Mevlana Programı

Mevlana Değişim Programı yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimi programdır. Ulusal kökenli bir program olup, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından desteklenmektedir. Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır. Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler.

Öğrenci Hareketliliği Kapsamında; Lisans, Yüksek lisans, Doktora öğrencilerimiz katılabilmektedir.

Öğretim Elemanı Hareketliliği Kapsamında;

Kurumumuzda görev yapan tüm öğretim elemanları Öğretim elemanlarının hareketlilik kapsamında yer alan akademik faaliyetleri haftalık olarak toplam altı saatten daha az olamaz. Öğretim elemanı tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin saat olarak hesaplanmasında dersler esas alınır. Ders saatlerinin haftalık olarak altı saati doldurmaması durumunda seminer, panel veya konferanslar gibi akademik faaliyetler de bu kapsamda değerlendirilir. Öğretim elemanlarının hareketlilik kapsamında yer alan akademik faaliyetleri haftalık olarak toplam altı saatten daha az olamaz. Öğretim elemanı tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin saat olarak hesaplanmasında dersler esas alınır. Ders saatlerinin haftalık olarak altı saat doldurmaması durumunda seminer, panel veya konferanslar gibi akademik faaliyetler de bu kapsamda değerlendirilir. Ders verme faaliyeti içermeyen öğretim elemanı hareketliliği planları, Mevlana Değişim Programı kapsamında değerlendirilemez ve değişim için kabul edilemez.

Kurumumuzda kayıtlı lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olmak, Lisans öğrencilerimiz için genel akademik not ortalamasının en düşük 2,5 / 4 olması,Yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz için genel akademik not ortalamasının en düşük 3 / 4 olması,

Not: Puan hesaplaması sırasında %50 dil puanı + %50 not ortalaması uygulanacaktır.

**Lisans programının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar.

Web sayfamızda Mevlana için açılacak olan Başvuru ilanını takip edebilirsiniz.

Öğrenciler, Mevlana Değişim Programından en az bir, en fazla iki yarıyıl faydalanabilirler. Yarıyıl hesabı, eğitim sistemi dikkate alınarak değişiklik gösterebilirse de toplam değişim süresi bir eğitim öğretim yılını aşamaz.

Öğretim elemanlarının Mevlana Değişim Programı hareketlilik süresi, bir eğitim‐öğretim yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere en az bir hafta en fazla üç ay olabilir.

Öğrencilerimiz sadece kurumumuza ödemekle yükümlü oldukları katkı paylarını ya da öğrenim ücretlerini ödemeye devam ederler. Program kapsamında gidecekleri yükseköğretim kurumuna ayrıca bir eğitim ücreti ödemezler.

Mevlana Değişim Programına katılan öğrencilerimiz, karşı kurumdan almış olduğu derslerin Öğrenim Protokolü’nde hangi derslere denk sayılacağını açıkça belirlemiş olması sebebiyle döndükten sonra herhangi bir dönem kaybı yaşamaz.

Mevlana Değişim Programına katılan öğrencilerimizin, öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder.

Öğrencilere değişim programına katıldıkları süre boyunca ödenecek burs tutarı, öğrencilerin eğitim için gittikleri ülkenin ekonomik hayat standartları göz önünde bulundurularak farklılaşmaktadır.

Mevlana Değişim Programı kapsamında burslu Mevlana Değişim Programı öğrencisine, 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanun’a göre lisans öğrenimi gören öğrencilere ödenmekte olan aylık burs tutarının üç katına kadar, YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen oranlarda, burs ödenebilir.

Değişim programı kapsamında dünyanın farklı coğrafyalarından Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına gelen öğrencilere de YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen oranlarda, burs ödenir.

Öğrencilere yapılacak ödemelerde, burs miktarının %70’i aylıklar halinde ödenir. Öğrencinin geri kalan burs tutarının ödemesi yapılırken, öğrencinin almakla yükümlü olduğu derslerdeki başarılı olduğu derslerin toplam kredisinin, almakla yükümlü olduğu derslerdeki başarılı olduğu derslerin toplam kredisine oranı esas alınarak yapılır.

Değişim için yükseköğretim kurumuna ayrılan kaynağın yetersiz kalması durumunda, programın diğer şartlarına uyulması kaydıyla öğrencinin kendi imkanı ya da özel burslar yoluyla değişiminin gerçekleştirilmesine imkan sağlayabilir.