Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Giden Öğrenci

2021 ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI

Sevgili İYTE’li Öğrenciler,

Erasmus (+) Programın ülkemizdeki yürütücüsü, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) dır. Duyurumuzda yer alan bilgiler, “2021 Dönemi Erasmus (+) Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Yükseköğretim Kurumları İçin El Kitabı’ndan” derlenmiştir.

Ulusal Ajans’tan gelen yeni açıklamalar ve bilgilendirmeler doğrultusunda duyurumuzda yer alan bilgiler değiştirilebilecek ve güncellenecektir.

·        Erasmus (+) Öğrenim Hareketliliği

·        Erasmus (+) Öğrenim Hareketliliği Program Ülkeleri

·        2021 Erasmus (+) Öğrenim Hareketliliği Başvuru Tarihleri

·        2021 Erasmus (+) Öğrenim Hareketliliği Başvuruları için Asgari Şartlar

·        2021 Erasmus (+) Öğrenim Hareketliliği Başvurularına İlişkin Özel Durumlar

·        2021 Erasmus (+) Öğrenim Hareketliliği Başvuruları-Uygun Olmayan Başvurular

·        2021 Erasmus (+) Öğrenim Hareketliliği Öğrenci Seçimlerinde Değerlendirme Ölçütleri

·        2021 Erasmus (+) İngilizce Yeterlilik Sınavı

·        20 Temmuz 2021 – 03 Ağustos 2021 Tarih Aralığında Hem Öğrenim Hem de Staj Hareketliliği’ne Başvuran Öğrencilere Uyarı

·        2021 Erasmus (+) Öğrenim Hareketliliği Hibe Destekleri

·        2021 Erasmus (+) Dezavantajlı Öğrencilere İlave Öğrenim Hareketliliği Hibeleri

·        2021 Erasmus (+) İçerme Desteği

·        Türkiye Burslusu Uluslararası Öğrenciler İçin Önemli Uyarı

·        Çift Anadal Öğrencilerinin Erasmus (+) Öğrenim Hareketliliği Başvuruları

·        2021 Erasmus (+) Öğrenim Hareketliliği Yerleştirme Süreci

·        2021 Erasmus (+) Öğrenim Hareketliliği Yerleştirme Sonrası Süreç (Hibelendirme)

·        Başvuruda Dikkat Edilmesi Gereken Konular

·        Kontenjanlar, Erasmus Bölüm Koordinatörleri Listesi ve Online Başvuru Formu

·        İletişim

Erasmus (+) Öğrenim Hareketliliği

Faaliyet, yükseköğretim kurumunda örgün eğitimde kayıtlı öğrencinin, öğreniminin bir bölümünü kurumlararası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesinden ibarettir. Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ilâ 12 ay arasında bir süre (1 veya 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir. Öğrenim kademesi önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerini ifade eder. Faaliyet, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta gerçekleştirilebilir.

Faaliyete katılacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler olması gerekir.

Erasmus (+) Programına Katılan Ülkeler

Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, Lüksemburg, Belçika, Güney Kıbrıs, Almanya, Yunanistan, Hollanda, Portekiz, İspanya, Avusturya, İtalya, Fransa, Malta, Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya, Slovakya, Çek Cumhuriyet, Hırvatistan, Slovenya, İzlanda, Lihtenştayn Norveç, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Türkiye

Türkiye yukarıda adı geçen tüm ülkelerle Erasmus Ortaklığı yapabilir.

2021 Erasmus (+) Öğrenim Hareketliliği Başvuru Tarihleri

2021-2022 bahar döneminde Erasmus (+) Öğrenim Hareketliliği kapsamında anlaşmalı olunan üniversitelerde öğrenim görmek isteyen öğrencilerimiz başvurularını  20 Temmuz 2021 – 03 Ağustos 2021 tarihleri arasında ONLINE olarak yapacaklardır.

Online başvuru formunun doldurulması başvuru için yeterli olup, basılı kopya istenmemektedir. (Online başvuru formu doldururken pdf formatındaki transkriptin** mutlaka başvuruya eklenmesi gerekmektedir)

Online başvuru ekranına 20 Temmuz 2021 – 03 Ağustos 2021 (saat 17:00’ye kadar) tarihleri arasında bu adresten erişilebilecek olup, 03 Ağustos 2021 saat 17:00 dan sonra başvuru yapılamayacaktır.

**Yerleştirme yapılırken son dönem itibariyle (2020-2021 bahar dönemi sonu itibariyle) kümülatif not ortalamanız (cGPA) dikkate alınacaktır. Başvuru tarih aralığında yüklediğiniz transkriptinizin güncel transkriptiniz olduğundan yani 2020-2021 bahar dönemine ilişkin tüm notlarınızı içerdiğinden emin olunuz. Başvuru son tarihi olan 03 Ağustos 2021 den sonra güncel transkript yüklemek mümkün olmayacaktır.

2021 Erasmus (+) Öğrenim Hareketliliği Başvuruları için Asgari Şartlar

1. Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe: Birinci kademe: Ön lisans, lisans; ikinci kademe: yüksek lisans; üçüncü kademe: doktora, tıpta ihtisas.) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,

2. a) Birinci kademe (önlisans ve lisans) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,

2. b) Başvuru aşamasında henüz transkripti oluşmamış 1-Ön lisanstan geçiş yapan öğrenciler için ön lisans mezuniyet notunun en az 2.20/4.00; 2-Birinci sınıf öğrencileri için lise mezuniyet notunun en az 75/100

2. c) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,

3. Programa başvuracak öğrencilerin yeterli sayıda ECTS (AKTS)  Kredi Yükünün olması gerekmektedir.

Yeterli sayıda ECTS (AKTS)  Kredi Yükünün olması: Öğrencinin 1 dönem hareketlilik yapacaksa mezun olması için en az 30 ECTS (AKTS)  kredisine ihtiyacının olması, 2 dönem hareketlilik yapacaksa mezun olması için en az 60 ECTS (AKTS)  kredisine ihtiyacı olması gerekliliği)

Bu önkoşulun sağlanabilmesi için İngilizce Hazırlık programı hariç (sayılmadan), dördüncü ve daha üst senelerindeki LİSANS öğrencilerimizin aşağıdaki zorunluluğu yerine getirmeleri gerekmektedir.

İngilizce Hazırlık programı hariç (sayılmadan), dördüncü ve daha üst senelerindeki LİSANS öğrencileri için zorunluluk:

İngilizce Hazırlık programı hariç (sayılmadan), dördüncü ve daha üst senelerindeki LİSANS öğrencileri online başvurularını tamamladıktan sonra Bölüm Akademik Danışmanlarının durumlarını değerlendirip, eğer uygunsa danışmanlarının aşağıdaki içeriği 03 Ağustos 2021 saat 17:00a kadar erasmuskoordinator@iyte.edu.tr adresine göndermelerini sağlamalıdırlar.

“Danışmanı olduğum ve ve aşağıda bilgileri verilen öğrencinin mezun olması için en az 30 ECTS (AKTS)  kredisine ihtiyacı vardır.
Öğrenci Ad Soyad:
Öğrenci Numarası:
Öğrencinin Kayıtlı Olduğu Program:”

Yukarıda bahsi geçen e-posta dan muaf olan İYTE öğrencileri:

a. lisans programlarının İngilizce Hazırlık programı hariç (sayılmadan) 1., 2., ve 3. senesindeki öğrencilerimiz

b. İngilizce Hazırlık Programına kayıtlı Lisans Öğrencilerimiz

c. Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerimiz (Lisansüstü İngilizce Hazırlık ve Bilimsel Hazırlığa kayıtlı öğrencilerimiz dahil) belgeden muaftır.

4. Erasmus Öğrenim Hareketliği veya Erasmus Staj Hareketliliği Programı’ndan yararlanmış  öğrencilerimiz Erasmus Öğrenim Hareketliliği Programı’na tekrar başvurabilirler. Tekrar başvuru yapacak aynı derece programında öğrenim gören öğrencilerimizin  bir önceki hareketlilik süresi ve yeni başvurulan hareketlilik süresi toplamı (hibeli yada hibesiz ayrımı olmadan) 12 ayı geçmemelidir.

Bahsi  geçen başvuru koşullarını sağlayan Türk veya yabancı uyruklu tüm lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz programa başvuru yapabilirler.

2021 Erasmus (+) Öğrenim Hareketliliği Başvurularına İlişkin Özel Durumlar

 1. İYTE Bilimsel Hazırlık öğrencisi iseniz Bilimsel Hazırlık Programına ilişkin onaysız kopya İYTE transkriptinizi online başvurunuza ekleyiniz.
 2. İYTE Lisansüstü İngilizce Hazırlık öğrencisi iseniz bir önceki mezuniyetinize ilişkin transkriptinizi online başvurunuza ekleyiniz.

-Bir önceki mezuniyetinizi İYTE’den aldı iseniz online başvuru formuna bir önceki mezuniyetinize ilişkin onaysız kopya İYTE transkriptinizi ekleyiniz.

-Bir önceki mezuniyetinizi farklı bir yüksek öğretim kurumundan  aldı iseniz online başvuru formuna bir önceki mezuniyetinize ilişkin ONAYLI transkriptinizi tarayıp ekleyiniz.

 1. İYTE’de bir Lisansüstü (Yüksek Lisans veya Doktora) programa henüz kayıtlandı iseniz ve ilgili lisansüstü programa ilişkin bir transkriptiniz yok ise bir önceki mezuniyetinize ilişkin transkriptinizi online başvuru formuna ekleyiniz

-Bir önceki mezuniyetinizi İYTE’den aldı iseniz başvuru formuna bir önceki mezuniyetinize ilişkin onaysız kopya İYTE transkriptinizi ekleyiniz.

-Bir önceki mezuniyetinizi farklı bir yükseköğretim kurumundan  aldı iseniz başvuru formuna bir önceki mezuniyetinize ilişkin ONAYLI transkriptinizi tarayıp ekleyiniz. 

 1. Başvuru aşamasında henüz İYTE transkripti oluşmamış ve ön lisanstan lisansa geçiş yapmış öğrenci iseniz ön lisans mezuniyetinize ilişkin ONAYLI transkriptinizi tarayıp online başvuru formuna ekleyiniz.
 2. Başvuru aşamasında henüz İYTE transkripti oluşmamış lisans öğrencisi iseniz lise mezuniyetinize ilişkin ONAYLI transkriptinizi tarayıp online başvuru formuna ekleyiniz.
 3. Şehit veya Gazi eş ya da çocuğu olma durumu mevcut ise bu durumlara ilişkin ONAYLI belgenin taranmış kopyasının sisteme eklenmesi zorunludur.
 4. Engelli öğrencilerimizin, engellilik durumuna ilişkin ONAYLIbelgenin (3 Aydan eski olmamak kaydı ile engel durumunu beyan eden doktor raporu ya da resmi makamlardan alınmış engelli kartı fotokopisi, kronik hastalıklar için 3 aydan eski olmamak kaydı ile doktor raporu) taranmış kopyasınıonline başvuru formuna eklemeleri zorunludur. 
 5. 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilerimizin, duruma ilişkin ONAYLI belgenin taranmış kopyasını sisteme eklemeleri zorunludur. Bu durumdaki  öğrencilerin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan haklarında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmeleri gerekmektedir.

9.Ekonomik Açıdan İmkanları Kısıtlı Öğrenciler: 1.Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, anne-babasına veya vasisine Belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz edilmesi yeterlidir.)2. Kendilerine yetim aylığı bağlanan öğrenciler (Erasmus başvurusunu yaptığı esnada yetim aylığı aldığını kanıtlayan bir belge ibraz etmeleri yeterlidir.)Ekonomik Açıdan Kısıtlı Öğrencilerimizin duruma ilişkin ONAYLI belgenin taranmış kopyasını sisteme eklemeleri zorunludur. 

2021 Erasmus (+) Öğrenim Hareketliliği Başvuruları- Uygun Olmayan Başvurular

Başvurular alındıktan sonra uygunluk kontrolünden (Asgari koşulları sağlama, vb. durumlar açısından) geçirilecektir. Geçersiz başvurular belirlenecektir. Geçersiz başvuruların sahibi olan öğrencilerimize Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan Erasmus İngilizce sınav tarihinden önce e-posta atılarak (iyte uzantılı e-posta adreslerine) başvurularının geçersizliği ve geçersizlik gerekçesi bildirilecektir. Başvuruları geçersiz olan öğrencilerimiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan Erasmus İngilizce yeterlilik sınavına katılamayacaklardır.

2021 Erasmus (+) Öğrenim Hareketliliği Öğrenci Seçimlerinde Değerlendirme Ölçütleri

 1. Son dönem itibari ile kümülatif not ortalaması,
 2. İngilizce dil bilgisi

(Öğrencinin  Erasmus Öğrenim Puanı= Son dönem itibari ile kümülatif not ortalaması × %50 +  İngilizce sınav sonucu× %50 )

Yukarıdaki şekilde hesaplanan Erasmus Öğrenim Puanını etkileyen durumlar:

 1. Daha önce Erasmus Programından yararlanma : -10 puan(Toplam 100 puan üzerindenDaha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın, hibeli veya hibesiz yararlanmış olma ayrımı yapılmaksızın) öğrencilerin Erasmus Öğrenim Puanlarından 10’ar puan azaltma uygulanır. Daha önce yararlanma durumunda –10 puan uygulanması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen hareketlilikler için uygulanmaz. Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır.
 2. Engelli öğrencilerin (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) Erasmus Öğrenim Puanlarına 10 puan ekleme yapılır.
 3. Şehit veya Gazi çocuğu veya eşi olma durumunda (durumun belgelenmesi kaydıyla) öğrencilerimizin Erasmus Öğrenim Puanlarına 15 puan ekleme yapılır.
 4. Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılacak öğrencilerin Erasmus Öğrenim Puanlarından 10 puan azaltma uygulanır.
 5. 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilerimizin, (durumun belgelenmesi kaydıyla) Erasmus Öğrenim Puanlarına 10 puan ekleme yapılır. Bu durumdaki  öğrencilerin önceliklendirme için (önceliklendirme: 10 puan ekleme) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan haklarında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmeleri gerekmektedir.
 6. Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmayan (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) öğrencilerin Erasmus Öğrenim Puanlarından 5 puan azaltma uygulanır.
 7. Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde Öğrenim veya Staj Hareketliliğine seçilmiş, fakat zorunlu bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen gerçekleştirilmeyen her faaliyet için Erasmus Öğrenim Puanlarından 10 puan azaltma uygulanır.

Daha önceki seçim döneminde yerleştirilme ve vazgeçmelere ilişkin puan kesinti prosedürü (Öğrenim Hareketliliği):

 Asil Listeye Yerleştirilmiş Öğrencilerin

 • Yurtdışı Başvuru son tarihinden 10 gün önceye kadar gitmekten vazgeçtiklerini Uluslararası İlişkiler Ofisine bildirmeleri durumunda Erasmus Öğrenim Puanlarına azaltma uygulanmaz (0 Puan)
 • Yurtdışı Başvuru son tarihine 10 günden daha yakın bir zamanda gitmekten vazgeçtiklerini Uluslararası İlişkiler Ofisine bildirmeleri ve vazgeçişlerinin sebebinin zorunlu bir sebep olmaması durumunda Erasmus Öğrenim Puanlarına 10 puan azaltma uygulanır (-10 Puan)
 • Yurtdışı Başvuru son tarihine 10 günden daha yakın bir zamanda gitmekten vazgeçtiklerini Uluslararası İlişkiler Ofisine bildirmeleri ve vazgeçişlerinin sebebinin zorunlu bir sebep olması durumunda Erasmus Öğrenim Puanlarından azaltma uygulanmaz (0 Puan)

Yedek Listedeki Öğrencilere Kontenjan Hakkı Doğması Durumunda Öğrencilerin

 • Yurtdışı Başvuru son tarihinden 3 gün önceye kadar gitmekten vazgeçtiklerini Uluslararası İlişkiler Ofisine bildirmeleri durumunda Erasmus Öğrenim Puanlarına azaltma uygulanmaz (0 Puan)
 • Yurtdışı Başvuru son tarihine 3 günden daha yakın bir zamanda gitmekten vazgeçtiklerini Uluslararası İlişkiler Ofisine bildirmeleri ve vazgeçişlerinin sebebinin zorunlu bir sebep olmaması durumunda Erasmus Öğrenim Puanlarına 10 puan azaltma uygulanır (-10 Puan)
 • Yurtdışı Başvuru son tarihine 3 günden daha yakın bir zamanda gitmekten vazgeçtiklerini Uluslararası İlişkiler Ofisine bildirmeleri ve vazgeçişlerinin sebebinin zorunlu bir sebep (hastalık vs.) olması durumunda Erasmus Öğrenim Puanlarına azaltma uygulanmaz (0 Puan)

Daha önceki seçim döneminde seçilme ve vazgeçmelere ilişkin Staj Hareketliliği puan kesinti prosedürü için staj hareketliliği sayfasını ziyaret ediniz.

 1. Öğrenim ve Staj hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne 10 puan azaltma uygulanır):

Yükseköğretim kurumunun öğrenim ve staj hareketliliği seçimlerini aynı başvuru ve değerlendirme süreci içerisinde gerçekleştirmesi halinde; daha önce hareketlilikten faydalanmayan bir öğrencinin hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, “-10 puan” eksiltmenin hangi faaliyette uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır. Bu durumda öğrenciden hangi faaliyette eksiltme uygulanmasını tercih ettiği online başvuru formunda öğrenciye sorulmaktadır.

 

Daha önce hareketlilikten faydalanmış bir öğrencinin hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda ise, daha önce faydalandığı hareketlilik türünden “-20” puan, başvurduğu ikinci hareketlilik türünden ise “-10” puan eksiltme uygulanır.

Uyarı 1: 20 Temmuz 2021-03 Ağustos 2021 tarih aralığında hem Öğrenim hem de Staj Hareketliliği Programı’na başvurup bu durumu Öğrenim ve Staj Başvuru Formlarında belirtmeyen ya da öğrenim ve staj formlarında her iki programa başvurduğunu beyan edip, formlarda puan kesinti tercihi ile ilgili çelişkili cevap veren öğrencilerimizin 10 Puan kesintisi Staj Hareketliliği Faaliyetinden yapılacaktır.

Uyarı 2: 20 Temmuz 2021-03 Ağustos 2021 tarih aralığında hem Öğrenim hem de Staj hareketliliğine başvurup, herhangi bir hareketlilikten başvurusunu geri çekmek isteyen adaylar, 10 puan kesintisi almamak için durumlarını 03 Ağustos 2021 saat 17:00’a kadar erasmuskoordinator@iyte.edu.tr adresine bildirmelidirler.

Hareketliliklerden bir tanesinden başvurusunu çekmek istediğini 03 Ağustos 2021 saat 17:00’a kadar erasmuskoordinator@iyte.edu.tr adresine bildirmeyen adaylardan yukarıda bahsi geçen kural çerçevesinde ilgili başvurudan 10 puan kesinti yapılacaktır.

2021 Erasmus (+) İngilizce Yeterlilik Sınavı

Başvuran öğrencilerden BAŞVURUSU GEÇERLİ OLANLARIN* Enstitümüz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan Merkezi İngilizce Sınavı’na katılmaları gerekmektedir. Merkezi İngilizce Sınavı Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından gerçekleştirilecektir. Enstitümüz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan Merkezi İngilizce Sınavı’nın tarihi, oturum ve saat bilgisi web sitemizden ve öğrencilerimizin iyte uzantılı e-posta adreslerinden duyurulacaktır.

*Başvuruların bitiminde (03 Ağustos 2021), başvurular uygunluk kontrolünden geçirilecektir. Geçersiz başvurular belirlenecektir. Geçersiz başvuruların sahibi olan öğrencilerimize Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan Merkezi İngilizce Sınavı’ndan önce e-posta atılarak (iyte uzantılı e-posta adreslerine) başvurularının geçersizliği ve geçersizlik gerekçesi bildirilecektir. Başvuruları geçersiz olan öğrencilerimiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan Erasmus İngilizce yeterlilik sınavına katılamayacaklardır.

Erasmus (+) İngilizce Yeterlilik Sınavına İlişkin Özel Durum

06 Mart 2020’de İYTE Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan Erasmus İngilizce sınavına giren öğrenciler, 06 Mart 2020’de İYTE Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan Erasmus İngilizce sınav sonuclarını işleme aldırabilirler. 

İlgili öğrencilerimiz online Öğrenim Hareketliliği Başvuru Formunda, 06 Mart 2020’de İYTE Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan Erasmus İngilizce sınav sonuçlarının İŞLEME ALINMASINI istediklerini işaretlemelidirler.

06 Mart 2020’de İYTE Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan Erasmus İngilizce sınavına giren öğrenciler,  06 Mart 2020’de İYTE Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan Erasmus İngilizce sınavının sonucunun kulanılmasını İSTEMEZLERSE, tarihi önümüzdeki günlerde duyurulacak ve İYTE Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılacak Erasmus İngilizce sınavına KATILMALIDIRLAR. İlgili öğrencilerimiz online Öğrenim Hareketliliği Başvuru Formunda, 06 Mart 2020’de İYTE Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan Erasmus İngilizce sınav sonuclarının İŞLEME ALINMAMASINI istediklerini işaretlemelidirler.

06 Mart 2020’de İYTE Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan Erasmus İngilizce sınavına girmemiş olan öğrencilerin, tarihi önümüzdeki günlerde duyurulacak ve İYTE Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılacak Erasmus İngilizce sınavına girmeleri ZORUNLUDUR.

Erasmus İngilizce Seviye Belirleme sınav sonuçlarının geçerlilik süresi bir yıldır.

20 Temmuz 2021-03 Ağustos 2021 Tarih Aralığında Hem Öğrenim Hem de Staj Hareketliliği'ne Başvura Öğrencilere Uyarı

Enstitümüzün öğrenim ve staj hareketliliği seçimleri aynı başvuru ve değerlendirme süreci (20 Temmuz 2021 – 03 Ağustos 2021) içerisinde gerçekleşecektir.

Hem Öğrenim ve Hem Staj Hareketliliği Programına başvurmak isteyen öğrencilerimizin her iki programa ait başvuru formunu ayrı ayrı doldurmaları zorunluluğu vardır.

20 Temmuz 2021 – 03 Ağustos 2021 tarih aralığında hem öğrenim, hem staj faaliyetine başvuran öğrenci, daha önceki yıllarda hareketlilikten faydalanmamış ise öğrencinin tercihlerine göre (online başvuru formunda bu tercihe yönelik soru bulunmaktadır)  öğrenim veya staj başarı puanlarından 10 puan kırılacaktır.

20 Temmuz 2021 – 03 Ağustos 2021 tarih aralığında erişilebilir olacak olan hem öğrenim hareketliliği başvuru formunda hem de staj hareketliliği başvuru formunda, öğrencilere, her iki hareketliliğe de başvuruyor olmaları durumunda hangi faaliyetten 10 puan kırılmasını tercih ettikleri sorulacaktır.

Öğrencinin tercihine göre ilgili faaliyetten 10 puan kırılacaktır.

Öğrencilerin Öğrenim ve Staj Hareketliliği Başvuruları tamamlandığında Öğrenim ve Staj başvuruları Ofisimiz tarafından kontrol edilecektir. Kontroller sonucunda;

20 Temmuz 2021 – 03 Ağustos 2021 tarih aralığında hem Öğrenim hem de Staj Hareketliliği Programına başvurup

 1. Hem Öğrenim hem de Staj Hareketliliği Programlarına başvurduğunu, Öğrenim ve Staj Başvuru Formlarında beyan etmemiş olan öğrencilerimizin
 2. Öğrenim ve Staj formlarında her iki programa başvurduğunu beyan edip, formlarda puan kesinti tercihi ile ilgili çelişkili cevap veren öğrencilerimizin

10 Puan kesintisi Staj Hareketliliği Faaliyetinden yapılacaktır. Öğrencilerimizin bu hususu dikkate alarak formlarını dikkatli doldurmaları gerekmektedir.

20 Temmuz 2021 – 03 Ağustos 2021 tarih aralığında Öğrenim ve Staj Hareketliliği Programlarından sadece birine başvuruyorsanız  lütfen başvurduğunuz programa ait başvuru formunu doldururken “her iki programa da (Öğrenim ve Staj) başvuruyorum” seçeneği için HAYIR ı işaretleyiniz.

UYARI: 20 Temmuz 2021-03 Ağustos 2021 tarih aralığında hem Öğrenim hem de Staj hareketliliğine başvurup, herhangi bir hareketlilikten başvurusunu geri çekmek isteyen adaylar, 10 puan kesintisi almamak için durumlarını 03 Ağustos 2021 saat 17:00’a kadar erasmuskoordinator@iyte.edu.tr adresine bildirmelidirler.

Hareketliliklerden bir tanesinden başvurusunu çekmek istediğini 03 Ağustos 2021 saat 17:00’a kadar erasmuskoordinator@iyte.edu.tr adresine bildirmeyen adaylardan yukarıda bahsi geçen kural çerçevesinde ilgili başvurudan 10 puan kesinti yapılacaktır.

20 Temmuz 2021 – 03 Ağustos 2021 tarih aralığında hem öğrenim, hem staj faaliyetine başvuran öğrenci, daha önceki yıllarda hareketlilikten faydalanmış ise daha önce faydalandığı hareketlilik türünden “-20” puan, başvurduğu ikinci hareketlilik türünden ise “-10” puan eksiltme uygulanır.

2021 Erasmus (+) Öğrenim Hareketliliği Hibe Destekleri

Öğrenim hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat pahalılığı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmıştır.

2021-2022 Akademik Yılı Bahar Döneminde Erasmus Öğrenim Hareketliliği kapsamında yurtdışında öğrenim görmek üzere bir üniversiteye yerleşecek olan ve hibe almaya hak kazanacak öğrencilerimizin gittikleri ülkelere göre alacakları yenilenen aylık hibe tutarları aşağıdaki gibidir:

 1. ve 2. Grup Ülkeler: (yaşam standartlarının ve pahalılık endeksinin yüksek olduğu ülkeler): Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Yunanistan

Birinci ve ikinci grup ülkelere verilecek aylık hibe miktarı: 600 Avro

 1. Grup Ülkeler (yaşam standartlarının ve pahalılık endeksinin düşük düzeyde olduğu ülkeler): Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye

Üçüncü grup ülkelere verilecek aylık hibe miktarı: 450 Avro

Hibe miktarları öğrencilerin faliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değildir, yalnızca katkı niteliğindedir.

2021 Erasmus (+) Dezavantajlı Öğrencilere İlave Öğrenim Hareketliliği Hibeleri

Dezavantajlı katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir. Söz konusu hibenin verilebilmesi için, dezavantajlı katılımcı, ekonomik ve sosyal açıdan imkânları kısıtlı olan ve aşağıdaki alt kategorilere uyan birey olarak tanımlanmıştır.

1) 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından haklarında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar)

2) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

3) Kendilerine yetim aylığı bağlananlar

4) Şehit/Gazi çocukları

5) Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, anne-babasına veya vasisine Belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz edilmesi yeterlidir.)

Kredi ve Yurtlar Kurumu bursları ve benzeri burslar, başarı bursu niteliğindeki diğer hibe, yardım ve burslar, tek seferlik yardımlar söz konusu maddi yardım kapsamında kabul edilmez.

Yukarıdaki kapsama uyan öğrencilere talepleri halinde ve bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla*, aylık 250 Avro İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir.

*Dezanvajlı öğrencilere ait sorgulama öğrenim hareketliliği online başvuru formunda yapılmaktadır. Dezavantajlı öğrencilerimiz ilgili belgeleri online başvuru formuna yüklemelidirler. Pandemi koşulları nedeniyle başvuru tarih aralığında orijinal belge şartı konulmamıştır. İlgili belgelerin orjinalleri, dezavantajlı öğrencilerimizin ilave hibe talebi bulunması durumunda 2021-2022 eğitim öğretim dönemi başladığında öğrencilerimizden talep edilecektir.

2021 Erasmus (+) İçerme Desteği

Erasmus+ Programı, İçerme Desteğine ihtiyacı olan öğrencilerin programa katılımını teşvik etmektedir.

İçerme Desteğine ihtiyacı olan öğrenci, ek finansal destek olmadığı takdirde kişisel fiziksel durumu, zihinsel durumu veya sağlık durumu, hareketlilik faaliyetine katılmasına izin vermeyen potansiyel öğrencidir.

İçerme Desteğine ihtiyacı olan öğrenci seçildikten sonra, öğrencinin ek hibe talebi varsa, yaklaşık ek masrafları belirlenir ve Ulusal Ajans’tan ilave hibe talep edilir. Talep edilen ilave hibe, engelli öğrencinin  faaliyete katılımını mümkün kılma amacıyla doğrudan ilişkili olmalıdır.

Öğrenim Hareketliliği online başvuru formunda engellilik durumunu sorgulayan bir bölüm bulunmaktadır.

Engelli öğrencilerimizin, engellilik durumuna ilişkin ONAYLI belgenin (3 Aydan eski olmamak kaydı ile engel durumunu beyan eden doktor raporu ya da resmi makamlardan alınmış engelli kartı fotokopisi, kronik hastalıklar için 3 aydan eski olmamak kaydı ile doktor raporu) taranmış kopyasını online başvuru formuna eklemeleri zorunludur. 

Pandemi koşulları nedeniyle başvuru tarih aralığında orijinal belge şartı konulmamıştır. İlgili belgenin/lerin orjinalleri 2021-2022 eğitim öğretim dönemi başladığında öğrencilerimizden talep edilecektir.

Türkiye Burslusu Uluslararası Öğrenciler İçin Önemli Uyarı

Kurumumuzda Türkiye Burslusu Uluslararası Öğrenci olarak öğrenim gören öğrencilerin Erasmus (+) Öğrenim başvuruları alınır. Erasmus hareketliliğine katılımlarına müsaade edilir. Ancak bu öğrenciler Erasmus’a katıldıkları takdirde Türkiye Bursları kesilir. Bu durumda olan Türkiye Burslusu Uluslararası Öğrencilerimizden bu müeyyideyi bilerek Erasmus Öğrenim Hareketliliği’ne katılmayı kabul ettiklerine dair bir beyan, online başvuru formunu doldurdukları sırada ve ayrıca başvurular sonrasında dilekçe ile alınır.

Çift Anadal Öğrencilerinin Erasmus (+) Öğrenim Hareketliliği Başvuruları

Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde (20 Temmuz 2021 – 03 Ağustos 2021 tarih aralığında) sadece bir anadaldan hareketliliğe başvurabilirler.

Çift anadal öğrencileri BAŞVURDUKLARI ANADALA ait onaysız kopya İYTE transkritlerini sisteme yüklemelidirler.

Çift anadal öğrencileri başvurmak istedikleri anadaldan online sisteme giriş yapamıyorlarsa sorunun çözümü için erasmuskoordinator@iyte.edu.tr adresine e-posta gönderebilirler.

2021 Erasmus (+) Öğrenim Hareketliliği Yerleştirme Süreci

Merkezi İngilizce Sınavı yapıldıktan sonra başvuran  öğrencilerin Erasmus Öğrenim Puanları hesaplanıp, öğrenciler toplam puanı yüksek  olan öğrenciden düşük olan öğrenciye doğru mevcut kontenjanlara  yerleştirilecek, program bazında yerleştirme listeleri oluşturulur. Asil kontenjan sayısının iki katına kadar yedek  kontenjan da bulunmaktadır ve öğrencilerin Erasmus Öğrenim Puanlarına göre  sıralandıkları bir asil bir de yedek liste oluşturulur.

Yerleştirme Listeleri UİO nun web sitesinden ilan edilir. Yerleştirme sonuçları aynı anda öğrencilerin İYTE e-posta adreslerine gönderilir. Öğrencilerimizin yerleştrime sonuçlarına itiraz etme hakları vardır. Öğrencilerimizin itirazlarını Yerleştirme Sonuçları ilanımız yayımlandıktan sonra en geç 5 takvim günü sonrasına kadar yazılı olarak Uluslararası İlişikiler Ofisine bildirmeleri gerekmektedir. 

Yerleştirme Listelerine İlişkin Önemli Uyarı

Öğrenci yerleştirmeleri, Enstitümüze 2021 Erasmus (+)  Hareketlilik Dönemi için Ulusal Ajans tarafından tahsis edilecek hibe miktarı belli olmadan gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla seçilen öğrenciler seçildikleri tarih itibari ile 2021 Erasmus (+) Dönemi’nde anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde Erasmus öğrencisi olmaya ADAYDIRLAR.

Ulusal Ajans’ın Enstitümüze 2021 Erasmus (+) Dönemi için tahsis edeceği hibe miktarı açıklandığında seçilen öğrencilerin hibe alıp alamayacakları belli olacaktır.

Hibe alamayacak öğrencilerin olması durumunda bu öğrenciler, 0 hibeli Erasmus Ögrencisi olarak da yurtdışında öğrenim görebilirler. 0 hibeli Erasmus Öğrencilerinin diğer tüm hakları saklıdır.

Ayrıca hibe alacağı kesinleşmiş olan öğrenciler kendi istekleri ile maddi destekten feragat edebilir ve 0 hibeli Erasmus Ögrencisi olarak yurtdışında öğrenim görebilirler.

2021 Erasmus (+) Öğrenim Hareketliliği Yerleştirme Sonrası Süreç (Hibelendirme)

Kurumumuz AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı-Ulusal Ajans’tan 2021 Erasmus (+) Dönemi Öğrenim Hareketliliği için hibe talebinde bulunmuştur.

Talep karşısında Kurumumuza tahsis edilen toplam hibenin yeterli olması durumunda, tüm yerleştirilen öğrencilerimiz karşılıksız hibe ile desteklenecektir.

Toplam hibenin yetersiz olması durumunda, yerleştirilen öğrencilerimizin hangilerinin ve ne kadar süreliğine hibelendirileceğine Enstitümüz Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinasyon Kurulu karar verecektir. Hibe alacak öğrencilerin belirlenmesinde öğrencilerin Erasmus Öğrenim Puanları dikkate alınacaktır.

Erasmus (+) Öğrenim Hareketliliği Hibelendirme Sonuçları UİO nun web sitesinden ilan edilir. Hibelendirme sonuçları aynı anda öğrencilerin İYTE e-posta adreslerine gönderilir. Öğrencilerimizin hibelendirme sonuçlara itiraz etme hakları vardır. Öğrencilerimizin itirazlarını Hibelendirme Sonuçları ilanımız yayımlandıktan sonra en geç 5 takvim günü sonrasına kadar yazılı olarak Uluslararası İlişikiler Ofisine bildirmeleri gerekmektedir.

Başvuruda Dikkat Edilmesi Gereken Konular

Öğrencilerin başvuruda bulunmadan önce öğrenim görmek istedikleri üniversiteler hakkında (eğitim dili, notlandırma sistemi, üniversitedeki  ilgili programın eğitim planı, karşı kurumda ilgili dönemde açılacak dersler vb.) araştırma yapmaları gerekmektedir. Bahsi geçen araştırma ilgili kurumların web sitesinden yapılabilir.

Öğrenim Hareketliliği Programı kapsamında karşı kurumda öğrenim görmeyi planladığı dönem aşağıda bahsi geçen durumların herhangi birinde olacak olan lisansüstü öğrencisinin, başvurusunu yapmadan önce başvuru yapacağı üniversitede çalışabileceği uygun bir projenin ve beraber çalışabileceği   bir öğretim elemanının olup olmadığını araştırması gerekmektedir. Bahsi geçen İYTE lisansüstü öğrencileri başvurmayı planladıkları yurtdışı üniversiteleri ile yazışma yaparak proje ve danışman bulmalıdırlar.

 1. İYTE’deki ders alma süresi bitmemiş  ancak tez konusu ve danışmanı belirlenmiş lisansüstü öğrencilerin Erasmus (+) Öğrenim Hareketliliği  Programı kapsamında anlaşmalı üniversitelere gitmeleri durumunda, karşı  kurumda, İYTE’de ilgili dönemde kayıtlı olmaları gereken tez dersine karşılık  gelen bir proje çalışmasına kayıtlanmaları zorunludur.
 2. İYTE’deki ders alma süresi bitmiş  olup, tez çalışmalarını yürüten lisansüstü öğrencilerin Erasmus (+) Öğrenim Hareketliliği  Programı kapsamında anlaşmalı olunan üniversitelere gitmeleri durumunda, karşı  kurumda, İYTE’de ilgili dönemlerde kayıtlı olmaları gereken tez dersine  karşılık gelen bir proje çalışmasına kayıtlanmaları zorunludur.
 3. İYTE’deki son dönemlerinde Erasmus Öğrenim Hareketliliği kapsamında yurtdışında öğrenim görmek isteyen Lisansüstü öğrencilerimiz, akademik takvimde belirtilen tarihler içinde tez jürilerini belirleyip, tez savunma sınavına girip yine takvimde belirtilen sürelerde tezlerini İYTE Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne teslim etmeliler ve İYTE Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen tüm şartları mezuniyetleri için yerine getirmelilerdir. Aksi durumda yönetmelikte belirtilen ilişik kesme maddeleri uygulanmaktadır.

Online başvuru formunun üniversite tercihi bölümünü doldurulurken

 1. Bir üniversiteyi sadece bir defa seçiniz. Bir üniversite sadece bir defa yazılmalıdır.
 2. Kontenjanlar listesinde bazı üniversite kotalarının özel durumlarına ilişkin dipnot olarak uyarılar bulunmaktadır. Öğrenciler online başvurularını yaparken, kontenjanlar listesindeki dipnotları dikkatli okuyarak online forma tercihlerini girmelidirler.
 3. Başvuru son tarihi olan 03 Ağustos 2021’den sonra üniversite tercihi değişimi mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla kontenjanlar listesindeki üniversite isimlerine dikkat edilmelidir.
 4. Beş adet üniversite tercihi yapmak zorunlu değildir.İsteyen öğrencilerimiz daha az sayıda tercih yapabilirler

Online başvuruda verilen bilgilerin veya başvuruya yüklenen belgelerin gerçeği yansıtmadığı tespit edilirse öğrencinin başvurusu iptal olur.

Kontenjanlar, Erasmus Bölüm Koordinatörleri Listesi ve Online Başvuru Formu

Gerekli olması durumunda danışabilmeniz için Erasmus Bölüm Koordinatörleri Listesini tıklayınız.

Başvuru için Online Başvuru Formunun doldurulması gerekmektedir. Online başvuru formu için tıklayınız. (Online Başvuru Formu 20 Temmuz 2021 tarihinde erişilebilir olacaktır.)

2021-2022 akademik yılı bahar dönemi Erasmus+ Öğrenim  Hareketliliği lisans, yüksek lisans ve doktora kontenjan listeleri için lütfen 2021-2022 Erasmus Bölüm Kontenjanları Tablosundaki ilgili bölüm üzerine  tıklayınız.

İLETİŞİM

Lütfen başvurularla ilgili sorularınızı bölümünüzün Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus Danışmanına iletiniz. 

UİO Erasmus Bölüm Danışmanları: 

Asena ALTAN (asenaltan@hotmail.com) 

Mimarlık 

Bilgisayar Mühendisliği 

Elektrik Elektronik Mühendisliği 

Moleküler Biyoloji ve Genetik 

Mimari Restorasyon 

 

Gizem Köfünyeli (gizemkofunyeli@iyte.edu.tr

İnşaat Mühendisliği 

Kimya Mühendisliği 

Şehir ve Bölge Planlama 

Fizik 

Endüstriyel Tasarım 

Fotonik 

Mühendislik İşletmeciliği 

 

Büşra Çoban (busracoban@iyte.edu.tr

Gıda Mühendisliği 

Kimya 

Makine Mühendisliği 

Matematik 

Biyoteknoloji 

Biyomühendislik 

Enerji Sistemleri Mühendisliği 

Malzeme Bilimi Mühendisliği 

Uluslararası Su Kaynakları 

Çevre Mühendisliği 

(Online Başvuru Formu 20 Temmuz 2021 tarihinde erişilebilir olacaktır.)

Öğrencilerimize başarılar dileriz.
Uluslararası İlişkiler Ofisi
Erasmus Öğrenim Hareketliliği Birimi