Uluslararasılaşma Politika Belgesi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) uluslararası alanda tanınır ve saygın bir akademik kurumdur ve bütün birimleriyle faaliyetlerini uluslararası platformda inisiyatif alan bir anlayışla yürütür. Bütün programlarında eğitimin % 100 İngilizce gerçekleştiriliyor olması İYTE’nin uluslararasılaşmaya verdiği önemin bir göstergesidir. İYTE’nin uluslararası tanınırlığının sürdürülebilmesi ve daha da geliştirilmesi için belirlediği politika çok boyutlu bir uluslararasılaşma yaklaşımını içermektedir.

Bu anlamda İYTE, (1) eğitim ve araştırma faaliyetlerinde uluslararası akreditasyon, derecelendirme ve değerlendirme süreçlerine öncelik verecek şekilde kalite döngülerini tamamlamayı ve ön sıralarda yer almayı, (2) uluslararası öğrenci ve akademisyen oranını artırarak çok kültürlü bir kampüs ortamını oluşturmayı, (3) uluslararası öğrencilere ve akademisyenlere yönelik sosyal ve kültürel altyapıyı geliştirmeyi, (4) akademik ve idari birimleriyle uluslararası ortaklıklar kurarak ve farklı üniversite ve enstitülerin bir araya gelerek oluşturduğu üst kurumlarda aktif roller alarak uluslararası katılımını en yüksek düzeylere çıkarmayı, (5) uluslararası organizasyonlarda kurucu ve benzeri aktif roller üstlenerek akademik ortamlarda ve bilim diplomasisinde görünür olmayı, (6) öğrenci ve akademisyen değişim programlarında katılımı güçlü şekilde destekleyerek uluslararası tecrübe birikimini artırmayı, (7) mevcut araştırma ve eğitim altyapısını geliştirmek amacıyla uluslararası fonlardan en yüksek seviyede yararlanacak birikimi geliştirmeyi ve (8) uluslararası ilişkilerini geliştirirken bölge, ülke ve politika ayrımı yapmadan her ülke ve kültürle dengeli ilişkiler kurmayı uluslararasılaşma politikasının temel unsurları olarak ele almaktadır.

İYTE ayrıca içinde bulunduğumuz dijital çağda yüksek eğitim sisteminin uluslararası etkilerden ve uluslararası rekabetten bağımsız kalamayacağı gerçeğinden hareketle uluslararasılaşma faaliyetlerinde dijitalleşmeye önem verir.