2024 ERASMUS (+) ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ ORYANTASYON TOPLANTISI

Sevgili Öğrencilerimiz,

2024 Erasmus (+) KA 131 Öğrenim Hareketliliği Nihai Yerleştirme Sonuçları 21.05.2024 tarihinde açıklanmıştır.

(https://uio.iyte.edu.tr/duyuru/erasmus-ka131-ogrenci-ogrenim-hareketliligi-nihai-yerlestirme-sonuclari-2024-proje-donemi/)

2024 Erasmus (+) KA 131 Öğrenim Hareketliliği için Nihai Listelerde seçilen asil ve yedek öğrencilerimiz için 31.05.2024 saat 18:00’da MS Teams Platformunda Çevrimiçi Oryantasyon Toplantısı düzenlenecektir.

Toplantıda Erasmus (+) Öğrenim Hareketliliği kapsamında karşı kurumlara gitmeden önce, gittikten sonra ve dönünce yapılması gerekenler hakkında bilgi verilecektir.

Toplantı daveti MS Teams üzerinden başvuruda belirttiğiniz e-posta adreslerinize gönderilmiştir. Davet bağlantısı için lütfen tıklayınız.

Dikkat edilmesi gereken noktalar:

  1. Toplantının tamamına katılım zorunludur. Toplantının 2 saat sürmesi öngörülmektedir (Toplantı Saat Aralığı=18:00-20:00). Öğrencilerimizin toplantının tamamına katılım durumları MS Teams Platformu üzerinden takip edilecektir.
  2. Toplantıya katılmayan öğrencilerimizden, Erasmus’a tekrar başvurmaları durumunda, 5 puan kesintisi yapılırBu kural 31.05.2024 tarihi itibariyle Asil Listede olan öğrencilerimiz için geçerlidir. Kural 31.05.2024 tarihi itibariyle Yedek Listede olan öğrencilerimiz için geçerli değildir.  İstisna: Sağlık sorunu sebebiyle (Sağlık Raporunun Orijinalinin Ofisimize teslim edilmesi şartıyla) Oryantasyon Toplantısına  katılamayan adaylardan 5 puan kesintisi yapılmaz.
  3. Toplantı katılım durumlarının takip edilebilmesi için öğrencilerimizin MS Teams kullanıcı adlarını Resmi Ad Soyad olarak belirlemeleri zorunludur.

Not: Toplantı sadece 2024 Erasmus (+) Öğrenim Hareketliliği Asil Liste ve Yedek Listedeki öğrencilerimiz için düzenlenecektir.

Açık bağlantı adresi:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjY5MmZhNzMtYzBkMS00MjFjLWI1MWYtMzI2ZGJmYzkxZTI3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220f12a35c-45f6-462f-bfa1-0992ccd85ff7%22%2c%22Oid%22%3a%2225723c4e-7c4a-4549-bf24-e50826c38067%22%7d

İyi çalışmalar dileriz.