Uluslararası Lisans Öğrencileri

Başvurular Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden elektronik olarak alınır.

1. Lise diploması veya mezuniyet aşamasında olduğunu gösterir belge. (Belge İngilizce ya da Türkçe değil ise: Aday Türkiye dışında ise; Türkiye’nin dış temsilciliklerinden onaylanmış çevirisi, Aday Türkiye’de ise; Noterler tarafından yapılan çevirisi.) 

2. Fotoğraf 

3. Pasaport

4. Kimlik Belgesi 

5. Not Döküm Belgesi (Transkript) 

6. T.C. uyruklu öğrencilerden ortaöğretiminin (lise) tamamını yabancı bir ülkede tamamladıklarını gösterir belge. 

7. KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de otaöğretimini (lise) tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların GCE AL belgesi. 

8. Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığından Türk vatandaşlığından çıkma izni alanların belgeleri (Mavi Kart ya da Nüfus Müdürlüğünden alınabilecek Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği).

9. TR-YÖS sınavından en az 300 puan almış adayların başvuruları kabul edilecektir. TRYÖS sınavının geçerlilik süresi, başvuru bitiş tarihinden itibaren geriye dönük olarak iki (2) yıldır.

10. Yurtdışında bulundukları için zorunlu olarak ortaöğrenimlerini yurt dışındaki liselerde tamamlayan (KKTC liseleri hariç), T.C. uyruklu veya uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklu adayların, ortaöğrenim sürelerinin tamamını kapsayan “Yurda Giriş/Çıkış Belgesi”.

Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumunda bulunmaları koşuluyla; 

1) Yabancı uyruklu olanların,
2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 7. maddesi : “Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.”)
3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların,
4) a) 01.02.2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu öğrencilerden ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların, (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil)
b) 01.02.2013 tarihinden sonra yurtdışında ortaöğretime başlayan T.C. uyruklu öğrencilerden ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların, (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil)
5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğretimini (lise) tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların, başvuruları kabul edilecektir.

1) T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,
2) KKTC uyruklu olanların (ortaöğretiminin tamamını (lise) KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç)
4) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğretiminin tamamını (lise) KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenim gören T.C. uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, başvuruları kabul edilmeyecektir.