ERASMUS (+) KA131 ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ NİHAİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI (2024 PROJE DÖNEMİ)

Sevgili Öğrencilerimiz,

BU İLANDA YAYIMLANAN LİSTELER NİHAİ YERLEŞTİRME LİSTELERİDİR. HİBELENDİRME LİSTELERİ DEĞİLDİR.

Erasmus (+) Programın ülkemizdeki yürütücüsü, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’ndan (Ulusal Ajans) gönderilen 13 Şubat 2024 tarihli resmi yazıda Türkiye ile AB Komisyonu arasında 2024 yılı katkı anlaşmasının henüz İMZALANMADIĞI belirtilmiştir.

Yıllık katkı payı sözleşmesinin İMZALANMAMASI durumunda HİBESİZ dahi olsa Erasmus Programı kapsamında hareketlilik YAPILAMAYACAKTIR.

Ulusal Ajans tarafından aşağıdaki ifadelerin siz sevgili öğrencilerimize duyurulması istenmiştir:

“Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında 2024 Yılı Katkı Anlaşması HENÜZ İMZALANMAMIŞTIR. Bu nedenle, Erasmus + öğrenci hareketliliği kapsamında yapmış olduğunuz başvuru sonucunda hareketliliğe hibeli ya da hibesiz olarak seçilmeniz kazanılmış bir hak niteliği TAŞIMAMAKTADIR.  Hibe alıp almayacağınız veya hibenizin tutarı Avrupa Komisyonu ile imzalanacak anlaşma ve akabinde üniversitenize tahsis edilecek hibe tahsis süreçleri sonuçlandığında kesinleşecek olup söz konusu anlaşma süreçlerinde yaşanacak gecikmelerden veya aksaklıklardan kaynaklanabilecek maddi ve manevi kayıplardan ÜNİVERSİTENİZ veya TÜRK ULUSAL AJANS’I SORUMLU TUTULAMAZ.”

Erasmus (+) Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Yerleştirme Listelerinde değerlendirmeye girebilmek için en az 50/100 İngilizce Sınav Sonucuna sahip olmak gereklidir. Bu koşulu sağlamayan öğrencilerimizin isimleri yerleştirme listelerinde yer alamamıştır.

Hem 02 Haziran 2023 hem de 19.04.2024 tarihlerinde İYTE Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan Erasmus İngilizce sınavına giren öğrencilerimizin bu sınavlardan aldıkları en yüksek İngilizce notu dikkate alınmıştır.

 1. 2024 Erasmus (+) Öğrenci Öğrenim Hareketliliği kapsamında anlaşmalı olduğumuz üniversitelere yerleşen öğrencilerin listesi (ASİL LİSTE) için tıklayınız.
 2. 2024 Erasmus (+) Öğrenci Öğrenim Hareketliliği kapsamında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerin kontenjanlarına yerleşmek üzere yedekte bekleyen öğrencilerimizin listesi (YEDEK LİSTE) için tıklayınız.

15 Mayıs 2024 de yayımlanan Yedek listemizin içeriği değişmiştir. 15 Mayıs 2024 de yayımlanan Yedek Listemizde sonuçlar TURNAPortal’dan çekildiği şekliyle yayımlanmıştı. Yedek Listede, öğrencilerimizin yedek yerleştiği üniversitelerin isimleri de yazılı idi.

Bu durum bu ilanda yayımlanan Yedek Listesi ile öğrencilerimizin lehine revize edilmiştir: Bu ilanda yayımlanan Yedek Listemizde, öğrencilerimiz başvuru formlarında tercih etmiş oldukları tüm üniversiteler için yedek durumdadırlar.

Yedek Listede eşit Erasmus Puanına sahip olan öğrencilerin durumu:

Asil yerleşen bir öğrenci feragat ettiğinde ilgili üniversiteyi başvuru formlarında seçmiş olmaları ve sıranın kendilerine gelmiş olması şartıyla, tercih sırası da dikkate alınarak, yedek listedeki eşit puana sahip öğrencilerden kümülatif not ortalaması yüksek olan öğrenciye sistem öncelik verir. Kümülatif not ortalamalarının eşit olması durumunda yaşı küçük olan öğrenciye sistem öncelik verir.

Yakın zamanda öğrencilerimize yönelik Erasmus Öğrenim Hareketliliği Çevrimiçi Oryantasyon Programı düzenlenecektir. Çevrimiçi Oryantasyonda öğrencilerimize sonraki süreçler detaylı anlatılacaktır. Çevrimiçi Oryantasyon tarih ve saati öğrencilerimize erasmuskoordinator@iyte.edu.tr adresinden gönderilecek e-posta ile duyurulacaktır.

Bölümlerin Ofis Erasmus Danışmanlarının isimleri ve e-posta adresleri aşağıda verilmektedir. Sorularınızı kayıtlı olduğunuz bölümün Ofis Erasmus Danışmanına e-posta göndererek sorabilirsiniz.

Asena Altan, E-posta: asenaaltan@iyte.edu.tr
Sorumlu Olduğu Bölümler;
Bilgisayar Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Mimarlık
Mimari Restorasyon

Gizem Köfünyeli, E-posta: gizemkofunyeli@iyte.edu.tr
Sorumlu Olduğu Bölümler;
Biyomühendislik
Enerji Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Kimya
Makina Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Matematik

Mustafa Kaymaz, E-posta: mustafakaymaz@iyte.edu.tr
Sorumlu Olduğu Bölümler;
Endüstriyel Tasarım&Tasarım Çalışmaları
Fizik
Fotonik
Gıda Mühendisliği
Şehir ve Bölge Planlama

HİBELERLE İLGİLİ ÖNEMLİ UYARI

 • Enstitümüzde Erasmus katılımcı adayları, Kurumumuza tahsis edilecek hibe miktarları belli olmadan önce seçilmektedir.
 • Öğrencilerimizin karşı kurumlara zamanında gidebilmeleri (gerekli evrakları hazırlamaları, pasaport, vize işlemlerini halledebilmeleri) için böyle bir uygulamaya gidilmektedir. Dolayısı ile Ulusal Ajans seçimlerden ve sonuçlarından sorumlu değildir.
 • Bu sebeple seçilen öğrencilerimiz ADAY konumundadırlar. Ulusal Ajansın hibe dağıtım sonuçlarını ilan etmesinin akabinde seçim sonuçlarının kesinlik kazanması ve faaliyete iştirak edeceği kesin olan öğrencilerimizle Kurumumuz arasında öğrenci sözleşmesinin imzalanmasından sonra ADAYsıfatı kalkacaktır.
 • Türk Ulusal Ajansı tarafından yükseköğretim kurumlarına hibe dağıtım sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerimize hibe dağıtım sonuçlarını açıklayabileceğiz. Dolayısı ile öğrencilerimizin hareketliliklerine başladıkları sırada hibe hakkı kazanıp kazanmadıkları belli olmayabilecektir. Bu belirsizliğin ne kadar süreceği de muğlaktır.   Bu sebeple Öğrenci Hareketliliklerine (Öğrenim/Staj) seçilen katılımcı adaylarımızla Ulusal Ajans ile Enstitümüz arasında hibe sözleşmesi henüz imzalanmadı ise sıfır hibeli öğrenci sözleşmesi imzalanacaktır. Bunun anlamı;
 • Enstitümüz ile Ulusal Ajans arasında hibe sözleşmesi imzalanıncaya kadar ve Enstitümüzün hak ettiği hibe tutarı ilgili kurum hesabımıza aktarılıncaya kadar katılımcılarımızın “TÜM MALİ SONUÇLARA KATLANMASI”gerekli olacaktır.

 

İPTAL PROSEDÜRÜNÜ ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE AŞAĞIDA SUNARIZ

Asil Listeye Yerleştirilmiş Öğrencilerin

 • Yurtdışı Başvuru son tarihinden 10 gün önceye kadar gitmekten vazgeçtiklerini Uluslararası İlişkiler Ofisine bildirmeleri durumunda, bir sonraki Erasmus başvurularında, Erasmus Öğrenim Puanlarına azaltma uygulanmaz (0 Puan)
 • Yurtdışı Başvuru son tarihine 10 günden daha yakın bir zamanda gitmekten vazgeçtiklerini Uluslararası İlişkiler Ofisine bildirmeleri ve vazgeçişlerinin sebebinin zorunlu bir sebep olmaması durumunda, bir sonraki Erasmus başvurularında, Erasmus Öğrenim Puanlarına 10 puan azaltma uygulanır (-10 Puan)
 • Yurtdışı Başvuru son tarihine 10 günden daha yakın bir zamanda gitmekten vazgeçtiklerini Uluslararası İlişkiler Ofisine bildirmeleri ve vazgeçişlerinin sebebinin zorunlu bir sebep olması durumunda, bir sonraki Erasmus başvurularında, Erasmus Öğrenim Puanlarından azaltma uygulanmaz (0 Puan)

 

Yedek Listedeki Öğrencilere Kontenjan Hakkı Doğması Durumunda Öğrencilerin

 • Yurtdışı Başvuru son tarihinden 3 gün önceye kadar gitmekten vazgeçtiklerini Uluslararası İlişkiler Ofisine bildirmeleri durumunda, bir sonraki Erasmus başvurularında, Erasmus Öğrenim Puanlarına azaltma uygulanmaz (0 Puan)
 • Yurtdışı Başvuru son tarihine 3 günden daha yakın bir zamanda gitmekten vazgeçtiklerini Uluslararası İlişkiler Ofisine bildirmeleri ve vazgeçişlerinin sebebinin zorunlu bir sebep olmaması durumunda, bir sonraki Erasmus başvurularında, Erasmus Öğrenim Puanlarına 10 puan azaltma uygulanır (-10 Puan)
 • Yurtdışı Başvuru son tarihine 3 günden daha yakın bir zamanda gitmekten vazgeçtiklerini Uluslararası İlişkiler Ofisine bildirmeleri ve vazgeçişlerinin sebebinin zorunlu bir sebep olması durumunda, bir sonraki Erasmus başvurularında, Erasmus Öğrenim Puanlarına azaltma uygulanmaz (0 Puan)

 

 

Uluslararası İlişkiler Ofisi
Erasmus Öğrenim Hareketliliği Birimi