Uluslararasılaşma Stratejisi

Misyon

İYTE’nin uluslararası düzeyde işbirliklerini ve tanınırlığını arttırmak ve bir dünya üniversitesi olmasına yardımcı olmaktır.

Vizyon

İYTE’nin dünyada tanınır ve saygın bir üniversite olmasını sağlamak için ;

  • Uluslararası işbirliği ve ortaklıklara öncülük eden,
  • Gelişmiş ülkelerin yanı sıra gelişmekte olan ülkelerdeki üniversiteler ile insan odaklı etkileşime önem veren,
  • Her türlü uluslararasılaşma faaliyetlerinde dijital teknolojileri kullanan ve dönüşümüne katkı sunan

Uluslararası İlişkiler Ofisi olmaktır.

Amaçlar & Hedefler​

Bilimsel Araştırma

  • Araştırma faaliyetlerinde İYTE’nin uluslararası tanınırlığı artırmak
  • Uluslararası araştırmacıların İYTE’ye çekilmesine katkı sağlamak

İnovasyon Ekosistemi

İnovasyonda öncü uluslararası üniversiteler ve araştırmacılar ile İYTE işbirlikleri kurulmasına destek sağlamak

Eğitim-Öğretim

  • Öğrencilerimizin ve öğretim elemanlarımızın uluslararası deneyim kazanmalarına destek olmak
  • Eğitimde İYTE’nin uluslararası tanınırlığını artırılmasına katkı verme

Kurumsal Gelişim ve Toplumsal Katkı

  • Kurumda uluslararasılaşma kültür ve tecrübesini kazandırmaya katkı sağlamak
  • Uluslararası üniversiteler ile kurumsal alanlarda işbirlikleri geliştirmek