Uluslararası Lisansüstü Öğrenciler

İYTE’de Lisansüstü Programlara başvurular güz ve bahar dönemlerinde olmak üzere yılda iki defa gerçekleşmektedir.

Başvuru döneminin açılmasıyla, ilgili dönem için başvuru tarihleri ile birlikte Lisansüstü öğrenci kabul edecek programlar ilan edilir.

Enstitümüzün genel başvuru koşulları ve farklı Lisansüstü Programlar için başvuru şartları hakkında bilgilere aşağıdaki linkler aracılığıyla ulaşabilirsiniz:

Tezli Yüksek Lisans Başvurusu

Tezsiz Yüksek Lisans Başvurusu

Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora Başvurusu

Lisans Derecesi ile Doktora Başvurusu

Lisansüstü Programlara başvurular online olarak gerçekleştirilir. Adaylar bir başvuru formu doldurmalı ve başvuru için gerekli belgeleri Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde başvuru döneminde erişime açılan online başvuru sistemine yüklemelidir.

Uluslararası öğrenciler için, 2023-2024 Akademik Yılı için, dönemlik katkı payı şu şekildedir:

Yüksek lisans-Doktora programları: 4.500 Türk Lirası

Başvurular online mülakat yöntemiyle veya başvuru evrakları üzerinden değerlendirilmektedir.