Lisans Öğrencileri

İYTE 2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
LİSANS PROGRAMLARINA

YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ İÇİN BAŞVURU DUYURUSU

Başvuru Bilgileri

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Lisans programlarına yurtdışından öğrenci kabulü için başvurular hakkındaki bilgiler sayfamızda aşağıda belirtilen sıra ile yer almaktadır. 

Başvuru tarihleri, başvuru-kabul-kayıt takvimi, başvuru-kabul-kayıt ile ilgili önemli bilgilerbaşvuru koşulları; başvuru için gerekli sınav bilgisi, başvuru belgeleri, başvurusu kabul edilecek/edilmeyecek adaylar, bölüm kontenjanları, başvuruların değerlendirilmesi,  Yabancı Dil Muafiyet Koşulları, Katkı Payları ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Programları Yurtdışından Öğrenci Kabulü ve Eğitim Yönergesi ve iletişim bilgileri yer almaktadır.

Başvuru Tarihleri

25 Nisan 2022 -15 Haziran 2022 (Türkiye saati GMT+3) tarihleri arasında başvuru sayfasından online yapılacaktır. 

İstenilen belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Adaylar başvuru sırasında 3 adet bölüm tercihinde bulunabileceklerdir.

Başvuru sayfası için lütfen tıklayınız. Başvuru sayfası başvuru tarihlerinde aktif olacaktır. 

Başvuru-Kabul-Kayıt Takvimi

Lisans programlarına yurtdışından öğrenci başvuruları

25 Nisan-15 Haziran 2022

Asil ve yedek aday listesinin Uluslararası İlişkiler Ofisi web sayfasında ilan edilmesi

05 Temmuz 2022

Asil adayların güz dönemi öğrenim ücretini yatırma tarihleri

25-29 Temmuz 2022

Asil adayların belge teslim tarihleri

25 Temmuz-05 Ağustos 2022

Belge teslim etmeye hak kazanan yedek adayların ilanı *

10 Ağustos 2022

Yedek adayların güz dönemi öğrenim ücretini yatırma tarihleri

15-19 Ağustos 2022

Yedek adayların belge teslim tarihleri

15-26 Ağustos 2022

Kayıt hakkı kazanan asil ve yedek adayların kayıtlarının yapılması

12 Eylül 2022

Asil adayların kayıt yaptırmaması durumunda program bazında boş kalan kontenjan sayısı kadar,

belirlenen yedek adaylar arasından kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar ilan edilir.

 

Başvuru-Kabul-Kayıt ile İlgili Önemli Bilgiler:

 • Başvuru belgelerinin tam olup olmadığı adayın kendi sorumluluğundadır. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Seçilen Programlar” sekmesinde yer alan kutucuğu işaretleyip “OK” tuşuna bastığınız anda başvurunuzu sonlandırmış olursunuz. Kaydedilen başvurunuz tarafımıza ulaşır ve SİSTEM ARTIK BAŞVURUNUZDA DEĞİŞİKLİK YAPMAYA İZİN VERMEZ. E-posta adresinize otomatik olarak bir mail gönderilir. BU NEDENLE GEREKLİ BİLGİ VE BELGEYİ EKSİKSİZ OLARAK YÜKLEDİĞİNİZDEN EMİN OLDUKTAN SONRA “OK” TUŞUNU KULLANINIZ.
 • Kayıt hakkı kazanan öğrenciler başvuru evrakının orjinallerini kayıt sırasında getirmekle yükümlüdürler.
 • Güz dönemi öğrenim ücretini süresinde yatıran ancak kayıt belgelerini süresinde teslim etmeyen asil adaylar kayıt hakkını kaybeder ve ödedikleri ücret iade edilmez. Kayıt hakkından vazgeçen adaylara da ödedikleri ücret iade edilmez.
 • Asil adayların kayıt yaptırmaması durumunda program bazında boş kalan kontenjan sayısı kadar, belirlenen yedek adaylar arasından kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar 10 Ağustos 2022 ilan edilir. Belirtilen güz dönemi öğrenim ücretini süresinde yatıran ancak kayıt belgelerini süresinde teslim etmeyen adaylar kayıt hakkını kaybeder ve ödedikleri ücret iade edilmez. Kayıt hakkından vazgeçen adaylara da ödedikleri ücret iade edilmez.
 • 05 Temmuz 2022 tarihinde ilan edilen listedeki asil adaylara ve belge teslim etmeye hak kazanan yedek adaylara ise 10 Ağustos 2022 tarihinde UİO tarafından, adayın başvuru e-posta adreslerine elektronik olarak kabul mektubu gönderilir.
 • Güz dönemi öğrenim ücretini süresinde yatıran ve kayıt belgelerini süresinde teslim eden asil ve yedek adayların kaydı 12 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilir.
 • Kayıt hakkı kazanan öğrencilerden kayıt sırasında ülkemizde eğitimlerini sürdürmeye yeterli maddi güvenceye sahip olduklarını gösteren aşağıdaki belgelerden tercihen birinin teslim edilmesi gerekmektedir:

         a) 35.000 TL’ye karşılık gelen Amerikan Doları bulunduğunu gösteren banka cüzdan fotokopisi veya 

         b) burslu ise burslu olduğuna ilişkin belge ya da

         c) garantörü tarafından imzalanan taahhütname istenecektir.

Başvuruda Kabul Edilecek Sınav

İYTE 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Yurtdışından Lisans Programlarına yurtdışından başvuracak öğrencilerin SAT 1 (SAT Reasoning Test) sınavının Matematik bölümünden en az 600 puan veya üzeri standart puan almış olmaları gerekmektedir. Bu koşulu sağlayan adaylar başvuru sırasında 3 adet bölüm tercihinde bulunabileceklerdir. SAT sınavının geçerlilik süresi, başvuru bitiş tarihinden itibaren geriye dönük olarak 2 yıldır. Başvurular sadece lise diploması ile olmamaktadır.

SAT 1 (SAT Reasoning Test) sınavı için: https://collegereadiness.collegeboard.org/sat

https://satsuite.collegeboard.org/sat/registration/international-testing/dates-deadlines

Başvuru için Gerekli Belgeler

Aşağıdaki belgeler sisteme elektronik olarak yüklenecektir:

1. Başvuru için Gerekli Sınav ve Geçerlilik Süresi: Yurtdışından kabul edilecek öğrencilerin SAT (Reasoning Test) sınavının Matematik bölümünden en az 600 puan almış olmaları gerekmektedir. Bu koşulu sağlayan adaylar başvuru sırasında 3 adet bölüm tercihinde bulunabileceklerdir. Sınavın geçerlilik süresi, başvuru bitiş tarihinden itibaren geriye dönük olarak SAT için 2 yıldır.

2. Lise diploması veya mezuniyet aşamasında olduğunu gösterir belge. (Belge İngilizce ya da Türkçe değil ise: Aday Türkiye dışında ise; Türkiye’nin dış temsilciliklerinden onaylanmış çevirisi, Aday Türkiye’de ise; Noterler tarafından yapılan çevirisi.)

3. Fotoğraf

4. Pasaport

5. Not Döküm Belgesi (Transkript)

6. T.C. uyruklu öğrencilerden ortaöğretiminin (lise) tamamını yabancı bir ülkede tamamladıklarını gösterir belge.

7. KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de otaöğretimini (lise) tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların GCE AL belgesi.

8. Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığından Türk vatandaşlığından çıkma izni alanların belgeleri (Mavi Kart ya da Nüfus Müdürlüğünden alınabilecek Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği).

9. Yurtdışında bulundukları için zorunlu olarak ortaöğrenimlerini yurt dışındaki liselerde tamamlayan (KKTC liseleri hariç), T.C. uyruklu veya uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklu adayların, ortaöğrenim sürelerinin tamamını kapsayan “Yurda Giriş/Çıkış Belgesi”.

Adaylar

A. Başvuruları Kabul Edilecek Adaylar

a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

1) Yabancı uyruklu olanların,

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 7. maddesi : “Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.”)

3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların,

4) a) 01.02.2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu öğrencilerden ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların, (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil)

b) 01.02.2013 tarihinden sonra yurtdışında ortaöğretime başlayan T.C. uyruklu öğrencilerden ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların, (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil)

5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğretimini (lise) tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların, başvuruları kabul edilecektir.

B. Başvuruları Kabul Edilmeyecek Adaylar

b) Adaylardan;

1) T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,

2) KKTC uyruklu olanların (ortaöğretiminin tamamını (lise) KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç)

4) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğretiminin tamamını (lise) KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenim gören T.C. uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, başvuruları kabul edilmeyecektir.

Bölüm Kontenjanları

FAKÜLTE

BÖLÜM

KONTENJAN

Fen Fakültesi

Fizik

5

Fotonik

5

Kimya

5

Matematik

5

Moleküler Biyoloji ve Genetik

5

Mimarlık Fakültesi

Endüstriyel Tasarım

5

Mimarlık

5

Şehir ve Bölge Planlama

5

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

5

Biyomühendislik

5

Çevre Mühendisliği

5

Enerji Sistemleri Mühendisliği

5

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

5

Gıda Mühendisliği

5

İnşaat Mühendisliği

5

Kimya Mühendisliği

5

Makina Mühendisliği

5

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

5

Tüm lisans programlarımıza ilişkin bilgilere https://iyte.edu.tr/akademik/lisans-programlari sayfasından ulaşabilirsiniz.

Ders içerikleri hakkında daha fazla bilgiye https://obs.iyte.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr sayfasından ulaşabilirsiniz.

Başvuruların Değerlendirilmesi

Komisyon tarafından yerleştirme işlemi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir.

a. SAT puanları, en yüksekten en düşüğe doğru sıralanarak değerlendirme listesi oluşturulur.

b. Yerleştirmeye en yüksek puanlı adaydan başlanır. Aday ilk önce tercihine yerleştirilmeye çalışılır, tercih edilen bölümün kontenjanı dolmuş ise sonraki tercihleri sıra ile denenir.

c. Adayın 3 tercihindeki kontenjanlar da dolu ise aday yerleştirilemez.

ç) Adayların puanlarının eşit olması durumunda;

 1. İlk olarak tercih sırasına bakılır.
 2. Eşitliğin devam etmesi durumunda genel not ortalaması (100’lük sisteme göre) yüksek olan adaya öncelik tanınır,
 3.  Eşitliğin devamı durumunda daha önce mezun olan öğrenciye öncelik tanınarak yerleştirme yapılır.

d. Bir programa aynı uyruktan kabul edilen yabancı uyruklu öğrenci sayısı, bu programın ilan edilen yabancı uyruklu öğrenci kontenjan sayısının yüzde 60’ını geçemez. İlgili programın kontenjanının dolmaması halinde, bu kural dikkate alınmaksızın adaylar yerleştirilir.

e. Adaylar arasından kontenjan sayısı kadar asil ve yedek adaylar belirlenir.

f. Komisyonca yapılan yerleştirme listesi UİO tarafından Fakülte Yönetim Kurulunda karara bağlanmak üzere ilgili Fakültelere gönderilir.

Yabancı Dil Muafiyet Koşulları

İYTE’nin tüm programlarında eğitim dili yüzde yüz İngilizce’dir. İngilizce muafiyet koşullarını sağlayan ya da İngilizce muafiyet sınavını geçen öğrenciler Hazırlık sınıfını okumadan birinci sınıftan başlayabilirler.

Yabancı uyruklu lisans öğrencileri için Hazırlık sınıfı muafiyet koşulları için lütfen tıklayınız Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Muafiyet Şartları 

– İYTE Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından SBS, (İngilizce Yeterlik sınavı ) tek veya çok aşamalı olarak yapılabilir. Bu sınavın uygulanış şekli, Yüksekokul Müdürlüğünce kararlaştırılır. SBS’de, başarı notu  59,50 ve üstüdür.

Katkı Payları

Yabancı Öğrenci Alımı yolu ile kayıt yaptıran lisans öğrencileri için 2022-2023 Akademik Yılı katkı payları ilan edilecektir. 2021-2022 Akademik Yılı katkı payı miktarları aşağıda yer almaktadır.

 2021-2022 Akademik Yılı
Yarıyıl için katkı payı (TL)
Mühendislik Fakültesi2739 TL
Fen Fakültesi2295,75 TL
Mimarlık Fakültesi2739 TL

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Programları Yurtdışından Öğrenci Kabulü ve Eğitim Yönergesi​

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Programları Yurtdışından Öğrenci Kabulü ve Eğitim Yönergesi için lütfen tıklayınız.

İletişim

Başvuru ile ilgili sorularınız için e-posta adresi: io-student@iyte.edu.tr 

Tel: +90-232-750 7896  /  +90-232-750 7897

Websitesi: https://uio.iyte.edu.tr/

https://uio.iyte.edu.tr/lisans-ogrencileri/

 Adres: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ofisi  Gülbahçe / Urla-İZMİR