TWAS Programları

TWAS (The World Academy of Sciences) bir UNESCO programıdır. Gelişmekte olan ülkelerdeki bilimsel faaliyetleri desteklemeyi amaçlar. Bilim insanlarına ödül, burs ve destekler sağlar. Bilim insanı değişimi konusunda imkanlar sunar.

Gelişmekte olan ülkelerin araştırmacılarının güney ülkelerindeki mükemmeliyet merkezlerine olağan ziyaretlerini destekler. Güney ülkelerindeki yaklaşık 300 merkez; 175’i Arjantin’de, 98’i ise diğer tüm gelişmekte olan ülkelerde programa iştirak etmek üzere seçilmiştir.

İYTE Tümleşik Araştırmalar Merkezi (TAM) Eylül 2019’da TWAS-UNESCO tarafından Mükemmeliyet Merkezi seçilerek bu merkezlerin içerisinde yer almıştır.

Araştırma Faaliyetleri için Hibeler

TWAS, gelişmekte olan bazı ülkelerdeki araştırmacılara veya araştırma gruplarına donanım, sarf malzemesi vb. için hibe desteği sağlar. https://twas.org/opportunities/research-grants

Ödüller

TWAS verdiği ödüllerle araştırmacıları en iyiyi yapmaya teşvik eder ve araştırmacılara dünya çapında tanınırlık sağlar. Tarım, biyoloji, kimya, fizik, matematik, tıbbi bilimler ve mühendislik bilimleri alanında önemli katkıları olan bilim insanlarına verilir. https://twas.org/opportunities/prizes-and-awards

Doktora Bursları

TWAS her sene gelişmekte olan ülkelerin en iyi kurumlarında doktora imkanı için 360 dan fazla doktora bursu vermektedir. Burs imkanları Brezilya, Çin, Pakistan ve Güney Afrika’da bulunmaktadır. https://twas.org/opportunities/fellowships/phd

Doktora Sonrası Burslar

Doktorasını tamamlamış araştırmacılar TWAS bursu alarak doktora sonrası çalışmalarını gelişmekte olan ülkelerde yürütebilirler. 6 aydan 3 yıla kadar olabilen burs imkanları Brezilya, Hindistan, Malezya, Pakistan ve Tayland’dadır. https://twas.org/opportunities/fellowships/postdoc

Ziyaretçi Akademisyenler

Gelişmekte olan veya çok az gelişmiş bir ülkedeki kurumun uzman akademisyene ihtiyaç duyması durumunda, TWAS ilgili kuruma deneyimli akademisyenin sağlanmasına ulaşım masraflarını karşılayarak destek verir. Ziyaretçi akademisyenler ev sahibi üniversitede ders verir ve ihtiyaç duyulan alanda proje geliştirilmesine katkı sunar.

TWAS Visiting Expert Program: Fizik ve matematik alanları dışında fen bilimleri alanlarında konusunda uzman akademisyenlerin hareketliliğini amaçlar. 2-4 haftalık bir süre için hareketlilik imkanı sunar.  https://twas.org/opportunities/visiting-scientist/professors

Ziyaretçi Araştırmacılar

TWAS gelişmekte olan ülkelerin araştırmacılarının farklı ülkelerde araştırmalarını sürdürmesine imkan sunar. Program süreleri TWAS-UNESCO Associateship şemalarına göre farklılık göstermektedir. Maddi destek hem TWAS hem de ev sahibi kuruluş tarafından sağlanır.

Beş şemada çağrılar mevcuttur:

TWAS-UNESCO Associateship Scheme

TWAS-Visiting Expert Program

TWAS Fellowships for Research and Advanced Training

TWAS-NRF Doctoral Program

IMU Breakout Graduate Fellowships in Mathematics in collaboration with TWAS