Erasmus+ Karma Yoğun Programlar

Karma Yoğun Programlar Nedir?

Karma yoğun programlar, yükseköğretim kurumlarının öğrencileri ile akademik ve idari personelleri için, beraberce, fiziksel ve sanal bileşenleri olan bir eğitim programı (müfredat) ve faaliyetler geliştirmelerine olanak sağlar.

Kaynak: 2023 Sözleşme Dönemi Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı (AB Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığı-Ulusal Ajans)

Karma Yoğun Programlar (Mimarlık Bölümü)

Mimarlık Bölümüne Yönelik İsveç Dalarna Üniversitesi Koordinatörlüğünde Uygulanacak Karma Yoğun Programının Özellikleri:

Koordinatör Kurum Kimdir?

İsveç’te bulunan Dalarna Üniversitesi koordinatör kurumdur.

İlana Çıkılan Karma Yoğun Programın Bileşenleri ve Takvimi Nedir?

Fiziksel Bileşen (Yerinde Çalışma):

Fiziksel hareketlilik 2 Eylül 2024–6 Eylül 2024 tarihleri arasında İsveç’in Dalarna kentinde düzenlenecektir.

Sanal Bileşen (Uzaktan Çalışma): ​

9 Eylül 2024 –13 Eylül 2024 tarihlerinde çevrimiçi ekip çalışması, çevrimiçi geri bildirim ve sunumlar yapılacaktır.

Programın Ortakları Kimlerdir?

Yaz okuluna Dalarna Üniversitesi (İsveç) ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü öğrencilerinin dışında, Universidade de Lisboa (Portekiz), Zürih Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (İsviçre), Riga Teknik Üniversitesi (Letonya), Université Savoie Mont Blanc (Fransa), Roma Tre Üniversitesi (İtalya), Catania Üniversitesi (İtalya), Palermo Üniversitesi (İtalya) öğrencileri de katılacaktır.

Çalışma Ne Şekilde Olacaktır?

İsveç’te bulunan Borlänge Kampüsünde bir hafta boyunca eğitim ve dersler, grup egzersizleri, saha ziyaretleri/laboratuvar ziyaretleri, atölye çalışmaları ve sunumlarla çevrimiçi eğitim düzenlenecektir.

Yaz Okulunun Konusu Nedir?

“Bu kapsamlı üniversite programı, Pozitif Enerji Bölgeleri konusunda özel ve benzersiz bir çalışma deneyimi sunmaktadır. Amaç, öğrencilerin Pozitif Enerji Bölgesi ile ne kastedildiğine dair sağlam bir anlayış geliştirmeleridir. Öğrenciler, kampüste ve çevrimiçi olarak, Pozitif Enerji Bölgeleriyle ilgili bilgilerin diğer disiplinlere entegrasyonunu ve iklim-nötr şehirlere nasıl ulaşılabileceğini birlikte inceleyeceklerdir.”

Programın beş günlük kampüs tabanlı bölümü, Pozitif Enerji Bölgelerinin dört ana yönünü kapsayacaktır:

Birincisi, farklı bölgelerdeki Pozitif Enerji Bölgelerinin tanımı ve bağlamıdır.

İkincisi, Pozitif Enerji Bölgelerinin planlama ve simülasyon araçlarına odaklanmakta ve teknolojinin Pozitif Enerji Bölgelerinin geliştirilmesine dahil edilmesini içermektedir.

Üçüncüsü, Pozitif Enerji Bölgelerinin etki değerlendirmesi ve sosyal katılım konularını tartışmaktır.

Dördüncü bölümde ise karbon-nötr şehirler için Pozitif Enerji Bölgelerinin uygulama ve çoğaltma stratejileri ele alınacaktır.

Yaz Okulu Tanıtım Broşürü için tıklayınız.

Hibe Desteği Ne Kadar Olmaktadır? ​

Öğrencilerimize fiziksel hareketlilikleri için tahsis edilecek toplam Erasmus hibe desteği (seyahat desteği dahil) 553 avrodur. 

Başvuru Koşulları

Başvuru koşullarını görmek için tıklayınız.

Nasıl Başvurulur ?

Karma Yoğun Program başvurusuna “ http://turnaportal.ua.gov.tr/ ” adresi üzerinden E-Devlet aracılığıyla girdikten sonra “Başvurularım Menüsü” üzerinden Karma Yoğun Programlar ekranına ulaşmanız mümkündür. Başvuru Formunda Yabancı Dil Bilgisi sorusunu CEVAPLAMADAN İLERİ tuşu ile devam ediniz. ( BKNZ. Ekran Alıntısı ) İngilizce sınav sonuçları Ofisimiz tarafından sisteme yüklenecektir.

Erasmus İngilizce Sınavı: 03 Nisan 2024, saat 12.00’ye kadar Karma Yoğun Hareketlilik Başvuru Formunu dolduran ve başvurusu uygunluk kontrolünden geçen öğrencilerimiz Erasmus İngilizce Sınavına katılmaya hak kazanacaklardır.  Sınav için ayrı bir başvuru formu söz konusu değildir.

Sınav tarihi ve ayrıntılar daha sonra ilan edilecektir.

Değerlendirme Ölçütleri:

Değerlendirme ölçütlerini görmek için tıklayınız.

Başvuru Tarihleri:

Başvurular 18.03.2024 itibarı ile başlamış olup 03.04.2024, saat 12.00’ye kadar açık kalacaktır.