Lisans Öğrencileri

İYTE 2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
LİSANS PROGRAMLARINA
YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ

Başvuru Bilgileri

İYTE 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Lisans programlarına yurtdışından öğrenci kabulü için başvurular hakkındaki genel bilgiler sayfamızda aşağıda belirtilen sıra ile yer almaktadır. 

Başvuru tarihleri, başvuru koşulları; başvuru için gerekli sınav bilgisi, başvuru-kabul-kayıt takvimi, başvuru-kabul-kayıt ile ilgili önemli bilgiler, bölüm kontenjanları, başvuru belgeleri, başvurusu kabul edilecek/edilmeyecek adaylar,  başvuruların değerlendirilmesi, Yabancı Dil Muafiyet Koşulları, Katkı Payları (öğrenim ücreti), İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Programları Yurtdışından Öğrenci Kabulü ve Eğitim Yönergesi ile iletişim bilgileri yer almaktadır.

Başvuru Tarihleri: 22 Nisan 2024- 10 Mayıs 2024

* Başvurular,  22 Nisan 2024 – 10 Mayıs 2024 (Türkiye saati GMT+3) tarihleri arasında başvuru sayfasından çevrimiçi (online) yapılacaktır.

* İstenilen belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

* Adaylar başvuru sırasında 3 adet bölüm tercihinde bulunabileceklerdir.

* Başvuru sayfası için lütfen tıklayınız. Başvuru sayfası https://ubys.iyte.edu.tr/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=3 başvuru tarihlerinde aktif olacaktır.

Ek Dönem Başvuru Tarihleri: 07-13 Ağustos 2024

* Ek Dönem Başvuruları; 22 Nisan – 10 Mayıs 2024 tarihli başvuru sonrası boş kalan kontenjanlar içindir.

Başvuru için kabul edilecek sınav bilgisi:

* TRYÖS ( ÖSYM Türkiye Yurtdışından Öğrenci Kabul Sınavı): TR-YÖS sınavından en az 300 puan almış adayların başvuruları kabul edilecektir. TRYÖS sınavının geçerlilik süresi, başvuru bitiş tarihinden itibaren geriye dönük olarak iki (2) yıldır.

* KKTC, tüm lisans programları için öncelikli ülkedir. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Programları Yurtdışından Öğrenci Kabulü Ve Eğitim Yönergesi  7.maddesi 1 inci fıkrası d bendi uyarınca başvuru yapacak KKTC uyruklu adaylar* GCE AL sınavı ile başvuru yapabileceklerdir. GCE AL Matematik bölümünden A* puanı olan adayların başvuruları kabul edilecektir. GCE AL sınavının geçerliliği için süre sınırlaması bulunmamaktadır. (*KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğretimini (lise) tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların GCE AL belgesi)

* Bu koşulu sağlayan adaylar, başvuru sırasında 3 adet bölüm tercihinde bulunabileceklerdir. 

* Başvurular sadece lise diploması ile olmamaktadır.

Başvuru, Kabul ve Kayıt Takvimi:

Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Başvuruları

22 Nisan – 10 Mayıs 2024

Kayıt hakkı kazanan Asil aday listesinin ve yedek aday listesinin Uluslararası İlişkiler Ofisi Web Sayfasında İlan Edilmesi (https://uio.iyte.edu.tr/)

6 Haziran 2024

Asil Adayların Öğrenim Ücretini Yatırması ve Belge Teslim Etme Tarihleri

01 – 05 Temmuz 2024

Kayıt Hakkı Kazanan Yedek Adayların 1. Çağrısı

11 Temmuz 2024

Yedek Adayların Öğrenim Ücretini Yatırması ve Belge Teslim Etme Tarihleri

12-19 Temmuz 2024

Kayıt Hakkı Kazanan Yedek Adayların 2.Çağrısı

25 Temmuz 2024

Yedek Adayların Öğrenim Ücretini Yatırması ve Belge Teslim Etme Tarihleri

26 Temmuz-01 Ağustos 2024

Ek Dönem Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Başvuruları

(22 Nisan – 10 Mayıs 2024 tarihli başvuru sonrası boş kalan kontenjanlar içindir.)

07 – 13 Ağustos 2024

Ek Başvuru Döneminde Kayıt Hakkı Kazanan Aday Listesinin Uluslararası İlişkiler Ofisi Web Sayfasında İlan Edilmesi

29 Ağustos 2024

Kayıt Hakkı Kazanan Asil ve Yedek Adaylar ile Ek Başvuru Döneminde Kayıt Hakkı Kazanan Adayların Kayıt Belgelerinin Asılları ile Birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına Şahsen Gelerek Kayıtlarının Yapılması

02 – 06 Eylül 2024

İngilizce Seviye Belirleme Sınavı (1. Aşama)

10 Eylül 2024

İngilizce Seviye Belirleme Sınavı (2. Aşama)

1. Aşama sınavında barajı geçenler içindir.

 

12 Eylül 2024

 • Asil adaylardan kayıt belgesi teslimini ve öğrenim ücreti ödemesini birlikte gerçekleştirmeyenlerin yerine program bazında, boş kalan kontenjan sayısı kadar kayıt hakkı kazanan yedek aday ilan edilir.
 • Kayıt hakkı kazanan asil adaylara ve yedek adaylar arasından kayıt hakkı kazanan adayların başvuru e-posta adreslerine elektronik olarak kabul mektubu gönderilir.

Başvuru- Kabul-Kayıt ile ilgili Önemli Bilgiler

 1. Başvuru belgelerinin tam olup olmadığı adayın kendi sorumluluğundadır. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 2. Enstitümüze yurtdışından öğrenci kabulü sonucunda kayıt hakkı kazanan öğrencilerin eğitim süresince geçimini sağlamak üzere 100.000 TL maddi yeterliliği sahip olduklarını kayıt esnasında kanıtlamaları gerekmektedir.
 3. 6 Haziran 2024 tarihinde Uluslararası İlişkiler Ofisi web sayfasında ilan edilen listede yerleştirmesi uygun görülen asil adayların, 01-05 Temmuz 2024 tarihleri arasında öğrenim ücretini yatırması ve kayıt belgelerini teslim etmesi gerekmektedir. Öğrenim ücretini yatırıp kayıt belgelerini de ilanda belirtilen 01-05 Temmuz 2024 tarihleri arasında tamamlayan asil adayların kaydı gerçekleştirilir. Öğrenim ücretini zamanında ödeyen ancak kayıt belgelerini zamanında teslim etmeyen asil adayların kayıt hakları kaybolur ve ödedikleri ücret iade edilmez. Ayrıca kayıt hakkından vazgeçen adaylara ücret iadesi yapılmayacaktır.
 4. Asil adayların kayıt yaptırmaması durumunda program bazında boş kalan kontenjan sayısı kadar, belirlenen yedek adaylar arasından kayıt yaptırmaya hak kazanan 1. çağrıdaki adaylar 11 Temmuz 2024 tarihinde ilan edilir. Bu adayların, 12-19 Temmuz 2024 tarihleri arasında öğrenim ücretini yatırması ve kayıt belgelerini teslim etmesi gerekmektedir. Öğrenim ücretini yatırıp kayıt belgelerini de ilanda belirtilen 12-19 Temmuz 2024 tarihleri arasında tamamlayan bu adayların kaydı gerçekleştirilir. Öğrenim ücretini zamanında ödeyen ancak kayıt belgelerini zamanında teslim etmeyen adayların kayıt hakları kaybolur ve ödedikleri ücret iade edilmez. Ayrıca kayıt hakkından vazgeçen adaylara ücret iadesi yapılmayacaktır.
 5. Kayıt hakkı kazanan 1. çağrıdaki yedek adayların kayıt yaptırmaması durumunda program bazında boş kalan kontenjan sayısı kadar, belirlenen 2. yedek adaylar arasından kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar 25 Temmuz 2024 tarihinde ilan edilir. Bu adayların, 26 Temmuz-01 Ağustos 2024 tarihleri arasında öğrenim ücretini yatırması ve kayıt belgelerini teslim etmesi gerekmektedir. Öğrenim ücretini yatırıp kayıt belgelerini de ilanda belirtilen 26 Temmuz-01 Ağustos 2024  tarihleri arasında tamamlayan bu adayların kaydı gerçekleştirilir. Öğrenim ücretini zamanında ödeyen ancak kayıt belgelerini zamanında teslim etmeyen adayların kayıt hakları kaybolur ve ödedikleri ücret iade edilmez. Ayrıca kayıt hakkından vazgeçen adaylara ücret iadesi yapılmayacaktır.
 6. 06 Haziran 2024 tarihinde ilan edilen listedeki asil adaylara ve 11 Temmuz ile 25 Temmuz 2024 tarihinde kayıt hakkı kazanan yedek adaylara UİO tarafından, adayın başvuru e-posta adresine elektronik kabul mektubu gönderilir.
 7. Yukarıda belirtilen tarihlerde; kayıt belge teslimi ve öğrenim ücreti ödemesi işlemlerinin her ikisinin de gerçekleştirilmiş olup kayıt hakkı kazanan adaylar, 02-06 Eylül 2024 tarihleri arasında İYTE Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen gelip, ilgili belgelerin asıllarını teslim etmekle yükümlüdür. 02-06 Eylül 2024 tarihleri arasında belgelerin asıllarını teslim etmeyenlerin kayıt işlemleri tamamlanamaz.
 8. Kayıt olmaktan vazgeçen adaylara da ödedikleri öğrenim ücreti iade edilmez.
 9. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya herhangi bir eylemle idareyi yanılttığı tespit edilen adayların kaydı gerçekleştirilmez. Bu adayların ödedikleri öğrenim ücreti iade edilmez.

Bölüm Kontenjanları:

FAKÜLTEBÖLÜMKONTENJAN
Fen FakültesiFizik5
Fotonik5
Kimya5
Matematik5
Moleküler Biyoloji ve Genetik5
Mimarlık FakültesiEndüstriyel Tasarım5
Mimarlık5
Şehir ve Bölge Planlama5
Mühendislik FakültesiBilgisayar Mühendisliği5
Biyomühendislik5
Çevre Mühendisliği5
Enerji Sistemleri Mühendisliği5
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği5
Gıda Mühendisliği5
İnşaat Mühendisliği5
Kimya Mühendisliği5
Makina Mühendisliği5
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği5

Başvuru için Gerekli Belgeler

Aşağıdaki belgeler sisteme elektronik olarak yüklenecektir:

1. Başvuru için Gerekli Sınav ve Geçerlilik Süresi:

 • TR-YÖS ( ÖSYM Türkiye Yurtdışından Öğrenci Kabul Sınavı): TR-YÖS sınavından en az 300 puan almış adayların başvuruları kabul edilecektir. TRYÖS sınavının geçerlilik süresi, başvuru bitiş tarihinden itibaren geriye dönük olarak iki (2) yıldır. Sınav puanı girilirken puanınızı sınav sonuç belgesinde yazıldığı gibi yazınız. Yuvarlama yapmayınız.
 • KKTC, tüm lisans programları için öncelikli ülkedir. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Programları Yurtdışından Öğrenci Kabulü Ve Eğitim Yönergesi  7.maddesi 1 inci fıkrası d bendi uyarınca başvuru yapacak KKTC uyruklu adaylar* GCE AL sınavı ile başvuru yapabileceklerdir. GCE AL Matematik bölümünden A* puanı olan adayların başvuruları kabul edilecektir. GCE AL sınavının geçerliliği için süre sınırlaması bulunmamaktadır. (*KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğretimini (lise) tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların GCE AL belgesi) 

2. Lise diploması veya mezuniyet aşamasında olduğunu gösterir belge. (Belge İngilizce ya da Türkçe değil ise: Aday Türkiye dışında ise; Türkiye’nin dış temsilciliklerinden onaylanmış çevirisi, Aday Türkiye’de ise; yeminli tercüman tarafından yapılan ve noterler tarafından onaylanmış çevirisi.)

3. Fotoğraf

4. Pasaport

5. Kimlik Belgesi

6. Not Döküm Belgesi (Transkript)

7. Türkiye’deki ortaöğretim (lise) kurumlarında eğitim görenlerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olmaları şartıyla; doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığından Türk vatandaşlığından çıkma izni alanların belgeleri. (Mavi Kart ya da Nüfus Müdürlüğünden alınabilecek Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği). Bu koşuldaki adaylar belge yüklemek zorundadır. 

8. Yurtdışında bulundukları için zorunlu olarak ortaöğrenimlerini yurt dışındaki liselerde tamamlayan (KKTC liseleri hariç), T.C. uyruklu veya uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklu adayların, ortaöğrenim sürelerinin tamamını kapsayan “Yurda Giriş/Çıkış Belgesi”. Bu koşuldaki adaylar belge yüklemek zorundadır. 

Başvuruları Kabul Edilecek / Edilmeyecek Adaylar

1. Başvuruları Kabul Edilecek Adaylar

Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

 • Yabancı uyruklu olanların, (Türkiye’deki ortaöğretim (lise) kurumlarında eğitim görenlerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olmaları şartıyla [Elçilik okulları, MOBİS sisteminde yer alan Milletlerarası özel öğretim kurumları ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen proje çerçevesinde ülkemize getirilen yabancı uyruklular hariç])
 • Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ile Türk vatandaşlığını kaybedenlere talepleri halinde verilen mavi kart sahibi olduklarını belgeleyenlerin (Türkiye’deki ortaöğretim (lise) kurumlarında eğitim görenlerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olmaları şartıyla) (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 7. maddesi: “Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.”)
 • Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların (Türkiye’deki ortaöğretim (lise) kurumlarında eğitim görenlerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olmaları şartıyla),
 • 1) 01.02.2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu öğrencilerden ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların, (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil)
  2) 01.02.2013 tarihinden sonra yurtdışında ortaöğretime başlayan T.C. uyruklu öğrencilerden ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların, (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil)
 • KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğretimini (lise) tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların,
  başvuruları kabul edilecektir.

2. Başvuruları Kabul Edilmeyecek Adaylar

 • T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,
 • KKTC uyruklu olanların (ortaöğretiminin tamamını (lise) KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
 • İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Programları Yurtdışından Öğrenci Kabulü ve Eğitim Yönergesi Madde 7 nin 1 inci fıkrasının b bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç)
 • Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
 • Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenim gören T.C. uyruklu olan veya 1 inci fıkranın b bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların,
 • Türkiye’deki ortaöğretim kurumlarına 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından itibaren kayıt yaptıracak KKTC vatandaşları ve TC vatandaşlığından çıkanlar/Mavi Kartlılar ile yabancı uyrukluların (elçilik okulları ve MOBİS sisteminde yer alan Milletlerarası özel öğretim kurumları ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen proje çerçevesinde ülkemize getirilen yabancı uyruklular hariç)
 • Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Başvuruların Değerlendirilmesi

Komisyon tarafından yerleştirme işlemi öncelikli ülkeler dikkate alınarak, aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir.

 • TR-YÖS puanları en yüksekten en düşüğe doğru sıralanarak değerlendirme listesi oluşturulur.
 • Yerleştirmeye en yüksek puanlı adaydan başlanır. Aday ilk önce 1. tercihine yerleştirilmeye çalışılır, tercih edilen bölümün kontenjanı dolmuş ise sonraki tercihleri sıra ile denenir.
 • Adayın 3 tercihindeki kontenjanlar da dolu ise aday yerleştirilemez.
 • Adayların puanlarının eşit olması durumunda;
  1.İlk olarak tercih sırasına bakılır.
  2.Eşitliğin devam etmesi durumunda genel not ortalaması (100’lük sisteme göre) yüksek olan adaya öncelik tanınır,
  3.Eşitliğin devamı durumunda yaşı küçük olan adaya öncelik tanınarak yerleştirme yapılır.
 • Her bir programda kontenjanın biri öncelikli ülkeye ayrılır. Bir programa aynı uyruktan kabul edilen yabancı uyruklu öğrenci sayısı, bu programın ilan edilen yabancı uyruklu öğrenci kontenjan sayısının yüzde 20’sini geçemez. İlgili programın kontenjanının dolmaması halinde, bu kural dikkate alınmaksızın adaylar yerleştirilir.
 • İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Programları Yurtdışından Öğrenci Kabulü Ve Eğitim Yönergesi’nde bulunan koşulları sağlayan KKTC uyruklu adaylara ilişkin yerleştirmeler; 
  1.Sadece GCE AL sınavının Matematik dersi puanının A* olması şartıyla yapılacaktır.
  2.Adayın diğer derslere ilişkin GCE AL puanının olması ya da TRYÖS sınav puanının olması başvurunun değerlendirilmesinde dikkate alınmayacaktır.
  3.Yerleştirme işleminde; aday ilk önce 1. tercihine yerleştirilmeye çalışılır, tercih edilen bölümün kontenjanı dolmuş ise sonraki tercihleri sıra ile denenir.
  4.Adayın 3 tercihindeki kontenjanlar da dolu ise aday yerleştirilemez. Aynı bölümü tercih eden adayların ilk olarak tercih sırasına bakılır. Eşitliğin devam etmesi durumunda genel not ortalaması (100’lük sisteme göre) yüksek olan adaya öncelik tanınır. Eşitliğin devamı durumunda yaşı küçük olan adaya öncelik tanınarak yerleştirme yapılır.
 • Adaylar arasından kontenjan sayısı kadar asil ve yedek adaylar belirlenir.

Yabancı Dil Muafiyet Koşulları

İYTE’nin tüm programlarında eğitim dili yüzde yüz İngilizce’dir.

İngilizce muafiyet koşullarını sağlayan ya da İngilizce muafiyet sınavını geçen öğrenciler Hazırlık sınıfını okumadan birinci sınıftan başlayabilirler.

Uluslararası lisans öğrencileri için Hazırlık sınıfı muafiyet koşulları için lütfen tıklayınız Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Muafiyet Şartları 

– İYTE Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından SBS, (İngilizce Yeterlik sınavı ) tek veya çok aşamalı olarak yapılabilir. Bu sınavın uygulanış şekli, Yüksekokul Müdürlüğünce kararlaştırılır. SBS’de, başarı notu  59,50 ve üstüdür.

Katkı Payları (Öğrenim Ücreti)

2024-2025 Akademik Yılı Katkı Payları (Öğrenim Ücreti) Ağustos 2024 tarihinde belli olmaktadır.

2023-2024 Akademik Yılı dönemlik katkı payı miktarları aşağıda yer almaktadır.

 2023-2024 Akademik Yılı
Yarıyıl için katkı payı (Öğrenim Ücreti – TL)
Mühendislik Fakültesi8500 TL
Fen Fakültesi7000 TL
Mimarlık Fakültesi8500 TL

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Programları Yurtdışından Öğrenci Kabulü Ve Eğitim Yönergesi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Programları Yurtdışından Öğrenci Kabulü Ve Eğitim Yönergesi için lütfen tıklayınız.

İletişim

Başvuru ile ilgili sorularınız için e-posta adresi: io-student@iyte.edu.tr 

Başvuru ile ilgili sorularınız, 10:00-11:00 (GMT+3) ve 15:00-16:00 (GMT+3) saatleri arasında +90-232-750 7889 /  +90-232-750 7897 +90-232-750 7899  numaralı telefonlardan yanıtlanacaktır. 

Websitesi: https://uio.iyte.edu.tr/

https://uio.iyte.edu.tr/lisans-ogrencileri/

 Adres: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ofisi  Gülbahçe / Urla-İZMİR