2023 STAJ HAREKETLİLİĞİ HİBE DAĞITIM SONUÇLARI

Sevgili Öğrencilerimiz,

2023 Staj Hareketliliği hibe dağıtım yöntemi ile ilgili Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinasyon Kurulumuzun aldığı kararlar aşağıda sunulmaktadır:

Her öğrencimiz kendi bölümü/anabilim dalı içerisinde (buna göre lisans öğrencileri ve lisans mezunları birlikte kendi bölümleri içerisinde, yüksek lisans öğrencileri ve yüksek lisans mezunları birlikte kendi anabilim dalları içerisinde ve doktora öğrencileri ile doktora mezunları birlikte kendi anabilim dalları içerisinde) Staj Başarı Puanlarına göre sıralanmışlardır.

Mevcut hibenin %10’luk dilimi Yüksek Lisans öğrencilerine, %10’luk dilimi Doktora öğrencilerinegeri kalan %80’lik dilim Lisans öğrencilerine tahsis edilmiştir.

Doktora öğrencilerinin hibe dağıtımı tamamlandığında artan tutar öncelikle Yüksek Lisans öğrencilerine daha sonra Lisans öğrencilerine aktarılmıştır.

 

Lisansüstü Öğrencilerimize Hibenin Dağıtılması;

Hibe her anabilim dalının en yüksek Başarı Puanına sahip öğrencisinden başlayarak dağıtılmıştır ve tüm lisansüstü öğrencilerimize iki aylık hibe desteği çıkmıştır.

 

Lisans öğrencilerinin hibelendirilmesi:

1- Önce her bölümden ve anabilim dalından en yüksek Başarı Puanına sahip ilk sıradaki öğrenciler hibelendirilmiştir.

2- Sonraki aşamalarda, hibeler teker “ağırlıklı doluluk oranı”na göre yapılmıştır. Bu oran, bölümlerin YKS kontenjanları ve bölümlerden gelen başvuru sayıları göz önüne alınarak aşağıdaki gibi oluşturulmuştur:

i)   Bölümdeki hibelendirilen öğrenci sayısı ve bölümün YKS kontenjanı kullanılarak “kontenjana göre doluluk oranı” (KGDO) hesaplanır.

ii)   Bölümdeki hibelendirilen öğrenci sayısı ve bölümden gelen başvuru sayısı kullanılarak “bölüm içi doluluk oranı” (BİBO) hesaplanır.

iii)   KGDO ve BİBO’nun ağırlıklı ortalamaları hesaplanarak “ağırlıklı doluluk oranı” (ADO) hesaplanır.

iv)   ADO’nun en düşük olduğu bölümün sıradaki öğrencisi hibelendirilir.

v)    KGDO, BİBO ve ADO yeniden hesaplanarak bir sonraki hibelendirme yukarıdaki gibi yinelenir.

3- 2023 yılı hibelendirmesinde KGDO/BİBO için ağırlıklar 0.9/0.1 olarak belirlenmiştir.

Lisans öğrencilerimize yönelik Hibe Dağılım Simülasyon sonuçları aşağıdaki adreste yer almaktadır:
LİSANS_Erasmus_Staj_Hibe_Dağılım_Simülasyon_Sonuçları

Hibe dağıtım sonuçlarına ise aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:
2023_Staj_Hibe_Dağıtım_17.11.2023

SONUÇLARA İTİRAZ: Sonuçlara itirazı olan öğrencilerimiz itiraz gerekçelerini en geç 28.08.2023 mesai bitimine kadar leonardo@iyte.edu.tr adresine iletebilirler.