖS puanları, SAT 1 puanları ile karşılaştırılabilecek hale dönüştürülür. Ek başvuru döneminde ise TR-YÖS puanları, İÜYÖS, AYÖS, ATAYÖS puanları ile karşılaştırılabilecek hale dönüştürülür.

2. Dönüştürülmüş puanlar en yüksekten en düşüğe doğru sıralanarak değerlendirme listesi oluşturulur. 

3. Yerleştirmeye en yüksek puanlı adaydan başlanır. Aday ilk önce 1. tercihine yerleştirilmeye çalışılır, tercih edilen bölümün kontenjanı dolmuş ise sonraki tercihleri sıra ile denenir. 

4. Adayın 3 tercihindeki kontenjanlar da dolu ise aday yerleştirilemez. 

5. Adayların puanlarının eşit olması durumunda;

a. İlk olarak tercih sırasına bakılır.

b. Eşitliğin devam etmesi durumunda genel not ortalaması (100’lük sisteme göre) yüksek olan adaya öncelik tanınır,

c. Eşitliğin devamı durumunda yaşı küçük olan adaya öncelik tanınarak yerleştirme yapılır. 

6. Bir programa aynı uyruktan kabul edilen yabancı uyruklu öğrenci sayısı, bu programın ilan edilen yabancı uyruklu öğrenci kontenjan sayısının yüzde 40’ını geçemez. İlgili programın kontenjanının dolmaması halinde, bu kural dikkate alınmaksızın adaylar yerleştirilir.

7. Adaylar arasından kontenjan sayısı kadar asil ve yedek adaylar belirlenir.

Yabancı Dil Muafiyet Koşulları

İYTE’nin tüm programlarında eğitim dili yüzde yüz İngilizce’dir.

İngilizce muafiyet koşullarını sağlayan ya da İngilizce muafiyet sınavını geçen öğrenciler Hazırlık sınıfını okumadan birinci sınıftan başlayabilirler.

Uluslararası lisans öğrencileri için Hazırlık sınıfı muafiyet koşulları için lütfen tıklayınız Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Muafiyet Şartları 

– İYTE Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından SBS, (İngilizce Yeterlik sınavı ) tek veya çok aşamalı olarak yapılabilir. Bu sınavın uygulanış şekli, Yüksekokul Müdürlüğünce kararlaştırılır. SBS’de, başarı notu  59,50 ve üstüdür.

Katkı Payları

2023-2024 Akademik Yılı katkı payları ilan edilecektir. 

2022-2023 Akademik Yılı dönemlik katkı payı miktarları aşağıda yer almaktadır.

 2022-2023 Akademik Yılı
Yarıyıl için katkı payı (TL)
Mühendislik Fakültesi4900 TL
Fen Fakültesi4000 TL
Mimarlık Fakültesi4900 TL

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Programları Yurtdışından Öğrenci Kabulü ve Eğitim Yönergesi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Programları Yurtdışından Öğrenci Kabulü ve Eğitim Yönergesi için lütfen tıklayınız.

İletişim

Başvuru ile ilgili sorularınız için e-posta adresi: io-student@iyte.edu.tr 

Başvuru ile ilgili sorularınız, 10:00-11:00 (GMT+3) ve 15:00-16:00 (GMT+3) saatleri arasında +90-232-750 7896  /  +90-232-750 7897 numaralı telefonlardan yanıtlanacaktır. 

Websitesi: https://uio.iyte.edu.tr/

https://uio.iyte.edu.tr/lisans-ogrencileri/

 Adres: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ofisi  Gülbahçe / Urla-İZMİR