Erasmus+ Karma Yoğun Programlar

Karma Yoğun Programlar Nedir?

Karma yoğun programlar, yükseköğretim kurumu gruplarının öğrencileri ile akademik ve idari personelleri için, beraberce, fiziksel ve sanal bileşenleri olan bir eğitim programı (müfredat) ve faaliyetler geliştirmelerine olanak sağlar. Akademik çalışma alanlarından veya katılıma yönelik imkânsızlıklardan dolayı, uzun dönemli fiziksel öğrenim ya da staj hareketliliğine katılamayan öğrenciler zorunlu sanal bileşeni olan bir kısa-dönem fiziksel hareketliliğe katılabilirler.

Kaynak: 2021 Sözleşme Dönemi Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı (AB Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığı-Ulusal Ajans) 

Karma Yoğun Programlar (Mimarlık Bölümü)

Mimarlık Bölümü İçin Almanya Technische Hochschule Mittelhessen’in Koordinatörlüğünde Uygulanacak Karma Yoğun Programının Özellikleri:

Koordinatör Kurum Kimdir?

Almanya’da bulunan Technische Hochschule Mittelhessen koordinatör kurumdur.

İlana Çıkılan Karma Yoğun Programın Bileşenleri ve Takvimi Nedir?

Sanal Bileşen (Uzaktan Çalışma):

14 Temmuz 202314 Ağustos 2023 tarihlerinde çevrimiçi iki toplantı

Fiziksel Bileşen (Yerinde Çalışma):

4 Eylül 202315 Eylül 2023 tarihleri arasında Almanya’nın Wetzlar kentinde düzenlenecektir.

Programın Ortakları Kimlerdir?

Yaz okuluna THM (Almanya) ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü öğrencileri dışında, University of Pavia (İtalya) ve Madrid Politeknik Üniversitesinden(İspanya) öğrenciler katılacaktır.

Çalışma Ne Şekilde Olacaktır?

Yaz okulunun Wetzlar’da gerçekleşecek evresinde 10 gün boyunca farklı üniversitelerden bir araya gelen öğrencilerin oluşturduğu küçük gruplar halinde çalışılacaktır. Dörder öğrenciden oluşan 8 çalışma grubu Altenberg Manastırı’nın yeniden kullanımı için kavramsal yaklaşımlar üretecek, bu gruplar dört farlı üniversiteden gelen birer öğretim üyesi ve THM yüksek lisans programının öğrencilerinden seçilen birer öğrenci tarafından destekleneceklerdir. Yaz okuluna her ülkeden 8 öğrenci katılacaktır.

Yaz Okulunun Konusu Nedir?

Yaz okulu kapsamında Wetzlar’da bulunan Altenberg Manastırı’nın bir kapalı konferans merkezine dönüştürülmesi tasarlanacak, yapının hâlihazırdaki durumu ve buna eklenebilecek program elemanlarının mimari tasarımı sorununa odaklanılacaktır. Kapalı konferanslar, sınırlı sayıda ve ortak bir amaçla toplanmış bir kullanıcı grubunun belirli günlerde yoğun çalışma programları için bir araya geldiği çalışma toplantılarıdır. Bu toplantılar için yalıtılmış ve yoğunlaşmaya olanak tanıyan çalışma ortamlarının hazırlanması hedeflenir. Böylelikle hem yapıya çağdaş bir kullanım değeri kazandırılacak, hem de yapının gelecek nesillere korunarak aktarılması için bir öneri geliştirilmiş olacaktır. Yapı bunun dışında kapasitesinin elverdiği ölçüde farklı türde organizasyonlar için de kullanılabilecektir.

Yaz Okulu Tanıtım Broşürü için tıklayınız.

Hibe Desteği Ne Kadar Olmaktadır?

Öğrencilerimize fiziksel hareketlilikleri için tahsis edilecek toplam Erasmus hibe desteği 840 avrodur.

Başvuru Koşulları

Başvuru koşullarını görmek için tıklayınız.

Nasıl Başvurulur?

Karma Yoğun Program başvurusuna erasmusbasvuru.ua.gov.tr” adresi üzerinden E-Devlet aracılığıyla giriş sağladıktan sonra Başvurularım Menüsü üzerinden Karma Yoğun Programlar ekranına ulaşmanız mümkündür.

Başvuru Formunda Yabancı Dil Bilgisi sorusunu CEVAPLAMADAN İLERİ tuşu ile devam ediniz. (BKNZ. Ekran Alıntısı) İngilizce sınav sonuçları Ofisimiz tarafından sisteme yüklenecektir.

İngilizce Seviye Belirleme Sınavı (Erasmus İngilizce Sınavı)

Erasmus İngilizce Sınavı: 22 Mayıs 2023, saat 12.00’ye kadar Karma Yoğun Hareketlilik Başvuru Formunu dolduran ve başvurusu uygunluk kontrolünden geçen öğrencilerimiz Erasmus İngilizce Sınavına katılmaya hak kazanacaklardır.  Sınav için ayrı bir başvuru formu söz konusu değildir.

Sınav tarihi ve ayrıntılar için tıklayınız.

Değerlendirme Ölçütleri:

Değerlendirme ölçütlerini görmek için tıklayınız.

Başvuru Tarihleri:

Başvurular 27.04.2023 itibarı ile başlamış olup 22.05.2023, saat 12.00’ye kadar açık kalacaktır.