Akademik Programlar

İYTE akademik yapısı 3 fakülte ve bir enstitüden oluşmaktadır.

Enstitümüzde eğitim 18 lisans, ve içerisinde disiplinler arası programların da olduğu 44 lisansüstü programı ile sürdürülmektedir. Enstitümüzde yaklaşık 4200’ü lisans öğrencisi olmak üzere, toplam 5500 öğrencimiz eğitim-öğretim görmektedir. Enstitümüzde öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı lisans programları için 20, lisansüstü programlar içinse 6’dır, ve 48 farklı milletten uluslararası öğrencimiz bulunmaktadır.

İYTE Lisans Programları: https://iyte.edu.tr/akademik/lisans-programlari/

İYTE Lisansüstü Programlar: https://iyte.edu.tr/akademik/lisansustu-programlari/

                                                       https://mfbe.iyte.edu.tr/en/graduate-programs/                         

İYTE’de eğitim ve araştırmada, uluslararası normlar esas alınmıştır. Diplomamız Avrupa Kredi Toplama ve Transfer Sistemi diploma eki ve diploma etiketi ile dünya çapında tanınmaktadır.  Öğrenci merkezli, proje esaslı eğitim yöntemleri ile öğrencilerimizin araştırıcı, yaratıcı, girişimci, ekip çalışmasında başarılı, kendi teknolojimizi üretecek çağdaş bireyler olarak yetişmesi hedeflenmiştir. Mezunlar gerek yurt içi gerekse yurt dışında itibar görmekte, lisans mezunlarımız lisansüstü eğitim için yurt dışında en iyi üniversitelere burslu olarak kabul edilmektedirler. Ayrıca, çalıştıkları alanlarda daha ilk yıllardan başlayarak kendilerini geliştirmeleri için son teknolojilerle donatılmış laboratuvar sağlanmaktadır.

Enstitümüz, 13 araştırma ve uygulama merkezine ve gelişmiş bir araştırma altyapısına sahiptir. Enstitümüzde devam eden araştırma projeleri, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ve Avrupa Birliği dahil olmak üzere pek çok ulusal ve uluslararası kurum tarafından desteklenmektedir