Erasmus+ kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından fonlanan ”MIRA-Creative Women in Labor Market” projesine yönelik tanıtım toplantıları gerçekleştirildi

Erasmus+ kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından fonlanan ”MIRA-Creative Women in Labor Market” başlıklı projede gerçekleştirilen iş paketlerinin tanıtımı 24 Mayıs Çarşamba günü, İzmir İktisat Kongresi Binası ve İzmir Ticaret Odasında gerçekleştirilen toplantılarda yapıldı. Toplantılara İYTE’den Uluslararası İlişkiler Ofis Müdürü Doç. Dr. Hatice Eser Ökten katıldı.

‘Yaratıcılık’ ekseninde konumlanan proje ile, yaratıcı ekonomi stratejileri izlenerek dezavantajlı gruplardaki kadınların iş gücü piyasalarına girişlerinin desteklenmesi ve girişimcilik kapasitelerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca yürütülmekte olan ‘Erasmus+ Programı Yaratıcılık İçin Ortaklıklar (KA227)’ faaliyeti kapsamında sunulan proje İzmir Valiliği koordinatörlüğünde; Redefine (Portekiz), Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Harghita (Romanya), Kingston Wadokai CIC (İngiltere), İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Ege İş Kadınları Derneği ortaklığında yürütülüyor.