İYTE’li öğretim üyeleri Goethe-Institut İzmir tarafından düzenlenen “Su Günleri” konferansına katıldı

Goethe-Institut İzmir, suyun sürdürülebilir kullanımına dikkat çekmek amacıyla “Suyumuz – Su Günleri İzmir” konferansını düzenledi. Türk-Alman uzmanlar ve girişimcilerin katılımıyla gerçekleşen konferansta, suyun gezegenimizin geleceği için önemine İzmir ekseninde değinildi.

İYTE Uluslararası İlişkiler Ofisi Müdürü ve Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hatice Eser Ökten ve Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Nicel Saygın konferansın “Bilimsel Perspektifler” panelinde konuşmacı olarak yer aldı.

Uluslararası İlişkiler Ofisinden Dr. Bengü Aydın Dikmen’in moderatörlüğünü yaptığı panelde ‘su krizine karşı doğa temelli çözümler’ ve ‘suyun sürdürülebilir yönetimi’ konuları ele alındı.

Konferans hakkında ayrıntılı bilgi ve program için; https://www.goethe.de/ins/tr/tr/ver.cfm?event_id=24612587