Erasmus+ Staj Hareketliliği

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ 2020

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ 2021 BAŞVURULARI - GİDEN ÖĞRENCİLER

Programın ülkemizdeki yürütücüsü, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) dır.  Web sayfamızda yer alan bilgiler, “2021 Dönemi Yükseköğretim Kurumları İçin El Kitabı’ndan” derlenmiştir. Ulusal Ajans’tan gelen açıklamalar ve bilgilendirmeler doğrultusunda,  web sayfamızda yer alan bilgiler değiştirilebilecek ve güncellenecektir.

• Kurumumuzun ne kadar ve ne zaman hibe alacağı, öğrencilerimiz hareketliliklerine başladıktan sonra (ilgili yılın Aralık ayında) belli olması beklenmektedir.

• Enstitümüzde Erasmus Staj Hareketliliği öğrenci adayları, Kurumumuza tahsis edilecek hibe miktarları belli olmadan önce seçilmektedir.

• Öğrencilerimizin karşı kurumlara zamanında gidebilmeleri (gerekli evrakları hazırlamaları, pasaport, vize işlemlerini halledebilmeleri) için böyle bir uygulamaya gidilmektedir. Dolayısı ile Ulusal Ajans (Merkez) seçimlerden ve sonuçlarından sorumlu değildir.

• Bu sebeple seçilen öğrencilerimiz ADAY öğrenci konumundadırlar. Ulusal Ajans’ın (Merkez) hibe dağıtım sonuçlarını ilan etmesinin akabinde seçim sonuçlarının kesinlik kazanması  ve faaliyete iştirak edeceği kesin olan öğrencilerimizle Kurumumuz arasında öğrenci sözleşmesinin imzalanmasından sonra ADAY sıfatı kalkacaktır.

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ 2021 BAŞVURU İLANI

Programa Başvuru Bilgileri ve Hibe Destekleri

Başvuru Tarihleri

Başvurular, 20 Temmuz 2021 – 03 Ağustos 2021 tarihleri arasında Uluslararası İlişkiler Ofisine yapılacaktır.

Başvuru Belgeleri

1) İsim Bildirme Formu (tıklayınız): Staj kurumunuz tarafından doldurulacak olup sisteme yüklenmesi için son tarih 31 ARALIK 2021

2) Başvuru Formu: Staj Başvuru Formu için lütfen tıklayınız. 20 Temmuz 2021 tarihinde erişilebilecek olup sisteme yüklenmesi için son tarih 03 AĞUSTOS 2021‘dir.

1) İsim Bildirme Formu 

Yukarıda yer alan isim bildirme formunun sizi staja kabul eden kurum tarafından 31 ARALIK 2021 tarihine kadar sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

(Yeterli başvuru olmamasına bağlı olarak sürede uzatmaya gidilmesi durumunda, yenilenen son tarih öğrencilerimize e-posta ile duyurulacaktır.)

FORM SİSTEME YÜKLENDİĞİNDE, KARŞI KURUMUN SİZİN ADINIZA FORMA GİRDİĞİ E-POSTA ADRESİNİZE FORMUN DOLDURULMUŞ HALİNİN GÖRÜNTÜSÜ GELECEKTİR.

Kurumunuzun staj yapmanıza uygun olduğuna dair, Bölüm Staj Koordinatörü ve Bölüm Erasmus Koordinatörünüzden onay almanızı önemle tavsiye ederiz.  Bölüm Staj Koordinatörü ve Bölüm Erasmus Koordinatörü tarafından onaylanmayan kurumlara Erasmus Programı kapsamında öğrenci gönderilmemektedir.  

2) 2021 Yılı Staj Başvuru Formu 

20 Temmuz 2021’de erişilebilecek olan Staj Başvuru Formunu doldurarak 03 AĞUSTOS 2021 tarihine kadar sisteme yüklemeniz gerekmektedir.

Staj Başvuru Formu

Staj Başvuru Formu için lütfen tıklayınız.

Başvuru Formunuzun Elektronik Sisteme Teslim Edilmesi İle İlgili Önemli Noktalar:

1) Formu doldurduktan sonra formun en alt kısmında yer alan “SUBMIT” tuşuna basmanız gerekmektedir.

2) “SUBMIT”  tuşuna bastığınızda sistem önce size son bir kontrol yapmanız için uyarı verecektir.

3) Son kontrollerinizi yaparak formu teslim etmeye hazır olduğunuzda “SUBMIT” tuşuna basınız.

4) “SUBMIT” işleminiz başarılı ise ekrana “Success! Your submission has been saved!” ifadesi gelecektir.  Ekranda bu ifadeyi görmüyor iseniz formunuz sisteme yüklenmemiştir. Lütfen “SUBMIT” tuşuna bastığınızdan emin olunuz.

5) Formunuz sisteme yüklendiğinde ekrana gelmesi gereken onay ifadesini görmek için tıklayınız.

6) Form doldurduğunuz hali ile e-posta adresinize gelecektir. Formunuzun ulaştığı e-postayı SAKLAMAKLA ve GEREKMESİ/İSTENMESİ DURUMUNDA başvurunuzu yaptığınızı söz konusu e-posta ile ISPATLAMAKLA yükümlü olduğunuzu unutmayınız.

ÖNEMLİ NOT: E-posta adresinizde yeterli kota olduğundan ve adresinizi forma doğru girdiğinizden emin olunuz. E-posta adresinizi yanlış girdiğiniz takdirde formunuz size ulaşmayacaktır. Kotanızın dolu olması ya da başka bir nedenden ötürü başvuru formunuzun ulaşmamasından Uluslararası İlişkiler Ofisi sorumlu değildir.

Form, 03 Ağustos 2021, saat 17.00’ den sonra erişilebilir olmayacaktır.

İNGİLİZCE SINAVINDAN SONRA;

1) Uluslararası İlişkiler Ofisi, İngilizce sınavının tamamlanmasından sonra Staj İsim Bildirme Formunu sisteme yükleyen kurumlarla,  Staj Hareketliliği Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement for Traineeships) belgesinin doldurulması için iletişime geçecektir. 

2) Belirtilen tarihe kadar Öğrenim Anlaşmasını doldurmayan/isim bildirme formunda doldurmayı beyan etmeyen ve Staj Hareketliliği süreciniz sonunda Staj Sertifikası (Certificate of Traineeship) belgesini kontrol etmeyi/doldurmayı/imzalamayı kabul etmeyen kurumlara öğrenci gönderilmeyecektir. Böyle bir durum söz konusu olduğu takdirde, Uluslararası İlişkiler Ofisi öğrenci ile iletişime geçecektir.

3) Öğrenim Anlaşmanızın içeriği oluşturulduğunda Uluslararası İlişkiler Ofisi, Öğrenim Anlaşmanızı Bölüm Staj Koordinatörünüz ve Bölüm Erasmus Koordinatörünüze onaya/imzaya sunacaktır.  Öğrenim Anlaşması onaylanmayan öğrencilerin Erasmus Staj Hareketliliğine katılmalarına izin verilmez.

Hibelerle İlgili Önemli Uyarı:

• Kurumumuzun ne kadar ve ne zaman hibe alacağı, öğrencilerimiz hareketliliklerine başladıktan sonra belli olabilmektedir.

Hibelerin Kurumumuz Erasmus hesaplarına Aralık 2021 den önce yatmayacağı öngörülmektedir.

• Enstitümüzde Erasmus Staj Hareketliliği öğrenci adayları, Kurumumuza tahsis edilecek hibe miktarları belli olmadan önce seçilmektedir.

• Öğrencilerimizin karşı kurumlara zamanında gidebilmeleri (gerekli evrakları hazırlamaları, pasaport, vize işlemlerini halledebilmeleri) için böyle bir uygulamaya gidilmektedir. Dolayısı ile Ulusal Ajans (Merkez) seçimlerden ve sonuçlarından sorumlu değildir.

• Bu sebeple seçilen öğrencilerimiz ADAY öğrenci konumundadırlar. Ulusal Ajans’ın (Merkez) hibe dağıtım sonuçlarını ilan etmesinin akabinde seçim sonuçlarının kesinlik kazanması  ve faaliyete iştirak edeceği kesin olan öğrencilerimizle Kurumumuz arasında öğrenci sözleşmesinin imzalanmasından sonra ADAY sıfatı kalkacaktır.

Hibelerin Ödenmesi: Kurumumuza tahsis edilecek hibe miktarının, öğrencilerimizin staj faaliyetleri başlamadan önce Kurumumuza aktarılması durumunda, hibe almaya hak kazanan öğrencilere hibe ödemeleri iki taksitte yapılmaktadır.

Toplam hibe miktarının %80’ lik dilimi öğrenci stajına başlamadan önce, %20’ lik dilimi ise öğrencinin staj faaliyeti sonrasında yapmakla yükümlü olduğu işlemleri tamamladığında ödenmektedir.

Ancak hibelerin Kurumlara geç tahsis edilmesi ihtimali bulunmaktadır. Bu sebeple hibe sırası gelen öğrencilerimize toplam hibe miktarlarının %80’inin staj faaliyeti sona erdikten sonra aktarılması söz konusu olabilecektir.

Hibe Miktarları Hakkında Önemli Uyarı: Kurumumuza tahsis edilecek hibe miktarının öğrencilerimizin tümünü desteklemeye yetmemesi söz konusu olabilmektedir.

Hak Edilen Hibeden Kesinti Olması Durumları:

Sorumluluklarını yerine getirmeyen ve/veya başarısız öğrencilerin hibelerinde %20 ile %100 arasında kesinti yapılması yükseköğretim kurumunun takdirindedir.

Zorunlu bir nedene dayanmaksızın, 2 aylık asgari staj süresini tamamlamadan dönen öğrencilere hiçbir şekilde hibe ödemesi yapılmaz,  hibe ödemesi yapılmışsa, öğrenciden söz konusu hibenin iadesi istenir.

(Ulusal Ajans’ın onaylaması kaydı ile zorunlu bir nedene dayanarak [zorunlu nedenin belgelenmesi gerekmektedir] iki aydan önce dönen öğrencilerin staj yaptıkları süreye denk gelen hibe miktarı kendilerine ödenir.)

Staj Kurumlarına Başvuru Yaparken

Etkili Bir Niyet Mektubu Nasıl Yazılır ?

Özgeçmiş Örneği

İtiraz Süreci

Erasmus Staj Hareketliliği Öğrenci Seçim Sonuçları (Başarı Puanı açıklamaları) ve Hibe Dağıtım Sonuçlarının web sayfasında ilan edildiği, başvuran tüm öğrencilerimize e-posta ile iletilir.  Gönderilen e-postada öğrencilerimize, Başarı Puanlarına ve Hibe Dağıtım Sonuçlarına itirazları varsa, bu durumu kendilerine e-posta gönderildikten en geç 7 gün (takvim günü) sonrasına kadar Ofisimize yazılı olarak (dilekçe teslimi veya e-posta gönderimi şeklinde ) iletmeleri gerektiği haber verilir. 

İletişim Bilgilerimiz

ULUSLARARASI İLİŞKİLER  OFİSİ

Erasmus Staj Hareketliliği Birimi

Yabancı Diller Yüksekokulu İdari Bina No: 207

Tel: (0232) 750 78 91

E-posta: leonardo@iyte.edu.tr