Erasmus+ Staj Hareketliliği

Erasmus Staj Hareketliliği, öğrencilerimizin Programa üye bir ülkede yer alan bir işletme veya organizasyon bünyesinde, uygulamalı iş deneyimi elde etmeleridir. Staj faaliyeti, belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, bilimsel yayın araştırmaları, analiz çalışmaları gibi çalışmaları içermemelidir. Staj faaliyeti uygulamalı iş deneyimi şeklinde olmalıdır. Staj yapılacak alan ve staj kurumu, öğrenim görülen eğitim programı ile uyumlu olmalıdır. Yeterli hibe olması durumunda Program, seçilen öğrencileri karşılıksız hibe ile desteklemektedir. Dileyen öğrencilerimiz maddi destekten feragat edebilmektedirler.

Erasmus Staj Hareketliliğinizi programa katılan ülkelerde; AB üyesi ülkeler ile Birleşik Krallık, İzlanda, Lihtenştayn, Kuzey Makedonya, Norveç, Sırbistan’da yer alan kurumlarda yapabilirsiniz.

Avrupa Birliği’ne üye ülkeler: Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan,  Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovak Cumhuriyeti, Slovenya, Yunanistan.

Staj Hareketliliğinde ikili anlaşma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Staj kurumunuz/kuruluşunuz, kamu kurumu veya özel sektörden olabilmektedir.

Öğrencilerimiz staj yapacakları kurumları kendileri bulmaktadırlar.

Birinci sınıfın sonunda programdan yararlanabilirsiniz.

Bir öğrencinin hibeli gitmek üzere tekrar başvuru yapması mümkündür. Ancak, aynı öğrenim kademesi içerisinde Erasmus hareketliliklerinizin toplam süresi 12 ayı geçmemelidir. Ayrıca, aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce yapılan her bir Erasmus hareketliliği (staj ya da öğrenim) için 10 ar puan kırılmaktadır.

Erasmus Öğrenim Hareketliliğine katılan öğrenciler, Staj Hareketliliğine de başvurabilirler. Ancak, Staj Başarı Puanı hesaplanırken aynı öğrenim kademesi içerisinde hibeli veya hibesiz olarak daha önce yapılan her bir Erasmus hareketliliği (staj ya da öğrenim) için 10 ar puan kırılmaktadır. Aynı öğrenim kademesi içerisinde Erasmus Hareketliliklerinizin toplam süresi 12 ayı geçmemelidir.

Gerekli başvuru koşullarını sağlayan öğrenciler, hem staj hem de öğrenim
hareketliliğine başvurabilirler. Hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvuran bir öğrenci kendi seçimi doğrultusunda -10 puanın hangi faaliyette uygulanacağına karar vermektedir. Ancak söz konusu durumla ilgili başvuru formunda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Aynı öğrenim kademesi içerisinde Erasmus Hareketliliklerinin toplam süresi 12 ayı geçmemelidir.

Erasmus Staj Hareketliliği en az 2 ay olmalıdır. Öğrencilerimiz zorunlu nedenler olmaksızın süre indirimine gidemezler. Zorunlu nedenler yüzünden staj faaliyetini tamamlamadan dönen hibeli öğrencilerimizin zorunlu gerekçelerini belgelendirmeleri ve söz konusu gerekçenin Ulusal Ajans tarafından zorunlu Kabul edilmesi şartı ile kendilerine yalnızca yurt dışında staj yaptıkları süreye karşılık gelen hibe miktarı ödenir. Öğrenci staj programını zorunlu bir nedene dayandırmaksızın tamamlamadı ise öğrenciye herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz, ödeme yapılmış ise verilen miktarın tümü öğrenciden istenir. Bu durumda öğrenci tekrar Erasmus Programından faydalanamaz. Hangi durumların zorunlu dönüş nedeni olarak değerlendirileceği ile ilgili karar Ulusal Ajans tarafından verilir. Öğrenciyi staja gönderen yükseköğretim kurumlarının, Ulusal Ajans’ın çizdiği çerçeveye bağlı olarak sorumluluklarını yerine getirmeyen ve/veya başarısız öğrencilerin hibelerinde kesinti yapma hakkı bulunmaktadır.

Staj Hareketliliği faaliyet süresi en az 2 ay olmalıdır. 2 ay şu şekilde hesaplanmaktadır: İş yerinde stajınızın başlangıç günü m ayının, n günü ise, stajınızın bittiği tarih en erken (m+2). ayın, (n-1). günü olmalıdır. 

Örnek 1: 3 Haziran 2020-2 Ağustos 2020

Örnek 2: 17 Temmuz 2020-16 Eylül 2020

Okuduğunuz programdaki eğitiminiz boyunca Erasmus hareketliliklerinizin (staj + öğrenim) toplam süresi 12 ayı geçmemelidir. Bir öğrencinin her bir öğrenim kademesinde en fazla 12 aya kadar Erasmus faaliyeti yapması mümkündür.

Öğrencilerin lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenim kademelerinde toplam 36 ay Erasmus faaliyeti yapması mümkündür.

ÖNEMLİ UYARI: Staj kurumunuz tatil nedeniyle (ülke genelindeki tatiller ve hafta sonu tatilleri HARİÇ) belirli bir zaman dilimi için stajınıza ara verecek ise, ara verilen zaman çıkarıldıktan sonra stajınızın halen en az 2 ay olması gerekmektedir (Ara verilen zaman dilimi, en az 2 aylık asgari süre tamamlanacak şekilde stajınızın sonuna eklenmelidir.) Staj kurumu olarak bir yükseköğretim kurumunu seçmeniz durumunda, özellikle bazı yükseköğretim kurumlarının belirli aylarda genel tatile girdiğini unutmayınız.

Aşağıdaki kurum/kuruluş türleri staja ev sahipliği yapabilirler;

• İşletmeler,

• Yükseköğretim kurumları, araştırma merkezleri*

*Yükseköğretim Kurumlarında ve Araştırma Merkezlerinde staj yapılmasına her bölüm için izin verilmemektedir. Yükseköğretim kurumlarında ve araştırma merkezlerinde staj yapmayı düşünen öğrencilerimizin önce Ofisimizle iletişime geçmeleri gerekmektedir.

**Staj yapmak üzere bir yükseköğretim kurumunu seçmeniz durumunda, bazı ülkelerdeki (örneğin İtalya, Fransa…) yükseköğretim kurumlarının belirli aylarda (örneğin tüm Ağustos ayı boyunca) genel tatile girdiğini unutmayınız. Staj yapacağınız yeri seçerken lütfen bu hususa dikkat ediniz.

*** Staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, bilimsel yayın araştırmaları, analiz çalışmaları gibi çalışmaları içermemelidir. Staj faaliyeti uygulamalı iş deneyimi şeklinde olmalıdır. 

• İşletme tanımına uyan her türlü kamu kurum/kuruluşu veya özel kurum/kuruluşlar

2020 yılı başvuruları sonucu Staj Hareketliliğinden yararlanmaya hak kazanan öğrencilerimiz, stajlarını 2020 yaz döneminde (1 Haziran 2020’den itibaren) yapabilirler.